דלג לתוכן העמוד
יום שלישי, 19 באוקטובר 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

עתירה כנגד מטה יהודה: ועדת המכרזים פעלה באופן פסול

החברה המפעילה נמנעה מלגשת למכרז החדש. אתר "חרובית"

ועדת המכרזים של המועצה האזורית מטה יהודה פעלה באופן פסול כדי לבטל בתואנות שווא מכרז לפינוי אשפה וזאת כדי "לאפשר למציע שהמועצה חפצה ביקרו", לזכות במכרז, כך עולה מעתירה מנהלית, שנייה במספר, שהגישה בחודש שעבר חברת "גרין נט – מיחזור וטיפול באשפה בע"מ".

בעתירה נטען כי המועצה האזורית מטה יהודה פרסמה מכרז שבו התבקשו ספקים להציע שירותים לקליטת אשפה המופנית מיישובי המועצה, וזאת בהמשך לפקיעת תוקף ההתקשרות של המועצה עם אתר פינוי הפסולת "חרובית", הנמצא בשטח המועצה. יש לציין כי בסמוך למועד האחרון להגשת ההצעות הוגשה שאלת הבהרה למכרז מטעם אתר "חרובית" במטרה לשנות את תנאי הסף, אך השאלה לא נענתה בשל מועד הגשתה ולמכרז הוגשו שתי הצעות בלבד, של חברת "גרין נט" וחברה נוספת.

חברת "גרין נט" טוענת בעתירה כי היא הגישה את ההצעה הזולה ביותר בסך של 262 שקל לטון אשפה, ולאור זאת היא הייתה צריכה לזכות במכרז. בכתב העתירה נטען כי מפרוטוקול הדיון של ועדת מכרזים עולה כי כך סברו גם היועצת המקצועית של המכרז וגם היועצת המשפטית, שהמליצו לקבל את ההצעה של "גרין נט".

"מסתבר כי המלצות אלה, והתוצאה המתחייבת על פי הדין והפסיקה, היו לצנינים בעיני מאן דהוא, שביקש לסכל את זכיית העותרת לטובת ספק השירות הנוכחי", נטען בעתירה.

לטענת "גרין נט" זו לא העתירה הראשונה שהיא מגישה בנושא המכרז לקליטת אשפה ממטה יהודה, וקדמה לה עתירה שהוגשה בחודש מאי 2021 , אשר בה בית המשפט הורה למועצה לתת החלטה בנושא המכרז בתוך זמן קצוב. כתוצאה מכך החליטה ועדת המכרזים לבטל את המכרז ובכך אפשרה לאתר "חרובית" להמשיך ולספק שירותי קליטת אשפה למטה יהודה במשך חודשים רבים נוספים למרות שתוקף המכרז שלו פג.

יש לציין כי בהחלטת ועדת המכרזים נאמר כי, יש לבטל את המכרז לקליטת אשפה וזאת משום הרצון לאחד בין קבלן פינוי האשפה לבין הקבלן שיהיה אחראי על קליטתה ולבחור ספק אחד לשני השירותים הללו.

בכתב העתירה טוענת חברת "גרין נט" כי מדובר בהחלטת סרק אשר חורגת מהמקובל ברשויות מקומיות רבות ובהן רשויות סמוכות למטה יהודה כבית שמש, מבשרת ציון, ירושלים ועוד. בנוסף מציגה "גרין נט" את עמדתה של היועצת המקצועית לוועדת המכרזים שקבעה כי איחוד השירותים לספק אחד הוא "לא משתלם".

"גרין נט" טוענת כי קיים חשש כבד ששיקול דעתה של ועדת המכרזים "הוטה לרעה לטובת המשך התקשרות עם אתר חרובית..." ולאור זאת מתבקש בית המשפט לקבוע כי היא הזוכה במכרז, לקליטת האשפה ולכפות את החלטתו על המועצה האזורית מטה יהודה.

עדיין לא הוגש כתב תשובה לעתירה. 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?