דלג לתוכן העמוד
יום רביעי, 22 בספטמבר 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

אבן ספיר: המועצה מחדשת מתן היתרי בנייה לשכונת ההרחבה

עבודות תשתית בשכונת ההרחבה, אבן ספיר, נובמבר 2017

ועד האגודה של אבן ספיר הגיע להסכמות עם המועצה האזורית מטה יהודה הנוגעות להשלמת עבודות הפיתוח בשכונת ההרחבה של המושב המונה 80 מגרשים.

תקציב הפיתוח של שכונת ההרחבה במושב אבן ספיר נמצא באחריות האגודה השיתופית של המושב, אך כתוצאה מהיסטוריה עגומה של כשלים בשכונות הרחבה שהוקמו בעבר במושבים, התקציב נמצא בפיקוח ובאחריות משותפת עם המועצה האזורית מטה יהודה. 

מהמסמך שפרסמה האגודה עולה כי האגודה דיווחה כי קיים גירעון בתקציב הפיתוח של השכונה ולאור זאת עצרה המועצה את מתן היתרי הבנייה למגרשים בהרחבה.

במסגרת ההסכם שנחתם לפני כשבועיים (26.8), הצהיר ועד האגודה אבן ספיר כי ביכולתו להשלים את עבודות הפיתוח והתשתיות בשכונת ההרחבה מכספים שאמורים להתקבל מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) כנגד 19 מגרשים בהרחבה שנמסרו לשיווק חיצוני. בנוסף הצהיר ועד האגודה כי בכוונתו להשלים את כל עבודות הפיתוח הנדרשות בהתאם לדין ולתקני הבטיחות והאיכות.

בכפוף להצהרות של ועד האגודה, הסכימה המועצה להפשיר את היתרי הבנייה בשכונה אך התנתה זאת שכל תושב שיבקש היתר בנייה יחתום על מסמך שבו הוא מצהיר כי הוא מבין שהמועצה לא תאפשר אכלוס של המבנה (טופס 4) ללא השלמה של כל עבודות הפיתוח והתשתית, כפי שהתחייבה האגודה השיתופית, וכי יפצה את המועצה בגין כל נזק שייגרם במהלך בניית הבית לעבודות התשתית.

במסגרת ההסכם שיעבדה האגודה השיתופית את כל הכספים המגיעים לה מכל גוף שהוא לצורך השלמת עבודות הפיתוח בשכונת ההרחבה והוועד התחייב כי האסיפה הכללית תאשר את נוסח ההסכם.

על המסמך חתמו במשותף סגן ראש המועצה האזורית מטה יהודה, בני אלירז, ויו"ר ועד האגודה השיתופית אבן ספיר, חזי יששכר. 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?