דלג לתוכן העמוד
יום חמישי, 02 בדצמבר 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

איקאה מציעה פשרה: נקים מבנה ציבור של 700 מ"ר

הוועדה המחוזית ירושלים, חברת איקאה ישראל (ליבנה צפוני בע"מ) והנהלת פארק מסחר ותעשייה אשתאול בע"מ הגיעו להסדר במסגרתו, הסכימה הוועדה להאריך במעט את המועד שבו יפקעו היתרי הבנייה שניתנו לניוד השטחים במתחם החנות באשתאול, ומנגד איקאה התחייבה לסגור שטח בהיקף של 6000 מ"ר וזאת עד להחלטה של הוועדה המחוזית בנוגע לתוכנית המתוקנת שהוגשה לאישורה.

כזכור, בחודש יולי האחרון (8.7.2021) פסק השופט אלכסנדר רון מבית המשפט המחוזי בירושלים, כי יש לבטל את החלטת הוועדה המקומית מטה יהודה, לאשר לפארק אשתאול בע"מ את ניוד זכויות הבנייה במגרש, שכתוצאה ממנו הועברו כ-8000 מ"ר בנוי למבנה של איקאה. פסק הדין גם ביטל את היתרי הבנייה שהוצאו מתוקף אותה החלטה וגם את החלטת ועדת הערר, שלא מצאה בה פגם.

תוך התחשבות בפעילות של חנות איקאה, המעסיקה למעלה מ-300 עובדים, קבע השופט רון, כי ההיתרים יפקעו בתוך 90 יום ובמהלכם יוכלו הצדדים להתדיין על האפשרות להכשיר את המבנה תוך שהוא מביע תקווה כי "...ישובו הצדדים להידברות עניינית ומאוזנת".

החלטת בית המשפט גרמה לפארק אשתאול בע"מ ולחברת איקאה ישראל להגיש באמצע חודש ספטמבר האחרון (19.9.21) תכנית חדשה לאישור הוועדה המחוזית הכוללת הקמת מבנה ציבור בשטח של 700 מ"ר.

במסמך משותף לכל הצדדים, שהוגש לפני כחודש לבית המשפט, התבקש זה לאשר את ההסכמה בין הצדדים שבמסגרתה תוארך תקופת פקיעת ההיתרים ותיקבע 15 יום לאחר החלטתה הסופית של הוועדה המחוזית בעניין התכנית החדשה.

במסגרת ההסדר בין הצדדים נקבע כי הוועדה המחוזית תבחן את התכנית החדשה שהוצגה לה בכפוף להוראות החוק ובהקדם האפשרי. במקביל, איקאה אשתאול תסגור שטח במבנה שבו היא פועלת בהיקף של 6000 מ"ר הכולל את השטחים שנמצאים במחלוקת מול הוועדה המחוזית. הסגירה תימשך עד 15 יום ממועד ההחלטה הסופית של הוועדה המחוזית בתכנית שהוגשה לה.

במסמך ההסדר צויין כי ככל והוועדה המחוזית לא תאשר את התכנית המוצעת – יחול על השטח שבמחלוקת מה שנקבע בפסק הדין. במידה והוועדה תחליט לאשר את התכנית – היא תקבע את המועד שבו ניתן יהיה לעשות בשטח שימוש.

עוד נקבע בהסדר, כי הצדדים לא יערערו על החלטת בית המשפט המחוזי.

 

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?