דלג לתוכן העמוד
יום רביעי, 10 באוגוסט 2022
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

איתנות קהילתית ואישית

בניית המשכן מביאה לידי ביטוי אלמנטים חיוניים בתהליך הפיתוח של איתנות קהילתית וביסוסה של הערכה עצמית

הקמת המשכן על כל פרטיו ודקדוקיו, תוך התגייסותם של כל המשתתפים, עומדת במרכז פרשות "תרומה" ו"תצווה". על פניו, מפליא הדבר שבניית המשכן מתרחשת תוך כדי מסעם של בני ישראל במידבר ולא בהגיעם לארץ המובטחת והשתקעותם במקום קבוע. בהמשך, הדברים מתבהרים ונוצרת ההבנה שהדרך אינה חשובה פחות מהמטרה. פרשות אלו מתייחסות בו זמנית אל ה"רבים" ואל ה"יחיד", תוך מתן חשיבות ל"שיתוף" ולעבודה אישית, הנדרשים שניהם לשם התפתחות של עם ושל יחידים כאחד.

"דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְיִקְחוּ-לִי תְּרוּמָה" (כה, א), תהליך בניית המשכן משותף לכל העם על כל חלקיו ורבדיו ולכל פרט ופרט, ולא נעשה על ידי תרומתם של בעלי ממון בודדים.

מפרשת "תרומה" ניתן ללמוד כיצד לבנות "כלים" ליצירת איתנות קהילתית. בדומה לתהליך חינוכו של הפרט, כך בני ישראל עוברים תהליך מעצב עד לגיבושם כעם איתן וחסון היכול להתמודד עם אתגרי החיים, הן כפרטים והן כקבוצה.

בספר "שמות" אנו עדים לתהליך מדורג בו "יציאת מצרים" – מהווה את הבסיס של לקיחת אחריות ויציאה לחירות, "קבלת תורה" – היא שלב של ניסוח הוראות וערכים להתנהלות נכונה, וכעת מגיע השלב בו העם לומד על האופן שבו נבנית איתנות אישית וקהילתית על ידי השתתפות, נתינה, גילוי אחריות חברתית וראיית האחר.

בניית המשכן מביאה לידי ביטוי אלמנטים חיוניים בתהליך הפיתוח של איתנות קהילתית וביסוס של הערכה עצמית. השתתפותם של כל אחת ואחד מבני ישראל בבנייתו, מעודדת מעורבות ולקיחת אחריות אישית ומרוממת אותם מהמצוקות היומיומיות. זאת ועוד, היא מעניקה משמעות, תחושת ערך, שייכות, הדדיות, ערבות, אמון וביטחון – המהווים את היסודות הנדרשים לבניית איתנות קהילתית.

"וְעָשׂוּ לִי, מִקְדָּשׁ; וְשָׁכַנְתִּי, בְּתוֹכָם" (כה,ח) – מצופה היה שהפסוק יסתיים במילים "ושכנתי בתוכו", אולם לא כך הדבר. האל שוכן בראש ובראשונה בתוך ליבו של האדם. המשכן כמרחב מכיל ומעניק מתקיים בפנימיותו של הפרט וממנו הוא יוצא אל המרחב הציבורי ומיוצג בו באמצעות אוהל המשכן. משכן מאפשר שכנות טובה וחיים בשלום ראשית ביננו לבין עצמנו וביננו ובין בוראנו ומתוך כך ביננו לבין הזולת, ולא בכדי נאמר "טוב שכן קרוב מאח רחוק".

 

בפרשה הבאה, פרשת "תצווה", ממשיך המקרא לפרט בנושא הקמת המשכן ועיקרה עוסק בהכשרת אהרון הכהן ובניו הכוהנים לעבודת המשכן. "וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" (כז,כ) המילה "תצווה" על פי הזוהר היא מלשון צוותא, משמע יחדיו. "וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן... לְהַעֲלֹת נֵר, תָּמִיד" (כז,כ). פנימיותו של האדם העובד על ערכיו מאירה ומאפשרת להפיץ אור, להעביר את זה הלאה.

"וְאֶת-אַהֲרֹן וְאֶת-בָּנָיו תַּקְרִיב, אֶל-פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד" (כט,ד), שמו של משה רבנו אינו מוזכר בפירוש בפרשה זו למרות שהוא אמון על מלאכת הקמת המשכן, ולעומתו אהרון הכהן אחיו מוזכר פעמים רבות. ניתן ללמוד מכך מסר לגבי מהותו של המשכן; אהרון ובניו מסמלים את החיבור בין חלקי העם, את בירכת הכוהנים לכולם ללא יוצא מן הכלל, את הבקשה לסלוח ולכפר לכל העם כולו. היחיד נדרש ללמוד את תכונותיהם ומאפייניהם ולהתקרב למעלתם.

אבי עליו השלום היה חוזר ומזכיר לנו את תמצית דמותו של אהרון הכוהן כפי שהיא מוצגת במסכת אבות: "הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" (אבות א, יב). דמותו של אהרון כפי שעולה ממדרשי חז"ל היא של אדם שכל מבוקשו להשיג שלום בין אדם לחברו ולהעניק אהבה ללא תנאי.

המשכן נקרא גם אוהל מועד ובשפה המקראית הן מילים נרדפות/ מקבילות ("מה טובו אוהליך יעקב / משכנותיך ישראל"). המשכן כפי שהוא, ארעי ופשוט, הוא סמל למרחב של אהבה ושלום - האהבה נמצאת בקרבה, בפשטות, בנתינה, בשלום ובהשלמה – ובאמצעותם הוא הופך למקודש.

הציווי להקמת המשכן דווקא במהלך מסעם של בני ישראל הוא מסר לדורות – המסע אינו פחות חשוב מהיעד. הלמידה במהלך הדרך של ערכים ותכונות מעצימות ומצמיחות חיונית לא פחות מהמטרות עצמן.

אבי, אלי קדושאי ז"ל, הלך לעולמו לפני 3 שנים ביום שישי י' באדר א' בין הפרשות "תרומה" ל"תצווה". אבא, שהיה מחנך ומורה, פייטן, איש רוח וספר, נהג להעביר לנו מסרים כיצד לנהוג תוך שימוש בכתובים באמצעות פסוק או מדרש מתאימים. כך הטביע בנו את תפיסת עולמו ומסריו ובו זמנית את האהבה למקרא ולמדרש. לזכרו אני כותבת מזה שנה את המדור הנוכחי. הרצון להשכין שלום, להעניק לזולת ולקבל כל אדם באשר הוא היה טבוע בו והוא ביקש להעביר זאת לילדיו ולתלמידיו. מי ייתן ונהיה תמיד בין הנותנים והמרבים שלום וטוב!

שבת שלום!

שרונה קדושאי בר-נס

M.A יעוץ חינוכי MBA מינהל עסקים

 יעוץ וליווי למנהלים ולארגונים, מנחה לפיתוח מקצועי

הדרכת הורים - "רימון" מרכז מומחים לטיפול בילד ובמשפחה

sharonabar5@gmail.com

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?