דלג לתוכן העמוד
יום רביעי, 28 בפברואר 2024
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

אתגר השקיפות

פעילי 'מטה 57' קראו השבוע למועמדים לראשות המועצה האזורית מטה יהודה לפעול בשקיפות. בתגובה, התחייבו כל המועמדים לקדם את הנושא עם היבחרם לראשות המועצה. מגנזי: "בבחירות הקרובות נושא השחיתות והמינהל התקין זה הסיפור"

שקיפות

פעילי תנועת התושבים מטה 57 איתגרו השבוע את המועמדים לראשות המועצה האזורית מטה יהודה בדרישה לשקיפות. בתגובה, התחייבו כל המועמדים לקדם את הנושא עם היבחרם לראשות המועצה. הגדיל לעשות המועמד לראשות המועצה, שלומי מגנזי, שבסרטון תקף את התנהלותם של מועמדים אחרים (הוא לא ציין שמות) אשר לטענתו, עושים שימוש לא חוקי במאגרי מידע של המועצה, מפיצים נתונים כוזבים על מספר המשתתפים בחוגי הבית שלהם, מעלים הודעות מגמתיות ברשתות החברתיות שמפארות את המועמד המועדף עליהם ומאיימים על תומכים במועמדים אחרים.  

המסמך שפירסמו במטה 57 כולל דרישה לרשות מקומית "שקופה", שבה מוצגים נתונים ובאתר המועצה באופן ציבורי וידידותי. בכל סיטואציה אחרת מדובר בדרישה לגיטימית שכל ארגון ציבורי מחויב לו, אבל במציאות הישראלית, רשויות מקומיות רבות אינן משתפות פעולה עם הצורך ב"שקיפות". על הרקע הזה, ניתן להבין את התגובה של המועמדים השונים.  

פעילי מטה 57 דורשים שקיפות בשורה של נושאים ובהם: הצגה פומבית של כל חברי מליאת המועצה (כולל משלח ידיהם ומסמך ניגוד העניינים שהם חתומים עליו), מסמכי ניגוד העניינים של בכירי המועצה (מנכ"ל, גזבר, יועצת משפטית), רשימת הנכסים של חברי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, פרסום ההתקשרויות של הרשות המקומית ושל זרועותיה השונות (חברה כלכלית) עם ספקים, פרסום של מועדי ההתכנסות של ועדות המועצה השונות, פרסום שוטף של סדר היום ושל המסמכים הנלווים לישיבות מליאת המועצה והוועדות השונות, פרסום התמלול המלא של הפרוטוקולים של ישיבות וועדות המועצה (כולל סרטוני וידיאו של מליאת המועצה), פרסום שוטף של הדו"חות הכספיים של המועצה ושל החברות הבנות, פרסום של דו"חות מבקר המועצה, פרסום יומן ראש המועצה ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

 

אוחנה: שקיפות היא ערך מרכזי

 

בתגובה למסמך מיהר המועמד לראשות המועצה, ערן אוחנה, להודיע כי יפעל בהתאם לדרישות לשקיפות. "נושא השקיפות הוא אחד הערכים המרכזיים עליהם אני חוזר ומדבר שוב ושוב. כראש מועצה, אעודד הקמת ועדת אתיקה וביקורת שתהיה מורכבת מאנשי ציבור ואנשי מקצוע חיצוניים, ושתפקח על השקיפות, טוהר המידות וניהולה התקין של המועצה. לראש מועצה יש חובת נאמנות כלפי הציבור והקמת ועדה כזאת תשפר את תפקודו וחשוב מכך - תשפר את תפקודה של הרשות המקומית, תשמור על כבודה ותחזיר את אמון הציבור בה. מנגנוני ביקורת ובקרה הם דבר מתבקש בכל גוף ציבורי ועל אחת כמה וכמה בהתייחס לראש מועצה, שכן כובד האחריות, ריבוי הסמכויות ומורכבות התפקיד שלו מגבירים את הצורך במיסוד ועדת אתיקה ושקיפות. אני מאמין שוועדה כזו תקבע כללים שינחו אותי כראש מועצה ויסייעו בידי לקבל החלטות מורכבות במישור הציבורי והאתי, וכללים אלה יהיו ידועים וחשופים לציבור הרחב".
"לעצם פירוט הכתוב במסמך של ארגון שקוף, מרבית הדברים הם לגיטימיים ובגדר ההיגיון הסביר", הוסיף אוחנה, "אגב, חלקם מתבצעים היום בין כה. לתפיסתי, כראש מועצה אני לא רק נבחר ציבור אלא גם ובעיקר נאמן ציבור. וככזה, אני מתחייב לתת לציבור דין וחשבון, לאפשר לו להתרשם מהפעילות שלי, לעקוב אחריה ולבקר אותה במידת הצורך. עם זאת, המידע לציבור צריך להיות רלוונטי ובעל תועלת לציבור, ולהתפרסם באופן סביר, מידתי והגיוני, ובוודאי באופן שלא יפגע בהתנהלות השוטפת והתקינה של המועצה, תוך התחשבות בסודיות ובצנעת הפרט הנדרשות במקרים מסוימים".

 

יוסי משה: מתחייב לטוהר המידות

 

מיד אחריו הגיב גם המועמד לראשות המועצה יוסי משה שהציג מסמך הנקרא "אתיקה ושירות" ובו הוא מתחייב לפעול לקידום שקיפות וטוהר המידות בהתאם לדרישות מטה 57. "בכוונתי להפעיל תכנית שתשקף את פעילות המועצה ואת דרך קבלת ההחלטות, מתוך אמונה שלמה שהדבר יוביל להתנהגות ישרה יותר כשעין הציבור מפקחת", מצהיר יוסי משה, "אני מתחייב לטוהר המידות והשקיפות כנבחר ציבור ומתחייב להחיל נורמות אלו בארגון המועצה...אני מאמין כי עמידה על כללי אצבע אלה ופרסום היומן ישקפו את עשייתם המרובה של נבחרי הציבור למען הציבור ולכן לא רק יגבירו את אמון הציבור בשלטון, אלא גם יסייע להציג את הנבחרים באור חיובי. אני אפעל לכך שנורמות שקיפות אלו יהוו מודל לחיקוי ויאומצו על ידי ועדי היישובים על ידי מתן תמריצים לישובים שיאמצו את עקרונות "מעגל השקיפות" ויטמיעו אותו בעבודתם הציבורית בישוב".

מעניין לציין, שיוסי משה, שימש פעמיים כסגן ראש המועצה (שנתיים בקדנציה הראשונה, ושבע שנים בקדנציה השנייה), אך מקפיד לדבר בלשון עתיד. יוסי משה חבר בוועדת המכרזים של המועצה האזורית מטה יהודה, ובתוקף תפקידו כסגן ראש המועצה היה ממונה על מחלקות עתירות תקציב, כגון פינוי אשפה, שיפור פני הכפר ועוד. השאלה שכל תושב במטה יהודה צריך לשאול את עצמו היא, האם לא היה צריך יוסי משה להציג את הפעולות שעשה למען שקיפות מלאה כאשר שימש בתפקיד ציבורי?

 

דדון: קידמתי שקיפות במועצה

 

ראש המועצה המורחק, משה דדון, הגיב גם הוא למסמך והזכיר את הפעולות שנקט במהלך השנים לשיפור השקיפות במועצה: " אני מברך על העלאת הנושא לסדר היום הציבורי. שיתוף ושיקוף היו שינויים שאני הובלתי עם כניסתי לראשות המועצה: אתר המועצה הונגש בצורה מקצועית ויסודית וכלל אינפורמציה עדכנית וחשובה, כמובן במסגרת המגבלות הקיימות. מבקר המועצה הועסק במשרה מלאה, אציין כי קודם לכן התפקיד לא היה קיים. דו"ח המבקר היה חשוף לציבור. רשימות חברי המליאה, סדר היום שלהם, הפרוטוקולים היו גלויים והמליאה הייתה פתוחה בפני הציבור. דו"חות כספיים היו גלויים בפני כל המעוניין. מידע על ועדות שונות, שבחלקן הציבור היה פעיל - נמסר באופן שוטף. הקמנו ועדות ביקורת. החתמנו את כל עובדי המועצה על מסמכי ניגוד אינטרסים. כל פרויקט משמעותי, נערך בשיתוף הציבור שאף לקח בהן חלק. יצרנו נוהלי עבודה וסטנדרטים גבוהים. יזמנו אמנת שירות מחייבת לעובדים, שנכתבה בשיתוף עם התושבים. עם שובי למועצה אפתח וארחיב את שיתוף התושבים להצעות ורעיונות, שאר הנושאים יהיו נגישים ופתוחים לציבור".

בתגובה ביקרו פעילים במטה 57 את הליכי הביקורת במועצה, טענו כי הנתונים שמתפרסמים כיום באתר המועצה הם חלקיים וכי שומרי הסף במועצה אינם ממלאים את חובתם: "תהליך הביקורת במועצה בשנים האחרונות ראוי לשיפור, נעשו פעולות רבות שאותם שומרי הסף היו צריכים לעצור. דו"ח המבקר אכן פתוח לציבור אך השאלה האם המבקר קובע מה הוא מבקר? רשימות חברי המליאה מפורסמות אך השאלה האם כולם עומדים בקריטריונים החוקים להיות כאלו? האם ראוי לפרסם את ניגודי העניינים שלהם לציבור, את חובות המיסים שלהם?...באתר האינטרנט של המועצה לא הועלו כמעט שום פרוטוקולים של הוועדות השונות מלבד ועדות הבניין", כתבו הפעילים בפייסבוק.

יש לציין כי המועצה האזורית מטה יהודה בראשותו של משה דדון זכתה בפרס "ניהול תקין" בשנים 2012-2014 ובנוסף גם בפרס המצוינות במגזר הציבורי של נציבות שירות המדינה לשנת 2014.

 

ויזל: זכינו בניהול תקין

 

גם המועמד לראשות המועצה, ניב ויזל, הגיב בחיוב לדרישה לשקיפות: "אני מברך על הקריטריונים ומבטיח לדאוג לקיים אותם לאחר שאבחר. הפרוטוקולים כבר מפורסמים ויפורסמו גם בעתיד. הזכייה של המועצה בפרס ניהול תקין לשנת 2016 היא העדות הטובה ביותר לשקיפות שבו אני מאמין ואותו אנו מיישמים במטה יהודה. כל הכבוד על היוזמה והקידום".

במטה 57 הביעו פליאה מדוע לא הקפיד ויזל לנהוג באופן הזה במהלך שלוש השנים האחרונות בהן הוא מכהן כראש המועצה בפועל, ובנוסף ציינו כי אין קשר בין שקיפות לבין קבלת פרס ניהול תקין. "פרוטוקולים שמפורסמים, חלקיים בלבד ולא כוללים את הוועדות השונות... בנוסף אין קשר בין קבלת פרס ניהול תקין להליכי שקיפות".

 

מגנזי: אפעל למיגור השחיתות

 

המועמד לראשות המועצה, שלומי מגנזי, היה הנחרץ ביותר בתשובתו לחשיבות השקיפות במועצה האזורית. בסרטון שהעלה כתשובה לפוסט של מטה 57 הוא אומר: "הגיע הזמן שנניח את זה על השולחן. בבחירות הקרובות נושא השחיתות והמינהל התקין זה הסיפור. סיסמאות של יושרה והגינות יש בשפע אבל מה קורה בפועל? השחיתות מתחילה בדברים קטנים, דברים שאף אחד לא שם לב אליהם, דברים שנסתרים מעיני הציבור, זה מתחיל בשלטים שנתלים במקומות אסורים וממשיך בפרסום שקרי של מספר המשתתפים בחוגי בית, זה שימוש במאגרי מידע של המועצה למרות שהחוק אוסר על כך, זה חלוקת תפקידים למקורבים עוד לפני הבחירות, בהחלט דרך קלה לצבור תמיכה, זה העיתונאים, אנשי הפייסבוק והווטסאפ, שמסקרים באופן מגמתי לטובת המועמד שלהם, ואין להם שום בעיה לדווח דיווח שקרי, זה איומים על אנשים שתומכים במועמד אחר, והפחד עושה את שלו, זה מחמיר בלקיחת כספים מבעלי הון, שמצפים להחזר השקעה בבוא היום, וכאשר הכל עובר בשקט, ואף אחד לא פוצה פה, זה מגיע לשוחד והטרדות כי הרי הכל מותר".

"אני לא יכול לראות את זה יותר, אני לא מוכן לקבל את ההתנהלות הזו, זה מרגיז אותי וזה חייב להשתנות. אני לוקח על עצמי להתנהל אחרת!", הדגיש מגנזי בדבריו, "עם כניסתי לתפקיד אפעל למיגור השחיתות בלא פשרות. ניצור נהלי עבודה אחידים וברורים, נדאג לפרסם פרוטוקולים מישיבות עבודה, באופן זמין וקבוע. נקפיד ונפקח  שוועדת מכרזים תפעל על פי נהלים המקובלים במגזר הציבורי. כל נושאי הדיון במליאת המועצה יתפרסמו, וישיבות המועצה יהיו פתוחות לכלל הציבור".

מגנזי תקף את התנהלות שומרי הסף במועצה האזורית מטה יהודה: "הדבר החשוב ביותר הם שומרי הסף. לא יתכן ששומרי הסף: גזבר, יועץ משפטי ומבקר המועצה, ,ימונו על ידי ראש המועצה, יהיו כפופים לו ותנאי העסקתם יהיו בידיו. האם כך יש ביכולתם לבקר את המועצה ואת ראש המועצה? להתריע בפני אי סדרים ושחיתות? ודאי שלא! שומרי הסף חייבים להיות בלתי תלויים שהרי אחרת – הם לא יבצעו את עבודתם. אני אקים ועדת איתור מקצועית ואובייקטיבית שתאתר את שומרי הסף, ותגדיר את תנאי העסקתם. מהלך כזה יבטיח מערכת שמבקרת את עצמה, ללא מורא וללא תלות בעומד בראשה".

בסיום דבריו קרא מגנזי לתושבי מטה יהודה לדרוש מהמנהיגים שלהם לפעול בניקיון כפיים: "כמנהיגים ומובילי דיעה נדרש מאתנו לעבוד להוות דוגמא לציבור ובפרט לדור הצעיר. אני פונה אליכם תושבי מטה יהודה, אל תסתפקו בלהתלונן סביב שולחן השבת, תפנו למנהיגים שלכם ותדרשו מהם את אמות המוסר הגבוהות ביותר. אני מבטיח לשרת אתכם בניקיון כפיים ובנאמנות".

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?