דלג לתוכן העמוד
יום שבת, 19 ביוני 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

ביהמ"ש: מאפיית אנג'ל תפצה את מטה יהודה ב-45 אלף שקל

                         

מפח נפש למאפיית אנג'ל במסגרת תביעה שהגישה כנגד המועצה האזורית מטה יהודה. בית המשפט קבע כי המאפייה התרשלה, לא עמדה בחובתה לנהוג לפי חוק העזר הקיים וניסתה להטיל את האחריות על הרשות המקומית. לאור זאת נדחתה התביעה והמאפייה חוייבה בתשלום שכר טירחה גבוה למועצה.

התביעה הוגשה במאי 2018 ובה נטען כי המאפייה, הפועלת באזור התעשייה הר טוב, נאלצת לפנות משטחה את האשפה באופן עצמאי, על אף שהחובה לפינוי אשפה מוטלת על המועצה האזורית מטה יהודה. (מאפיית אנג'ל נגד מטה יהודה: המועצה מסרבת לפנות את האשפה, ינואר 2019)

במטה יהודה טענו מנגד, כי נדהמו לשמוע שהמאפייה מפנה את האשפה בעצמה והדגישו כי מעולם לא קיבלו פנייה של המאפייה לפינוי האשפה או כל תלונה על אי פינוי האשפה.

 

אשפה עודפת

 

בכתב התביעה טענה המאפייה כי על המועצה האזורית מטה יהודה, מוטלת החובה לפנות את האשפה של כל העסקים באזור התעשייה, אך המועצה מסרבת לנהוג כך ביחס למאפייה בטענה שהאשפה של המאפייה "חריגה" ולכן נדרש תשלום נוסף על דמי הארנונה כדי לפנותה.

המועצה אינה מוסמכת להטיל אגרת פינוי פסולת או לחייב נישומים לפנות אשפה על חשבונם כי אם אך ורק בנסיבות בהן מדובר בפסולת חריגה, טענה מאפיית אנג'ל, "לצורך הקביעה אם מדובר בפסולת חריגה על הנתבעת (מטה יהודה) לקבוע קריטריונים ברורים בחוק העזר עצמו. כל עוד לא נקבע הדבר אין המועצה מוסמכת להטיל ולגבות אגרת פינוי פסולת".

המאפייה דרשה כי המועצה תחזיר לה סכום של 917 אלף שקל שנגבה בגין פינוי "אשפה חריגה", וכי בית המשפט יורה למועצה לפעול לפינוי האשפה משטחה באופן סדיר ללא חיוב נוסף.

בכתב ההגנה מציינת המועצה כי הופתעה לשמוע שמאפיית אנג'ל מפנה בעזרת קבלן פרטי את האשפה העודפת שהיא מייצרת. לטענת המועצה במשך שבע השנים האחרונות המאפייה לא פנתה למועצה בעניין זה "אף לא פעם אחת". המועצה מציינת כי לאור התנהלות המאפייה, אין זה סביר שעכשיו נדרשת המועצה להשיב לה את הסכומים שאותם שילמה לקבלן הפרטי.

 

מתקן מתאים

 

השופטת דורית פיינשטיין מבית המשפט השלום בירושלים קבעה כי המאפייה לא הוכיחה שהמועצה התרשלה בחובתה להתקין פחי אשפה ציבוריים.

לגבי הטענה כי המועצה חייבת לפנות "פסולת מפעלים" הציגה השופטת פסקי דין מן השנים האחרונות שקבעו, כי רשויות מקומיות אינן מחוייבות לפנות אשפה מסוג זה, גם כאשר חוקי העזר שלה אינם מותאמים לכך.

השופטת ציינה את עדותו של מנהל המחלקה לקיימות ואיכות הסביבה במועצה, עזיז לוי, אשר הודה כי בעבר המועצה נהגה לגבות אגרת פינוי אשפה ממפעלים גם עבור פינוי "אשפה עודפת”, אלא שלאחר שהתברר למועצה שגביה זו אינה חוקית היא הפסיקה את הנוהג הזה החל משנת 2018 ואילך, והודיעה כי תפנה את כלל האשפה והפסולת בשטחה, לרבות באזור התעשייה הר-טוב, ללא גביית אגרה או תשלום נוסף, אך בכפוף להצבת מתקנים מתאימים כנדרש בחוק העזר.

 

המועצה התרשלה

 

השופטת קבעה כי המאפייה לא הוכיחה את טענתה, כי הפסולת שנאגרה בדחסנית שהוצבה בשטח המאפייה הייתה אך ורק בגדר "אשפה בסיסית", ולכן המועצה לא הייתה חייבת בפינוי האשפה הנאספת בדחסנית אלא בתנאי שאנג'ל תציב מתקן מתאים.

בנוסף קבעה השופטת כי המאפייה לא הוכיחה שפנתה בתלונות למועצה בנוגע לפינוי האשפה מהדחסנית וחמור מכך, שאנג'ל מעולם לא קיבלה אישור מהמועצה לפנות בעצמה את האשפה משטחה ומעולם לא קיבלה היתר בנייה להציב בשטח המפעל דחסנית עצמאית.

עם זאת, השופטת מתחה ביקורת על התנהלות המועצה וקבעה כי זו "...אכן התרשלה כשלא הקפידה על תנאים אלה זה של מתן היתר להובלת האשפה על-ידי אנג'ל או להצבת דחסנית בשטח המפעל", וכי היה עליה להניח כי מפעל בסדר הגודל של מאפיית אנג'ל מייצר פסולת עודפת בכמות לא מבוטלת, אלא שמחדלים אלה אינם מוכיחים את טענת המאפייה ואת תביעתה להחזר כספים ששולמו לקבלן הפרטי.

 

היתר מתאים

 

לסיכום, קבעה השופטת כי מאפיית אנג'ל לא הוכיחה שהדחסנית הכילה אשפה בסיסית (בלבד), ולכן, חובתה של המאפייה הייתה להציב מתקן מתאים לקליטת פסולת עודפת, וזאת בכפוף להיתר בנייה מתאים ולהודעה למועצה על הפעלת מתקן כזה.

"אנג'ל לא הציבה מתקן שכזה, או שלא יידעה את המועצה על קיומו של מתקן מתאים בתוך שטח המפעל. בנסיבות אלה לא השתכללה חובתה של המועצה לפנות את הפסולת העודפת של אנג'ל, או שהמועצה לא הייתה יכולה לדעת על חובתה זו בשל רשלנותה של אנג'ל שלא מילאה אחר הוראות חוק העזר ולא פנתה לקבלת היתר מתאים מכל סוג שהוא...הסכומים ששילמה אנג'ל עבור פינוי האשפה לא נכנסו לכיסה של המועצה וממילא לא העשירו אותה”, סיכמה השופטת.

לאור זאת החליטה השופטת לדחות את התביעה ולאור ההליכים המשפטיים הארוכים הורתה כי מאפיית אנג'ל תשלם שכר טירחה למועצה בסכום של 45 אלף שקלים.

 

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?