דלג לתוכן העמוד
יום שני, 09 בדצמבר 2019
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

לאחר איום בתביעה ייצוגית: עיריית בית שמש תחזיר לתושבים דמי ארנונה שנגבו ביתר

בשל טעויות בחישוב דמי הארנונה שהתגלו במהלך סקר נכסים עירוני צפויים תושבים רבים לקבל החזר שעשוי להסתכם באלפי שקלים

עיריית בית שמש חתמה על הסכם בעל תוקף של פסק דין, ובו היא מסכימה להחזיר דמי ארנונה שנגבו ביתר מתושביה וזאת עד שבע שנים אחורה. לפי הסכם זה עשויים תושבים רבים בעיר לקבל החזרים בהיקפים שיגיעו לאלפי שקלים.

ראשית הסיפור בתושב רמת בית שמש שרכש דירה ברחוב נחל דולב בשנת 2004. התושב שילם את דמי הארנונה כסדרם באופן שוטף. בשנת 2015 הוא קיבל הודעה מהעירייה שבו היא מודיעה כי בסקר נכסים שהיא ערכה למדידת כל הנכסים בעיר, התגלה כי נגבו ממנו דמי ארנונה ביתר בשטח של כ-27 מ"ר. העירייה הודיעה כי היא מזכה את חשבונו בסך של כ-916 שקל עבור אותה השנה הקלנדרית שבה התגלתה הטעות.

סרבנות עיקשת

 

התושב ניגש למחלקת הגבייה בעירייה וביקש לקבל החזר עבור כל עשר השנים שבהם בוצעה גביית היתר, משנת 2004 ועד 2015. במהלך הבירור עלה כי בניגוד למה שנכתב, העירייה לא זיכתה את חשבונו בבנק אלא הסתפקה בכך שרשמה בספרים את יתרת הזכות לנכס. בנוסף, התברר כי העירייה עומדת על כך שהזיכוי יתבצע רק עבור אותה השנה שבה התגלתה הטעות, וזאת בסכום הנומינלי וללא ריבית והצמדה. התושב פנה כמה פעמים בהגעה למשרדי העירייה וגם בכתב - אך העירייה לא שינתה את עמדתה. לבסוף, התושב קיבל את ההחזר בפועל לחשבונו רק בחודש ינואר 2016, קרי – 13 חודשים (!) לאחר ששילם ביתר.

התושב המשיך ועמד על זכותו לקבל החזר עבור כל השנים שבהן שילם ביתר. לאחר מספר מכתבים שלא נענו על ידי העירייה, הוא קיבל מכתב ממנהלת מחלקת הגבייה המנוסח בלשון תקיפה ובה נטען כי מעולם לא הגיש השגות על החיוב בארנונה ולכן מדובר בחיובים שאין לו אפשרות לערער עליהם (חלוטים). בנוסף טענה המנהלת כי בנכס שבו הוא מחזיק בוצע פיצול דירות המחייב חישוב מחדש שבו יהיה עליו לשלם תוספת לדמי הארנונה.

 

תביעה ייצוגית

 

בצר לו פנה התושב המתוסכל לעו"ד לוטם נגב ולעו"ד ד"ר אמיר קמינצקי, אשר ניסחו עבורו תביעה ייצוגית. התביעה הוגשה בינואר 2018 והתנהלה בבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים אצל השופט יורם נועם.

בכתב התביעה הייצוגית נטען כי עיריית בית שמש הפרה חוק (סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות) האוסר על הרשות להשאיר בקופתה כספים שנגבו ביתר וכי עליה להשיב אותם לנישומים הזכאים בתוך 30 ימים בצירוף ריבית והצמדה.

העירייה נדרשה להשיב את כל כספי גביית היתר של הקרן לשנתיים שלמות לכל חברי הקבוצה בצירוף ריבית והצמדה.

במהלך הדיונים המשפטיים הגיעו באי הכוח של עיריית בית שמש למסקנה כי עדיף להם לקבל את הדרישות ולא לנהל הליך משפטי ארוך ויקר אשר בסופו הם עלולים לשלם פי כמה וכמה. הצדדים הסכימו להביא את הפרשה לסיומה במסגרת הסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין.

 

החזר עם ריבית

 

במסגרת ההסכם שנחתם בין הצדדים התחייבה העירייה לפעול ללא דיחוי ולשלוח הודעות שומה לכלל הנישומים בארנונה שלגביהם נמצאו הפרשי מדידות בעקבות סקרי נכסים עיתיים ולעדכנם בתוך 30 יום בדבר קיום יתרת זכות לרשותם.

בנוסף, העירייה התחייבה שהודעת השומה המתקנת, הכוללת יתרת זכות, תירשם על הודעת השומה באופן מודגש ובשונה מהכיתוב הרגיל של הודעות שומה בדבר יתרת הזכות וכן יירשם: “במידה והשומה הוקטנה ויש יתרת זכות יש ליידע את מחלקת הגבייה מה לעשות ביתרת זכות זו. ככל שלא תימסר הודעה – יתרת הזכות תקוזז מהחיוב הקרוב".

לסיום, התחייבה העירייה לזכות את הנישומים שנמצא כי נגבתה מהם ארנונה ביתר באופן רטרואקטיבי וזאת עד שבע שנים ובתוספת ריבית והצמדה למעט מקרים שבהם הנישום פעל ברשלנות או שלא בתום לב.

עו"ד נגב

נצחון לאזרח הקטן

 

עו"ד נגב אמרה כי התביעה הייצוגית הסתיימה בנצחון של האזרח הקטן. “למעשה, התקבלו כל רכיבי התביעה במלואם במסגרת ההסכם ולא נותרה סיבה לנהל את התיק בבית המשפט. היתרון בהשגת ההסכם הוא התחייבותה של העירייה להשיב גביית יתר של ארנונה למשך 7 שנים לכל חברי הקבוצה (לו היה מתנהל התיק במלואו הקבוצה היתה זוכה להשבה של שנתיים בלבד). יתרון נוסף הוא שלכל חברי הקבוצה נשמרת הזכות להגיש תביעות באותה העילה במקרה של דחייה מצד העירייה את בקשתם”.

לדברי עו"ד נגב, המתמחה במשפט מינהלי אזרחי ונזיקי, כל תושב בית שמש שנגבתה ממנו ארנונה ביתר בשל סקר נכסים שגוי במשך השבע השנים האחרונות, מוזמן לכתוב לעירייה מכתב ולבקש בו השבה מלאה של כספי הקרן בתוספת הפרשי ריבית והצמדה. חשוב לציין שבהסכם לא נקבע שההשבה תתבצע באופן אוטומטי, אלא על ידי פניה פרטנית של כל אחד מחברי הקבוצה אל העירייה בכתב.

 

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?