דלג לתוכן העמוד
יום שבת, 02 בדצמבר 2023
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

דו”ח: פגמים חמורים בהתנהלות ועד גבעת יערים

פגמים חמורים בהתנהלות של ועד מקומי גבעת יערים, כך עולה מדו"ח מבקר המועצה לשנים 2014-2015. בדו"ח נאמר עוד כי בעשרות יישובים במטה יהודה לא הצמידו למדד את מסי הוועד כפי שמחייב החוק.

מבקר המועצה, יואל ינון, מצא כי ב-21 יישובים לא הצמידו את מסי הוועד למדדים המתחייבים (מדד המחירים לצרכן ומדד השכר בשירות הציבורי). בתשעה יישובים תיקנו את מסי הוועד במהלך 2015 ו-13 יישובים זומנו לשימוע במועצה כדי להסביר מדוע לא הצמידו את המסים כנדרש.

המבקר המליץ לגזברות המועצה לבדוק האם מסי הוועד תואמים את הצרכים של היישוב את פעולת ועדת ההנחות ביישוב וכיו"ב, לפני שמאשרים את גובה מסי הוועד.

במושב גבעת יערים נמצאו פגמים חמורים רבים. באחד מהמקרים שנבדקו, נמצאו ליקויים חמורים בהליך בניית מבנה הדואר ביישוב. המבקר מצא כי המבנה הוקם ללא היתר בנייה, ללא החלטה כדין בוועד המקומי, ללא תקציב מוגדר, וללא הסכם מסודר עם הקבלן.

המבקר מצא כי הקבלן לא הציג חשבוניות לוועד המקומי, וכי הוא הועסק על ידי אחד מחברי הוועד בעבודות פרטיות. עוד נמצא, כי אחד מחברי הוועד המקומי הפקיד המחאות של הוועד בחשבונו הפרטי והעביר לקבלן סכומי כסף שונים.

עוד נמצא, כי ועד מקומי גבעת יערים לא מצמיד את חובות הארנונה ואת אגרת השמירה ולא גובה קנסות בגין אי התשלום. המשמעות היא שתושבי המושב אינם ממהרים לשלם את מסי הוועד ולאורך השנים הסכומים נשחקים לטובתם. עוד נמצא כי עובדי הוועד אינם מקבלים את כל זכויותיהם.

המבקר בדק גם את פעילות ועד צור הדסה ומצא כי הוועד מנהל שבעה חשבונות שונים שחלקם מהווים משק סגור, כגון משק המים והביוב. המבקר מצא כי בחשבונות של המשק הסגור יש עודף תקציבי ואילו בחשבון השוטף נוצר גירעון.

עוד מצא המבקר כי במהלך השנים 2014-2015 העבירה המועצה האזורית מטה יהודה לצור הדסה מענק יישוב גדול בהיקף של 2.8 מליון שקל בעוד שמשרד הפנים העביר תקציב בסך של 300 אלף שקל בלבד. הוא ציין כי במהלך 2015 נרשמה עלייה חדה בפחת המים ביישוב.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?