דלג לתוכן העמוד
יום שבת, 20 ביולי 2024
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

גבעת ישעיהו תובעים 1.5 מליון שקל מאגודת המים מי"מי

המושב טוען כי אגודת המים "מימי מבואות ירושלים" הפרה את ההסכם לאחזקת רשת המים וגבתה כספים מיותרים

כסף כמו מים!
[

אחרי הפרשיות המתמיהות שפירסם לאחרונה "בקיצור" בנוגע להתנהלות של אגודת המים האזורית "מימי מבואות ירושלים" (מי"מי) מגיעה התביעה הראשונה. ועד האגודה השיתופית של מושב גבעת ישעיהו תובע מהאגודה 1.5 מליון שקל בטענה כי הפרה במספר מקרים את ההסכם לאחזקת רשת המים, התרשלה בעבודתה וגבתה כספים עודפים בלא הצדקה.

התביעה הוגשה למשרדו של רשם האגודות השיתופיות שהוא הסמכות לדון בתביעות שבין אגודות שיתופיות. בכתב התביעה שהוגש על ידי עו"ד אבירם בוואני נטען כי בחוזה שנחתם בין גבעת ישעיהו לבין אגודת מי"מי בחודש אוגוסט 2007 התחייבה מי"מי לנהל את משק המים של המושב, אך בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של החוזה החליט המושב לסיים את התקשרותו עם האגודה בסוף דצמבר 2014.

תחזוקה לקויה

לטענת המושב, האגודה הפרה את התחייבותה לתחזק את רשתות המים העיליות והתת-קרקעיות במושב כולל כיול והחלפה של מדי המים במדי מים דיגיטליים. “התובעת פנתה אל הנתבעת מספר רב של פעמים בבקשה לכייל או לבדוק או להחליף את מדי המים ואולם פניות אלה נפלו על אזניים ערלות", נכתב בכתב התביעה.

המושב טוען כי בעקבות הרשלנות של אגודת מימי הוא נאלץ לממן בעצמו את החלפת מדי המים במהלך חודש נובמבר 2015 בעלות כוללת של כ-117 אלף שקל.

עוד טוען המושב כי עם סיום חוזה ההתקשרות עם אגודת מי"מי ביקש המושב לקבל אחריות על קווי המים שלו באופן מסודר ומתועד, אך אגודת מי"מי "סירבה לשתף פעולה בכל הקשור להשבת האחריות בקווי המים".

המושב ממשיך וטוען כי מספר חודשים לאחר תום החוזה בין הצדדים, התגלה כי קו מים באורך של 800 מטר, המוביל מים לחלקות החקלאיות, הוא "סדוק, פגום ומפוצץ". המושב טוען כי אגודת מי"מי הייתה צריכה לשאת בעלות החלפת הקו או לתקן אותו. לאור סירוב מי"מי לשאת בנזק נאלץ המושב לשלם את עלות החלפת הקו בסכום כולל של כ-248 אלף שקל.

בגבעת ישעיהו טוענים כי מי"מי נכשלה גם במניעת נזילות מים בשווי של עשרות אלפי שקלים. בכתב התביעה טוען המושב כי במהלך חודשי החורף של נובמבר 2014 - מרץ 2015 היו קוי המים סגורים. עם פתיחתם, בתחילת אביב 2015, התגלו בקווים פיצוצים, שלטענת המושב היו בתקופה שקדמה לסגירתם, תקופה שבה הייתה מי"מי אחראית לאחזקתם. נוכח רשלנותה של מי"מי, נאלצו בגבעת ישעיהו לשלם סך של 25 אלף שקל לתיקון הפיצוצים בקווי המים.

בגבעת ישעיהו טוענים כי עובדי מי"מי נכשלו גם בהתקנה לקויה של מחזיר מים, ליקוי שהתגלה מאוחר יותר על ידי חברת מקורות. לאור דרישת מקורות להחליף את המתקן באופן מיידי ולאור סירובה של אגודת מי"מי לשאת בעלות ההחלפה, נאלצה האגודה לממן את החלפת המתקן מכיסה בסכום של כ-6000 שקלים.

גבייה עודפת

עיקר סכום התביעה שתובעת גבעת ישעיהו מאגודת מי"מי מצוי בחיובים מוגזמים שגבתה אגודת מי"מי, לכאורה, מתושבי המושב לאורך שנים.

בכתב התביעה נטען כי אגודת מי"מי התחייבה בחוזה שמחיר המים לצריכה ביתית יעמוד על עלות המים למקורות בתוספת 1.22 שקל לקוב מים ביתיים ומחיר המים לצריכה חקלאית יעמוד על מחיר המים לקוב בתוספת 0.4 שקל בלבד וזאת לכל תקופת ההסכם. "בפועל, מי"מי חייבה וגבתה מהתושבים סכומים הגבוהים באופן משמעותי מהסכומים להם התחייבה", נטען בכתב התביעה.

בגבעת ישעיהו טוענים כי במהלך 2010 גבתה מי"מי סכומים עודפים שלא כדין בהיקף יותר מ-236 אלף שקל, בשנת 2011 היא גבתה סכומים עודפים בהיקף של יותר מ-243 אלף שקל, בשנת 2012 נגבו סכומים עודפים בהיקף של 129 אלף שקל, ב-2013 סכומים עודפים בהיקף של יותר מ-111 אלף שקל ובשנת 2014 נגבו סכומים עודפים בהיקף של כ-79 אלף שקל.

סך הכל טוענים בגבעת ישעיהו מסתכמים הסכומים העודפים שגבתה מי"מי בגין צריכת מים חקלאיים וביתיים בהיקף של כ-800 אלף שקל.

עוד נטען כי אגודת מי"מי חייבה את המושב בעלויות "פחת" וזאת בניגוד לחוק ובניגוד לחוזה שבין הצדדים. עלות החיוב של "הפחת" הסתכמה בכ-41 אלף שקל והמושב תבע ממי"מי להשיב לו את הסכומים הללו, אך לא נענה.

חוב במקורות

בגבעת ישעיהו טוענים כי מי"מי לא עמדה בחובתה להעביר לידי המושב כספים בקרן שיקום רשת המים של המושב. בכתב התביעה נטען כי קרן שיקום מחושבת לפי 21 אגורות מכל קוב של צריכה ביתית ו-8 אגורות מכל קוב של צריכה חקלאית. לטענת המושב לפי חישוב זה מחזיקה מי"מי בקרן השיקום שלה סכום בהיקף של 168 אלף שקל ששייך לוועד האגודה, ומסרבת להעמיד את הכסף לרשות המושב.

עוד טוענים בגבעת ישעיהו כי מי"מי לא עמדה בחובתה לשלם את חשבונות המושב לחברת "מקורות" במועדם. לטענת המושב בחוזה שבין הצדדים נקבע כי "חובות של צרכנים שלא ישולמו במועדם, לא יוטלו על הישוב ו/או על הצרכנים האחרים בישוב". למרות זאת, קיבל המושב התראה מחברת מקורות ואיום בניתוק המים עקב חוב בהיקף של 116 אלף שקל. המושב דרש מאגודת מי"מי לשלם את החוב במקורות אך לא נענה ונאלץ לשלם את החוב מכיסו.

רשלנות בדיווח

בנוסף לאלה נטען בכתב התביעה, כי מי"מי לא עמדה בחובתה לדווח לרשות המים על מכסת המים החקלאיים שנדרשת למושב וכאשר התברר הדבר נאלץ ועד האגודה של גבעת ישעיהו לממן מכיסו את עלות הדיווח באמצעות "ברית פיקוח" וזאת בעלות של 1500 שקל.

עוד נטען כי מי"מי לא החזירה למושב את התכנה לניהול רשת המים ולהפקת חשבונות מים כמתחייב מההסכם בין הצדדים והמושב נאלץ לרכוש את התכנה מכספו בהיקף של כ-11 אלף שקל.

עוד טוען המושב כי אגודת מי"מי התרשלה בחובתה לדווח לרשות המים על מספר הנפשות בכל בית במושב והדבר גרם לקיצוץ בהיקף של 20% במכסת המים של המושב. “בשנת 2015, מיד לאחר שנודע כי מי"מי לא מילאה את חובתה", נטען בכתב התביעה, מיהר המושב ועדכן את רשות המים במספר הנפשות בכל בית והקיצוץ במכסת המים הופחת במחצית. הנזק שהמושב מעריך שנגרם לתושבים כתוצאה מרשלנות לכאורה של מי"מי עומד על כ-16 אלף שקל.

בא כוח המושב, עו"ד אבירם בוואני, ביקש מרשם האגודות השיתופיות לקבוע כי אגודת מי"מי תפצה את גבעת ישעיהו בסכום של 1.55 מליון שקל. עדיין לא הוגש כתב הגנה.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?