דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 11 באפריל 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

ההחלטה שעצרה את קידום הבנייה ברכס לבן חוזרת לדיון נוסף

מחלף אורה המתכונן (הדמיה)

לפני כחודש חגגו במטה יהודה את החלטת ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, לקבל את הערר של הוועדה המקומית מטה יהודה, לבטל את האישור להפקדה של התכנית להפרדה מפלסית בצומת אורה ולהחזירה לדיון מחודש בוועדה המחוזית. מהנדסת הוועדה, מיכל נאור-ורניק בירכה על ההחלטה והעריכה כי מדובר בעיכוב של שנה-שנתיים בקידום התכנית. אך בעיריית ירושלים ובמשרד השיכון לא השלימו עם ההחלטה והחליטו להכשיל אותה.

השבוע התקיים דיון במועצה הארצית לתכנון ולבנייה ובו הוחלט ברוב גדול לקיים דיון חוזר בערר. מקורבים לתחום אמרו כי ההחלטה להחזיר את הדיון בערר שוב לוועדת העררים היא חריגה ונדירה.

מליאת המועצה הארצית, בראשותו של מרדכי כהן, נימקה את ההחלטה החריגה בכך שהבקשה לדון מחדש בתכנית ההפרדה המפלסית מעלה שאלות כבדות משקל אשר מצדיקות את קיומו של הדיון החוזר.

 

תסקיר סביבתי

 

את המקור להחלטה שיש להחזיר את התכנית לדיון מחדש בוועדה המחוזית, השעינו חברי ועדת העררים על כך שהתכנית מחוייבת בעריכת תסקיר סביבתי על ידי גורם מוסמך שיהיה מקובל על הוועדה המחוזית ואף על הוועדה המקומית מטה יהודה.

חברי ועדת הערר קבעו כי התסקיר יבחן את השפעת רוחב התשתית התחבורתית (ובכלל זה כבישי הגישה אל המנהרות מכיוון גבעת משואה), על רציפות המרקם העירוני ועל האפשרות שרוחב כזה של כביש ינתק את שכונת רכס לבן מהרקמה העירונית של דרום-מערב ירושלים.

עוד נקבע בהחלטה, כי במסגרת התסקיר ייבחנו ההשלכות הסביבתיות של עבודות לסלילת המחלף, ולא בשלב מאוחר יותר או כתנאי להיתר. זאת היות שמדובר באזור בעל רגישות סביבתית ונופית גבוהה. הודגש בהחלטה כי ארבעת שטחי ההתארגנות שסומנו בתחום הדרך, הם במיקום שאינו הגיוני ותיתכן זליגה בפעילות מהם אל תוך השטח הפתוח, שהינו רגיש סביבתית ונופית.

כאמור, כעת יוחזר הדיון בתכנית ההפרדה המפלסית לוועדת הערר וחברי הוועדה ייאלצו לדון מחדש האם ההמלצות לעריכת תסקיר סביבתי אכן מחייבות דיון מחודש בוועדה המחוזית, דבר שעשוי לעכב את קידום התכנית בשנה-שנתיים.

מהמועצה אזורית מטה יהודה נמסר: "המועצה מצרה על כך שהמועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה לדון מחדש בוועדת הערר על תכנית ההפרדה המפלסית בצומת אורה. אנו נמשיך להתנגד להפרדה המפלסית ולתכנית רכס לבן ככל שנוכל וזאת על מנת לשמור על השטחים הפתוחים ולמנוע הרס בלתי הפיך למועצה שלנו”.

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?