דלג לתוכן העמוד
יום שבת, 16 בינואר 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

ההתנגדויות נדחו: אלפי דירות ייבנו ברכס לבן

רכס לבן (צילום: החברה להגנת הטבע)

ועדת העררים של המועצה הארצית דחתה בשבוע שעבר (7.1.2021) את ההתנגדויות לתכנית הבינוי ברכס לבן. האישור מהווה מהלומה כבדה למועצה האזורית מטה יהודה ולארגונים הירוקים שהתנגדו באופן תקיף לתכנית זו. במידה והתכנית תצא לפועל צפויים המושבים אורה ועמינדב לסבול במשך שנים ארוכות מעבודות הפיתוח שיבוצעו באתר הסמוך אליהם. האישור התקבל בתמיכה של נציגת מינהל תכנון ויו"ר הוועדה מול התנגדות של נציגת המשרד להגנת הסביבה.

 

רע הכרחי

 

בהחלטת ועדת העררים נכתב כי נציגת מינהל התכנון, מיכל מריל, ויו"ר הוועדה, שמרית גולן, סבורות כי התועלת של התכנית מצדיקה את הפגיעה המסוימת שתיגרם לשטחים הפתוחים. כמו כן, השתיים תומכות במהלך שיבטיח הקצאה של כמה שיותר יחידות הדיור במסגרת הסדרי "קרקע משלימה”.

הוועדה קבעה ברוב קולות כי יוקם צוות מלווה לביצוע התכנית ובכלל זה בדיקת סוגיית הקרקע המשלימה (קרקע שתימסר לקבלנים שיבצעו תכניות להתחדשות עירונית בתוך ירושלים), וכי ייערך דיון בנושא שמירת המעיינות באזור שצפויים להיפגע קשות מעבודות הפיתוח והבינוי הנרחבות.

גולן ציינה במסגרת ההחלטה: "אין מחלוקת כי לפיתוח ולבנייה ברכס לבן מחיר סביבתי גבוה מאוד, אולם מחיר זה הוא בבחינת 'רע הכרחי', אם יסייע למימוש פרויקטים להתחדשות עירונית בתוך העיר".

נציגת המשרד להגנת הסביבה, פרל קפלן, התנגדה לפגיעה הצפויה לשטחים הפתוחים והעלתה חשש שפריצת גבולות העיר ירושלים תימשך. "התכנית מהווה פריצה ראשונה של אזור הפיתוח של העיר, שככל הנראה לא תהיה האחרונה. לחצי הפיתוח רק ילכו ויתגברו בשנים הבאות, ואחרי פריצה ראשונה לשטחים הפתוחים יהיה קשה עוד יותר לעמוד בפני לחצים אלה...".

 

פגיעה בשטח רגיש

 

מדרונות רכס לבן מהווים מכלול נוף ומורשת ייחודי, אזור טיולי טבע ופנאי חשוב במערכת השטחים הפתוחים המקיפים את ירושלים ומהווים נכס אקולוגי, חברתי, תרבותי וריאה ירוקה לתושבי ירושלים, המועצה האזורית מטה יהודה והסביבה כולה.

בערר שהוגש לוועדה בחודש יוני האחרון, טען היועץ המשפטי של הוועדה המקומית מטה יהודה, עו"ד אייל מאמו, כי תכנית רכס לבן תגרום לפגיעה חמורה בשטחים חקלאיים, בשטחים פתוחים רגישים ובאופיים של יישובי הסביבה.

עוד טענה מטה יהודה כי האישור שניתן לתכנית נעשה בחוסר סמכות, בחוסר סבירות, ובניגוד לאמות מידה בסיסיות במשפט המנהלי בכלל ובדיני התכנון והבנייה בפרט.

מטה יהודה הוסיפה וטענה, כי הוועדה אינה רשאית לדון ולהכריע בהתנגדויות שהוגשו לתכנית המופקדת מאחר שהיא כבלה את שיקול דעתה והביעה עמדה נחרצת כי יש לאשר את הבנייה המוצעת ברכס לבן, וזאת עת המליצה לדחות את ההתנגדויות שהוגשו לשינוי לתמ"מ, ועת הפקידה את התכנית לפני שניתן תוקף לשינוי לתמ"מ.

 

אופי המושב יישמר

 

הוועדה דחתה את טענות מושב אורה כי שטחי המושב נותרים ללא חיץ הולם כנדרש ב"מכלול כפרי מוגן" ואופיו הכפרי נפגע. הוועדה קבעה כי התכנית מתקרבת אמנם לשטחו הבנוי של מושב אורה ואולם, בשטחים הסמוכים ביותר לבתי המושב מתוכננים שימושים שאינם פוגעים באופיו הכפרי ואילו שטחי הבנייה שאינם הולמים את האופי הכפרי, מרוחקים מבתי המושב וממוקמים באתר נמוך שלא יהווה הפרעה.

במקביל, קיבלה הוועדה את טענת המושב בנוגע למתחם התעסוקה בצומת אורה וקבעה כי צריך להפחית את זכויות הבנייה בשטח זה, באופן שגובה המבנים לא יעלה על 15 קומות ותוך מאמץ לצמצם את מופע הבינוי.

 

בינוי נרחב

 

שטח התכנית שאושרה משתרע על 840 דונם, והיא כוללת כ-5,000 יחידות דיור וכ-300 יחידות דיור מוגן. זאת, באמצעות תמהיל מגוון של יחידות דיור שייבנו במבנים של 12-5 קומות. התכנון כולל פתרון תחבורה ציבורית בדמות רכבת קלה, שתעבור במרכז השכונה, ומעלונים שיאפשרו לציבור לעבור ממפלס למפלס בתוך השכונה תוך הנגשת הציבור לשטחים הפתוחים, לתחנות ההיסעים, למוסדות הציבור, ואזורי המסחר בשכונה.

התכנית כוללת תחנת רכבת קלה בצומת אורה וחניון 'חנה וסע' עבור 800 חניות, מסוף תחבורה ציבורית, מלון, מבנה לדיור מוגן ושטחי משרדים ותעסוקה, עבור תושבי השכונה ועבור המבקרים בבית החולים הדסה עין כרם ותושבי ירושלים.

 

צעדים משפטיים

 

מהמועצה האזורית מטה יהודה נמסר בתגובה: "למרבה הצער, ההחלטה התקבלה ברוב של שתי חברות ועדה, כנגד דעתה החולקת של חברת הוועדה, נציגת המשרד להגנת הסביבה.
המועצה סבורה כי התכנית תגרום לנזק חמור הן לסביבה הכפרית והן למושבים אורה ועמינדב, תגרום לעקירת 11,000 עצים, תפגע במעיינות ובמרקם בעלי חיים נדירים וכמובן תפגע באיכות האוויר ובאיכות החיים של יישובי המועצה".

במטה יהודה הדגישו עוד "נושא ההתחדשות העירונית לא נבחן כראוי וניתן לקיימו גם בלי לעשות שימוש בקרקע משלימה במקום כה רגיש. על ירושלים להתפתח פנימה ולא החוצה במחיר כה כבד. הציבור רואה עין בעין את עמדת המועצה, לפיה המשך התכנון המדובר הוא בבחינת בכיה לדורות, אשר יפגע באיכות החיים, יפגע בצורה בלתי הפיכה באיכות הסביבה ויחד עם זאת בהחלט אינו כורח המציאות. על כן, המועצה שוקלת את צעדיה לרבות פניה לערכאות משפטיות וכל הליך אפשרי אחר שבאמצעותו ניתן יהיה לעצור את ההתדרדרות המסוכנת במדרון החלקלק הזה 'גבוה מאוד'. אנחנו סבורים כי אין מה להוסיף, מעבר לכך".

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?