דלג לתוכן העמוד
יום רביעי, 28 באוקטובר 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

היחידה הארצית לאכיפה: קרית יערים מגוננת על עברייני בנייה

הכניסה לקרית יערים (טלזסטון)

המועצה המקומית קרית יערים מבקשת לבטל צווי הריסה שהוצאו כנגד מבנים שהקימו גורמים פרטיים בשטחה, בטענה כי אלו מבנים הנדרשים לצרכי ציבור ואף חיוניים לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה. ביחידת האכיפה הארצית טוענים מנגד, כי קרית יערים מסווה את זהות ה"גורמים הפרטיים", ומאפשרת להם לבצע עבירות בנייה תוך שהם נהנים מהגנת המועצה.

 

סופרמרקט לא חוקי

 

בבקשה דחופה שהוגשה לבית המשפט השלום בית שמש מתייחסים בקרית יערים לשלושה צווי הריסה שהוצאו כנגד מבנים שהוקמו ללא היתר. שני צווי הריסה הוצאו על ידי הוועדה המרחבית הראל, האחד כנגד שני מבנים של סופרמרקט והשני כנגד שני מבנים יבילים המשמשים ככיתות או בתי תפילה. צו הריסה שלישי הוצא על ידי היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה, והוא מתייחס למבנה שלישי, המצוי בשטחה של מטה יהודה, ולשני המבנים שנכללו כבר בצו השני.

בקרית יערים טוענים כי אכן המבנים שנגדם הוצאו צווי הריסה הוצבו על ידי גורמים פרטיים וללא היתרי בנייה כחוק, אך הם משמשים לצרכי ציבור ומהווים "צורך חיוני להתמודדות עם משבר נגיף הקורונה באופן המאפשר אספקה סדירה של מוצרי מזון לתושבי המועצה תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות ומניעת הצטופפות".

בקרית יערים טוענים שכחלק מהניסיונות לבלימת גל הקורונה הראשון במהלכו נאלצו 30% מתושבי היישוב החרדי לשהות בבידוד, נדרשה המועצה לסייע באופן אקטיבי למכולת המקומית, ואף הרחיבה את הפעילות של אספקת המזון באמצעות אוהל ארעי שהוקם ביישוב, וזאת בכפוף להיתר זמני שקיבלה מהוועדה המרחבית הראל.

עם התפרצות הגל השני פעלה המועצה המקומית למנוע יציאה של תושבים אל מחוץ לגבולות היישוב ולצורך כך הוקם מבנה זמני לאספקת המזון. “מדובר במבנה זמני וארעי אשר לא נדרש היתר בנייה לצורך הקמתו", טוענים בקרית יערים ומוסיפים שהמבנה הוקם רק לפני כחודש והמועצה תוודא כי עם חלוף הגל השני המבנה יפורק.

כחלק מכתב ההגנה טוענים בקרית יערים כי הקמת המבנה הארעי נפלה קורבן לסכסוך בין הצרכניה הוותיקה למפעילי הסופרמרקט הזמני במסגרת "תחרות עסקית". הם מבקשים מבית המשפט לבטל את צו ההריסה או לחלופין להאריך את משך הביצוע של צו ההריסה בששה חודשים.

בוועדה המרחבית הראל טוענים מנגד כי מבנה הסופרמרקט החדש משתרע על שטח כולל של כ-430 מ"ר, הוקם על שטח ציבורי המיועד למבני ציבור ו"שטח ציבורי פתוח" וכי מדובר במבנה הכולל קונסטרוקציה מברזל, עמודים וקירות מבודדים, מחובר לתשתיות מים וחשמל ולכן אין להשוותו כלל לאוהל הארעי שהוקם במהלך הגל הראשון.

 

מבנים לתפילה

 

ביחס לצווי ההריסה שהוציאה הוועדה המרחבית הראל טוענים בקרית יערים כי מדובר בשני מבנים שהוקמו ללא היתר על ידי גורמים פרטיים ומשמשים כמקום תפילה לציבור תושבי היישוב, וזאת על רקע סכסוך עם הקבלן של שכונת המגורים שבה נמצאים המבנים, אשר לטענת המועצה לא השלים את חיבור השכונה ליישוב כמתחייב מהסכם הפיתוח. במקרה זה מבקשים בקרית יערים להאריך את מועד ביצוע צו ההריסה בששה חודשים.

ביחס לצו ההריסה כנגד מבנה בית הכנסת שלישי טוענים בקרית יערים כי היחידה הארצית לאכיפה חרגה מנהליה הפנימיים שקובעים, כי כנגד מבנה תפילה שלא ננקטו הליכים במהלך הקמתו תהיה עדיפות לנקיטה באמצעים משפטיים ולא באכיפה מנהלית.

במקרה זה מבקשים בקרית יערים לבטל את צו ההריסה.

 

לגבי המבנים היבילים שאמורים לשמש כ"כיתות לימוד" טוענים בוועדת הראל כי הוא הוקם על שטח המיועד ל“מלונאות" וכי אחד המבנים הוקם בשטח השיפוט של המועצה האזורית מטה יהודה.

בוועדה המרחבית הראל טוענים כי לרשות מקומית אין כלל אפשרות להגיש בקשה לעיכוב צווי ההריסה רק בשל העובדה שהיא רואה בכך פגיעה בשירות לתושביה. מתן אפשרות לרשות מקומית לטעון טענות מסוג זה, מזהירים בוועדת הראל, יפתח פתח לכל תושב ברשות מקומית, או משרד ממשלתי בעל אינטרס פוליטי, לבקש עיכוב של צווי הריסה בטענה כי פוגעים בו באופן כזה או אחר.

 

התנהלות שלטונית פסולה

 

בתגובת היחידה הארצית לאכיפה נאמר כי שלושת המבנים היבילים הבלתי חוקיים בשטח כולל של 190 מ"ר נמצאים בשטח הוועדה המרחבית הראל (2 מבנים) ומבנה נוסף בשטח המועצה האזורית מטה יהודה.

"ועדת הראל פעלה לסילוק העבודה האסורה במרחב התכנון עליו היא מופקדת בעוד ועדת מטה יהודה לא פעלה בנושא", נאמר בתגובת היחידה לבית המשפט, “לכן פעל מנהל המחוז להוצאת הצו כך שגם בחלקם של המבנים הנמצאים במרחב התכנון של מטה יהודה יחול צו ההריסה".

גם ביחידה הארצית לאכיפה טוענים כי לרשות המקומית אין סמכות לבקש ביטול או דחייה של צווי ההריסה משום שהיא לא הגורם שבנה אותם. בנוסף, מודגש כי המועצה המקומית קרית יערים לא פירטה את זהות מבצעי עבירות הבנייה ובכך יש משום חוסר ניקיון כפיים.

היחידה לאכיפה טוענים כי עצם הגשת הבקשה של המועצה המקומית קרית יערים היינו מעשה פסול והתנהלות שלטונית לא תקינה. “הלכה למעשה, מועצת קרית יערים מממנת הליך משפטי עבור גורמים פרטיים. מעבר לזה שעניין זה לא תקין יש בכך הפליה חמורה כלפי אחרים להם לא ניתנה טובת הנאה אמורה".

המועצה המקומית קרית יערים מסווה את זהות ה"גורמים הפרטיים", ומאפשרת להם לבצע עבירות בנייה תוך שהם נהנים מהגנת המועצה, נאמר בתגובת היחידה לאכיפה, וכמו כן, מושמעת ביקורת חריפה על עמדתה והתנהלותה בנושא זה של מהנדסת המועצה המקומית קרית יערים.

 

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?