דלג לתוכן העמוד
יום שישי, 25 בספטמבר 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

הישג למטה יהודה: בוטלה החרגת מושבים מתכנית המתאר

אורה, עמינדב, בית זית, מחסיה וזנוח יוכלו לפתח תיירות. תכנית המתאר החדשה קיבלה תוקף

יוכלו לפתח תיירות כפרית כמו בשאר המושבים. מושב אורה

בשורה חשובה לתושבי מטה יהודה: ועדת ההתנגדויות של הוועדה המחוזית ירושלים קיבלה את ההתנגדות של המועצה האזורית מטה יהודה להחרגת חמשת מושבים מתכנית המתאר החדשה ונתנה תוקף לתכנית. המהלך צפוי לאפשר לוועדה המקומית מטה יהודה עצמאות גדולה באישור תכניות פיתוח במרחב המועצה ובהן תיירות כפרית, יקבים, וצימרים.

במהלך חודש יוני 2017 הופתעו במועצה האזורית מטה יהודה לגלות כי הוועדה המחוזית ירושלים החליטה לגרוע מתכנית המתאר שיזמה המועצה שבעה יישובים, ולמעשה לצרפם תכנונית לערים הקרובות אליהם: אורה, עמינדב, בית זית ורמת רחל צורפו לירושלים; המושבים מחסיה וזנוח צורפו לבית שמש; ואילו היישוב מוצא עלית צורף למבשרת ציון. בתגובה להחלטה המפתיעה דרשה המועצה דיון חוזר ואף הודיעה כי לא תפקיד את תכנית המתאר להתנגדויות עד לקיומו של דיון שכזה. מאוחר יותר אישרה המועצה את הפקדת התכנית להתנגדויות וזאת בכפוף להגשת התנגדות עצמית.

להחלטת הוועדה המחוזית הוגשו התנגדויות רבות ובהן התנגדויות של המועצה האזורית מטה יהודה ושל המושבים שהוחרגו מהתכנית. ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית דנה בתחילת חודש ספטמבר בהתנגדויות והחליטה לקבל את חלקן. הבשורה החשובה היא שהוועדה אישרה את החלת הוראות תכנית המתאר החדשה של מטה יהודה על כל היישובים במטה יהודה, כולל חמשת המושבים שהוחרגו ממנה.

ההתנגדות העיקרית שהוגשה הייתה של המועצה עצמה. בדיון שהתקיים הסביר מ"מ ראש המועצה ניב ויזל, החבר בוועדה המחוזית, את חשיבות שימור פוטנציאל הפיתוח התיירותי גם בישובים הסמוכים לערים, וטען כי יש להחיל את עיקרון השיוויון על כל יישובי המועצה, ללא תלות במיקומם. ויזל אמר לחברי הועדה: "יש לכם הזדמנות להעניק היום מתנה לחג לתושבי מטה יהודה".

בדיון שארך יום שלם השתתפו גם נציגי הישובים שתמכו בהתנגדות המועצה. בתום הדיון ועדת ההתנגדויות החליטה להעניק תוקף לתכנית.

חברי ועדת ההתנגדויות לא הסתירו התרגשות מסויימת עם מתן התוקף לתכנית, שעליה עמלים במועצה האזורית מטה יהודה יותר משבע שנים. “הוועדה סבורה כי התיקונים והשינויים עליהם הורתה במסגרת החלטתה זו צפויים לשפר את התכנית, לטובת כלל תושבי המועצה האזורית מטה יהודה וכי אין מקום למתן זכות טיעון נוספת בעניינה של התכנית. הוועדה מחליטה לדחות את יתר ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית".

בסייפא של ההחלטה הוסיפו וציטטו חברי הוועדה פסוקים מהכתובים כדי להצביע על הברכה שבה ניחן אזור מטה יהודה: “המועצה האזורית מטה יהודה, אשר שמה מהווה נגזרת לנחלת שבט יהודה, התברכה בברכת יעקב אשר בירך את שבט יהודה באופן המתאר את עוצמת האריה וגבורת ריסון כוחו... 'גור אריה' חזק אך מרוסן - הוא הראוי למלוכה".

    מהנדסת המועצה האזורית מטה יהודה, מיכל נאור ורניק בירכה על החלטת הוועדה:  "המועצה התחילה את העבודה על התוכנית כבר ב־2013, כאשר עיקר הדגש הושם על קידום ופיתוח שימושי התיירות בכל יישובי המועצה, לצד הקמת מבני חקלאות ברחבי המועצה ובהמשך הוספנו את הקמת היחידה השלישית בנחלות המושבים, אשר יחד עם יחידות הדיור בהרחבות צפויים לאפשר תוספת של אלפי יחידות דיור ליישובי המועצה. מאז הוחלט לגרוע את היישובים מהתכנית לפני כשנה השקענו מאמצים רבים בכדי לשנות את ההחלטה, ואני שמחה שהמאמצים נשאו פרי. תכנית המתאר תאפשר פיתוח של שימושים חקלאיים ותיירותיים בכל יישובי המועצה, ללא יוצא מן הכלל. בנוסף, הועדה קיבלה את התנגדותנו גם בנושא הקמת היחידה החמישית (ה״דיורית״), וזו תתאפשר בכל המושבים ללא הבדל תוך שהיא נספרת במניין יחידות דיור בתמ"א 35. הוועדה קיבלה את התנגדותנו בנושא גודל ומיקום היחידה השלישית בנחלה רק באופן חלקי, למרות ההסברים המפורטים שניתנו בנדון. גם שאלת ההליך התכנוני שיידרש להקמת מבנים חקלאיים מחוץ ליישובים עומדת עדיין פתוחה, זאת עקב חוות דעת שקיבלה לשכת התכנון המחוזית ממינהל התכנון. בסוגייה זו הוגשה בקשה לתיקון החלטה והיא תתברר בהקדם לצורך קידום עריכת מסמכי התכנית למתן תוקף".

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?