דלג לתוכן העמוד
יום שישי, 29 במאי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

המשרד להגנת הסביבה מגביר האכיפה בתחום האסבסט

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

פינוי אסבסט. צילום: תמר בר און

במשרד להגנת הסביבה ממשיכים במדיניות הפיקוח ההדוקה אחר העוסקים בתחום האסבסט, במטרה לוודא כי אינם מסכנים את הציבור בפעולותיהם. המשרד קורא לציבור לרכוש שירותים רק מעוסק באסבסט אשר בידיו רישיון בתוקף מהמשרד להגנת הסביבה ושמו מופיע ברשימה המפורסמת באתר האינטרנט של המשרד

בעקבות פעילות המשרד בשנים האחרונות, נרשמה עליה במאות אחוזים בפינוי מוסדר של אסבסט, בפעילות אכיפה, ובמודעות הציבור לנושא. המשרד מזכיר לציבור, כי כדי לצמצם את הסכנות הבריאותיות והסביבתיות הכרוכות בביצוע עבודת אסבסט, כל עבודה או טיפול במפגע אסבסט יתבצעו על-ידי בעל מקצוע, בעל רישיון בתוקף, המתמחה בסוג העבודה אותה יש לבצע.

האסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם. חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות שאינן ניתנות לריפוי המופיעות תקופה ארוכה לאחר החשיפה הראשונית. עם זאת, מכיוון שהאסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות, אין מניעה מלשהות במבנים בהם מותקן אסבסט-צמנט במצב תקין. כל עוד האסבסט לא מתפורר ולא מתבצעת עבודה הגורמת להתפוררות החומר ולפיזורו באוויר, לא נשקפת סכנה לבריאות.

המשרד להגנת הסביבה נותן רישיונות לעוסקים באסבסט לפי חוק, בכפוף לעמידה בחובות ובתנאים המפורטים ברישיונות ובחוק. בפעולות פיקוח בשטח שביצעו מפקחי המשרד ויחידות סביבתיות בתקופה האחרונה התגלו הפרות של החוק ותנאי הרישיון, שבגינן הוזמנו העוסקים לשימוע בפני הוועדה.

בהחלטות שהתקבלו בחודשים האחרונים על ידי ועדת המשמעת לעוסקים באסבסט, הותלו רשיונות של מעבדת דיגום מוסמכת, של דוגם מוסמך ושל ארבעה עוסקים מורשים לאסבסט, אשר נמצא כי פעלו בדרגות שונות של חוסר מקצועיות.

הצעדים המשמעתיים שננקטו כלפי העוסקים מופיעים במרשם בעלי הרישיונות העוסקים המפורסם באתר המשרד. במקרים החשודים כעבודה בניגוד להוראות החוק יש לפנות למוקד המשרד להגנת הסביבה במספר *6911. (תיעוד באמצעות צילום יסייע למשרד לפעול בהליכי אכיפה במידת הצורך).

 

 

 

 

 

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?