דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 16 ביוני 2019
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

השופטת: המינהל צריך לעשות בדק בית לפני שהוא תובע

  "ראוי שהרשות תערוך בדק בית, ותדאג לפיקוח הולם על הנכסים שבאחריותה וכן לאכיפה שוויונית, אחידה ומהירה של פסקי דין בעניינה", כך העירה סגנית נשיא בית המשפט השלום בבית שמש, השופטת דורית פיינשטיין לרשות מקרקעי ישראל במסגרת החלטה לדחות תביעה שהוגשה על ידם.

התביעה הוגשה כנגד אזרח בדרישה להורות לו לפנות את השטח נשוא התביעה ולהוציא צו הריסה כנגד מבנים השייכים לו בשטח זה.

במסגרת הדיון בתביעה הסתבר כי בשנת 2010 ניתן פסק דין בסכסוך שבין רמ"י לבין האזרח ובו נקבע כי "השטחים המסומנים...הינם בבעלות התובע, מינהל מקרקעי ישראל, והנתבע אינו רשאי להימצא בהם ולעשות בהם שימוש".

בהמשך, בשנת 2011, ניתן פסק דין נוסף אשר קבע: “בהסכמת הצדדים, ניתן בזה פסק דין המצהיר כי מחצית החלקה...היא בבעלות התובע, מינהל מקרקעי ישראל, והנתבע אינו רשאי להימצא בה ולעשות בה שימוש".

באי הכוח של המינהל טענו כי פסקי הדין ניתנו בבקשה לפינוי ולהריסה, אך השופטת קבעה כי שני פסקי הדין שניתנו לא קבעו כי יש לפנות את האזרח הנתבע משטח הפלישה וכי הם לא הורו על צו להריסת המבנים שהקים.

"בית המשפט אינו יכול להבהיר פסק דין כ-8 שנים לאחר שניתן", הדגישה השופטת פיינשטיין, “והן מהטעם שפסקי הדין ניתנו בהסכמה ובלשון מפורשת".

לאחר הדיון קבעה השופטת כי דין הבקשה של המינהל להידחות וזאת מהסיבות הבאות: פסקי הדין ניתנו בהסכמת הצדדים, אין בנוסח ההסכמים איזכור למילה "פינוי" ואף לא למלים "להריסה".

היא ציינה כי בחלוף שמונה שנים לחתימה על ההסכמים המינהל אינו יכול לטעון כי מדובר בניסוח מקרי, וכי אם רצה המינהל לעמוד על הריסת המבנים היה עליו לעשות זאת במועד חתימת ההסכמים. “משלא עשה כן...יש להניח כי הסכמות הצדדים לא כיוונו לפינוי ולהריסה".

השופטת ציינה כי במשך שבע שנים לא פעל המינהל כדי לבצע פינוי או הריסה בשטח התביעה, ואף לא הגיש תביעה לדמי שימוש. “לטעמי, הדבר מעיד כי התובע (מינהל מקרקעי ישראל) הסכים תקופה ממושכת לפרשנות של הנתבע בכל הנוגע לפסק הדין, ולא סבר כי יש צו לפינוי ולהריסה", סיכמה השופטת.

היא קבעה כי על התביעה להידחות וכי המינהל ישלם פיצוי בסך 5000 שקל לאזרח הנתבע והוסיפה, “ראוי שהרשות תערוך בדק בית, ותדאג לפיקוח הולם על הנכסים שבאחריותה וכן לאכיפה שוויונית, אחידה ומהירה של פסקי דין בעניינה".

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?