דלג לתוכן העמוד
יום שלישי, 19 באוקטובר 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

התכנית של ויזל ל-2022: טיפוח הגאווה המקומית והכלכלה

השבוע התכנסו מנהלי המחלקות והאגפים של המועצה האזורית מטה יהודה לדיון בתוכנית העבודה של המועצה לשנת 2022. במהלך הדיון פרש ראש המועצה, ניב ויזל, את היעדים האסטרטגיים אותם הוא רוצה להוביל בשנים הקרובות. בין היעדים מנה ויזל את הנושאים הבאים: העצמת הגאווה המקומית של התושבים, חיזוק תחושת המוגנות האישית והחוסן הקהילתי, פיתוח תשתיות ביישובים ובמרחב הציבורי, קידום מיזמים משותפים של היישובים, חיזוק הכלכלה המקומית והמועצתית באמצעות גיוס משאבים, חיזוק המגזר העסקי, טיפוח המודעות לקיימות ולאיכות סביבה. ויזל: "תוכנית העבודה היא לא רק נייר כתוב. מדובר באורים והתומים שלאורם צועדת המועצה. אנו עמלים מספר שבועות על הכנתה, אך היא משמשת אותנו כאבן דרך לביצוע לאורך כל שנת העבודה כולה. בחרנו להעמיק בתחומים ייחודיים המאפיינים את צרכי הישובים במועצה. נמשיך בהכנת התוכנית ונפעל להגשמתה".

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?