דלג לתוכן העמוד
יום חמישי, 24 בספטמבר 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

ועדת איכות הסביבה : לחדול משימוש בכלים חד-פעמיים

אתר לפינוי אשפה ביישוב עין נקובא

הוועדה לאיכות הסביבה של המועצה האזורית מטה יהודה קוראת למועצה להפסיק להשתמש בכלים חד פעמיים בכל מוסדותיה, לקדם הצבת מערכות פוטו וולטאיות על גגות מבני הציבור, להגביר את האכיפה על עברייני איכות הסביבה ולהציב את נושא "הקיימות" בראש סדר העדיפות של המחלקה לאיכות הסביבה במועצה.

בסוף השבוע שעבר קיימה הוועדה לאיכות הסביבה ישיבה במשרדי היחידה האזורית לאיכות הסביבה "שורק" האחראית על הפעילות במרחב מטה יהודה (כולל בית שמש ומבשרת ציון).

הישיבה נפתחה בהצגת מצגת מקיפה על מגוון רחב היקף של פעילות "היחידה האזורית לאיכות הסביבה" בתחומים כמו אכיפת חוקי הניקיון, תכנון, מעקב ופיקוח על פסולת מוצקה, על חומרים מסוכנים, על ניטור וטיפול בשפכים, לרבות הזרמת שפכים תעשייתיים לרשתות הביוב, על איכות אוויר, רישוי עסקים, קרינה, רעש וכיו"ב.

ירמי דוד

יו"ר הוועדה, ירמי דוד (נווה מיכאל), הדגיש בפתח הישיבה כי תפקידה של הוועדה הוא "ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בר-קיימא של הסביבה".

להלן מספר החלטות שהועלו ע"י ירמי דוד במהלך הישיבה ואומצו פה אחד ע"י חברי הוועדה:

א. הוועדה קוראת למליאת המועצה לאמץ החלטה גורפת להפסקה מוחלטת של השימושים בכלי פלסטיק חד-פעמיים ובלתי מתכלים בכל משרדי המועצה וכן גם בכל שאר מבני הציבור של המועצה.

ב. הוועדה קוראת להנהגת המועצה לקדם את הליכי ההסדרה הנחוצים, שיאפשרו הצבת פאנלים סולריים ומתקנים פוטו-וולטאים על גגות מבני המועצה.

ג. הוועדה פונה למשרד לאיכות הסביבה וכן למוסדות מוא"ז מטה יהודה להגביר את יכולת האכיפה ולהגדיל באופן משמעותי את הקנסות כדי ליצור הרתעה בקרב מי שגורמים בראש חוצות לפגיעה באיכות הסביבה ובאיכות החיים. לדעת חברי הוועדה מינוי של חמישה פקחים לכל מרחב שטח השיפוט של המועצה, יקשה עליהם לבצע את האכיפה הנדרשת.

ד. הוועדה פונה לתושבים במקומות יישוביהם ומעודדת אותם לתעד, ככל שניתן, מקרים של שפיכת פסולת במקומות בלתי מורשים ולדווח על כך למנהל המחלקה לאיכות הסביבה במועצה.

ה. על דעת כל חברי הוועדה שנוכחו בישיבה, סוכם להציע לראש המועצה ולמזכ"לית לקרוא להבא למחלקה לאיכות הסביבה בראשותו של לוי עזיז: "המחלקה לקיימות ואיכות הסביבה".

חלק מדיוני הוועדה הוקדש לדרכים שבהם ניתן לחבר ילדים ובני נוער לערכי איכות הסביבה ולעיסוק בהם בתחומים השונים. הוועדה מאמינה כי חינוך סביבתי בכל הרמות: גן, בי"ס יסודי ועל-יסודי יבטיח שהדור הבא של תושבי המועצה יפעל מתוך הכרה וידיעה שאיכות חייו בהווה ובעתיד מותנה בדרך שבה יתמודד עם מפגעים סביבתיים לסוגיהם וכן בדרך שייעשה שימוש נכון במשאבי הסביבה. נושא זה יקבל תשומת לב מיוחדת בישיבות הבאות של הוועדה.

חברי הוועדה ציינו כי הצלחת עבודת הוועדה לאיכות סביבה מותנית בעיקרה ברמת שיתוף הפעולה עם המחלקה לאיכות הסביבה של המועצה. ישיבת הוועדה הבאה תוקדש לסיור במרחב מטה יהודה וסקירת פרויקטים שונים הנוגעים ישירות לאיכות הסביבה.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?