דלג לתוכן העמוד
יום שני, 04 ביולי 2022
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

ועד צור הדסה משך את העתירה על מתחם "הזית"

ועד צור הדסה משך את העתירה שהוגשה כנגד כוונת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לשווק את מתחם "הזית" כקרקע למגורים. הוועד טען בעתירה כי הובטח לו שהקרקע של המתחם תוקצה למלונאות וכי ההודעה של רמ"י פוגעת בהכנסות העתידיות של היישוב.

כזכור, בדצמבר 2021 פירסם "בקיצור" את המכרז של רמ"י למתן הרשאה לתכנון, פיתוח וקבלת זכויות חכירה (מקב"ת) במתחם "הזית" בצור הדסה המשתרע על שטח של כ-12 דונם (בין רחוב הזית ממזרח, רחוב הערבה מדרום וכביש 375 מצפון, בסמוך לכניסה המערבית ליישוב) ומיועד להקמת כ-140 יחידות דיור. (צור הדסה: פורסם מכרז להקמת כ-140 יח"ד במתחם הזית, בקיצור 628).

בוועד צור הדסה הופתעו לחלוטין מפרסום המכרז וטענו כי שמונה ימים לפני פרסום המכרז, התחייב משרד הבינוי והשיכון במפורש, בכתב ובעל פה, לייעד את מתחם הזית למלונאות וכי על בסיס התחייבות זו צפוי להינתן תוקף לתוכנית להפוך את צור הדסה למועצה מקומית.

בוועד הדגישו כי מתחם הזית הוא שטח עתודה לפיתוח תיירות כפרית ביישוב צור הדסה ומתוכנן לשמש כמנוע צמיחה וכמקור להכנסה מארנונה מסחרית ליישוב אשר נמצא בתהליך כינונו כמועצה מקומית חדשה.

לאחר כחודשיים שבהם ניסו בוועד המקומי להידבר עם רמ"י במטרה לבטל את המכרז, אך כל הפניות נדחו, הוחלט להגיש עתירה מינהלית כנגד רמ"י וכנגד משרד הבינוי והשיכון.

בעתירה נטען כי בתוכנית המתאר של צור הדסה הוקצו כ-41 דונם למלונאות ומתוכן בתוכניות המפורטות הוקצו כ-9 דונם בלבד, וכי במהלך הדיונים שהתקיימו בוועדה המחוזית בנוגע לאישור תכנית המקב"ת הבטיח נציג משרד הבינוי והשיכון כי השטח החסר בתוכנית למלונאות ותיירות, בהיקף כולל של 32 דונם, יושלם בחלקו על בסיס מתחם הזית.

"על בסיס הבטחה מנהלית מפורשת זו", טוענים בוועד צור הדסה, הם הסירו את ההתנגדות שלהם לכך שתוכנית המקב"ת לא תכלול שטחי בנייה למלונאות.

"מיצוי שטחי הבנייה המיועדים למלונאות ותיירות בצור הדסה מהווה מנוע צמיחה הכרחי ליישוב, בפרט לקראת כינונו כמועצה מקומית חדשה... כדי לאפשר את קיומו הכלכלי של היישוב", נטען בעתירה.

בוועד טענו כי ההתחייבות של נציג משרד הבינוי והשיכון להקצות את מתחם "הזית" למלונאות היא בגדר "התחייבות מינהלית" כהגדרתה בעולם המשפטי שנסיגה ממנה תגרום ליישוב נזקים אדירים.

היועץ המשפטי של ועד צור הדסה עו"ד ענר חפץ טען כי לוועד יש נימוקים טובים להגשת העתירה וכי "...לא ייתכן שמשרד הבינוי והשיכון יפר ברגל גסה הבטחה מנהלית להקים במתחם מיזם מלונאי המהווה מנוע צמיחה הכרחי לקיומו של היישוב".

טיעוני הוועד לא מצאו אוזן קשבת בבתי המשפט. רמ"י טענה כי הקרקע של המתחם נמצאת בסמכותה וכי למשרד השיכון אין סמכות לקבוע מה יוקם על הקרקע הזו, וכל הבטחה שניתנה, אם בכלל ניתנה, אינה מחייבת את רמ"י.

הגשת העתירה לוותה בבקשה למתן צו ביניים שיאסור על רמ"י לקדם את המכרז על המתחם. ב-20.2 פסקה השופטת עינת אבמן-מולר מבית המשפט המחוזי בירושלים, כי סיכויי העתירה אינם גבוהים וכי לוועד שמורה הזכות להתנגד לתוכניות במתחם במסגרת ההליכים השגרתיים ברשויות התכנון. השופטת פסקה כי הוועד ישלם 2000 שקלים כהוצאות משפט.

השבוע (20.6) פורסם פסק הדין בעתירה עצמה וממנו עולה כי לאחר דין ודברים בין הצדדים החליט הוועד למשוך את העתירה, ובית המשפט קיבל את הבקשה, דחה את העתירה ללא צו להוצאות.
 

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?