דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 16 ביוני 2019
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

חשש: חברי ועד מקומי עלולים להימצא בניגוד עניינים

  תושבים במטה יהודה מביעים דאגה כי חברים בוועדים המקומיים ביישובי המועצה עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים. מן המועצה האזורית נמסר כי במקרה של ניגוד עניינים ייערך בירור מול חבר הוועד המקומי.

בבחירות לרשויות המקומיות נבחרו נציגי יישובים למליאת המועצה האזורית וגם חברי הוועד המקומי ביישובי המועצה. חברי מליאת המועצה חייבים בחתימה על מסמך של ניגוד עניינים שבו עליהם לפרט את קשריהם המשפחתיים עם עובדי מועצה ואת קירבתם לספקים של המועצה. לעומת זאת, חברי ועד מקומי אינם חייבים בחתימה על מסמך כזה.

למערכת "בקיצור" הגיעו תלונות של תושבים במטה יהודה, הטוענים כי בחלק מהוועדים המקומיים מכהנים חברי ועד שעלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים, ודרשו כי המועצה תפעל בעניין זה.

מהמועצה האזורית נמסר בתגובה: “באופן כללי, לא ניתן למנוע מלכתחילה מצב של ניגוד עניינים, משום שהחוק מאפשר לכולם להתמודד ולהיבחר - במטה יהודה לבדה התמודדו לתפקידים השונים כמעט 2,000 תושבים. רק לאחר קבלת תוצאות הבחירות מתבררים ניגודי העניינים, אם קיימים. בישיבת הוועד הראשונה שבה השתתף נציג מועצה נמסרים לוועדים נהלים והנחיות מדויקות בעניין ניגודי עניינים, ובנוסף הונפקה וחולקה לכל חבר ועד חוברת נהלים, בה מופיעים כללי ניגוד העניינים בצורה ברורה. במידה ויש חשש של מאן דהו באשר לניגוד עניינים של חבר ועד והנושא מובא לידיעתנו, אנו מזמנים את בעלי העניין, מבררים את הנושא ומטפלים בסוגיה”.

יו"ר הוועד המקומי ביישוב צור הדסה, שהוא הגדול במטה יהודה, יאיר קמייסקי אמר בתגובה: "לאור בירור שעשינו לא קיימת דרישה בחוק לחובת הצהרת חברי הוועד על ניגוד עניינים. יחד עם זאת אם ידוע למישהו על חשש לניגוד עניינים נשמח לקבל את התלונה על מנת שנוכל לבחון זאת באופן מעשי".

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?