דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 03 בדצמבר 2023
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

יישובים כפריים יוכלו להקים מתקנים סולאריים מעל גדר היישוב

בצל המצב הבטחוני הנוכחי, עולה הצורך הדחוף בתוספת מיגון ליישובים, בין היתר על ידי הקמת גדרות היקפיות ליישובים בכלל ולאלו צמודי הגדר בפרט. לנוכח המצוקה התקציבית שבה מצויה המדינה ביקשו במשרד האנרגיה והתשתיות לזרז אישור הצעה שמונחת על שולחן מינהל התכנון, והיא לאפשר ליישובים להקים מתקנים פוטו-וולטאיים לייצור חשמל סולארי מעל גדרות היישובים, ובכך לאפשר לגורמים שונים לממן את הקמת הגדרות ואת אחזקתן השוטפת.

הקמת המתקנים הסולאריים על הגדר עשויה לתמרץ הקמת גדר היקפית וכן תאפשר שיקום גדרות ישנות ושדרוגן זאת לצד הגדלת היקף הייצור באנרגיה מתחדשת, נאמר בדברי ההסבר למהלך.

בחודש מאי 2023 ניתנה הוראה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה שכללה את תיקון ההיתרים להקמת מתקנים פוטו-וולטאיים, אשר כולל, בין היתר, גם קביעת הוראות לאישור היתר להקמת מתקן כזה על גדרות. כעת הוחלט כי יש צורך דחוף לקדם את אישור הפרק הזה לטובת האצת ההליך ואישורו.

מפרטי התיקון המוצע עולה כי הגדרת הגדר ההיקפית של יישוב כפרי תוגבל לגובה מירבי שלא יעלה על 3.5 מטרים מעל פני הקרקע.

המתקן הפוטו-וולטאי יוקם מעל הגדר והמבנים התפעוליים של המתקן הפוטו-וולטאי יוקמו במיקום אחר או על חזית הגדר, וזאת במיגבלה שהמתקן לא יבלוט מעל למטר אחד מכל צד של הגדר ההיקפית.

הקמת המתקן תתאפשר על גדר, כולה או חלקה, המקיפה את השטח המיועד לבינוי של הישוב, ומצויה בתחומו או בסמוך לו. הקמת מתקן על גדר המצויה בשטח מוגן או בשטח הגובל בשטח מוגן תחייב  היוועצות עם רט"ג או עם קק"ל, לפי העניין.

השבוע (7.11) דנה המועצה הארצית לתכנון ובנייה בבקשה לקידום אישור ההצעה בהליך תכנון מזורז ואישרה את העברתה להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור.

התוכנית תאפשר להקים מתקנים סולאריים בטכנולוגיות מגוונות, שייצרו חשמל מעל גדרות שהוקמו או שניתן להקימן כדין ובכך, הן לספק הגנה על היישוב והן לייצר חשמל נקי ומבוזר. מדובר בעשרות יישובים בכל הארץ, בדגש על הדרום והצפון.

להערכת משרד האנרגיה והתשתיות, הקמת האנרגיה המתחדשת מעל הגדרות תייצר פוטנציאל של לפחות 300 מגה וואט של אנרגיה מתחדשת, כגודל תחנת כוח ברמה הארצית. במשרד מציינים כי מדובר בצעד חשוב, הן בשל הגדלת ניצול הדו שימוש בקרקע לטובת ייצור חשמל נקי והן בשל הגדלת ההגנה על היישובים.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?