דלג לתוכן העמוד
יום שבת, 11 ביולי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

יש להגדיל את מספר הנשים המשתלבות בצמתים המכריעים במועצה

עו"ד רומי קנבל

 

"אינני יכולה להגיד אם נשים טובות מגברים, אך הן בהחלט לא יותר גרועות" גולדה מאיר

 

ייצוגן של נשים בזירה הפוליטית הינו נושא אשר מזה שנים רבות עומד במרכז השיח הציבורי. הנחת היסוד המאפיינת את הדיון הזה היא שלייצוגן של נשים בפוליטיקה, חשיבות רבה - הוא תואם עקרונות דמוקרטיים וליברליים ותורם לקידום מעמדן של הנשים בחברה.

מתוקף היותי יו"ר הנהגה בית ספרית של ביה"ס השחר, חברת וועד מקומי במושב טל שחר וכנושאת בתפקידים מובילים בלשכת עורכי הדין (יו"ר ועדת ירושה מחוז ת"א, יו"ר ועדת קשר מחוז ת"א), הנני קוראת לחברותיי לקום ולהצטרף לפוליטיקה המוניציפלית ולהוות חלק מהותי מהגופים המנהלים ביישוב בו הן מתגוררות ובמסגרת הגופים המנהלים במועצה.

אני רואה חובה כאזרחית, כהורה, כאישה, להוות חלק ממעגל נשים אשר בחרו לתרום מזמנן ולהוות חלק מהותי בעולם המעצב את הפוליטיקה והמדיניות במועצה האזורית מטה יהודה. שמחה אני לראות, כי כיום אי אפשר להתעלם עוד מהמספרים ההולכים וגדלים של ייצוג נשים בוועדות ובוועדים הישוביים המשקפים את השילוב המבורך של נשים בפוליטיקה של המועצה.

במועצה האזורית מטה יהודה ניתן לראות את השינוי במונחים מספריים בשעה שנשים הופכות למעורבות יותר ויותר בפוליטיקה של המועצה. נשים חברות בוועדים מקומיים, משמשות כיו"ר הנהגות בתי ספר, חברות במליאה ואף מהוות חלק בלתי נפרד מהזירה הפוליטית. נשים בפוליטיקה חשובות לא רק לחיזוק המגדר הנשי אלא לעיצוב המקום בו הן חיות ובו הן בחרו לגדל את ילדיהם.

לא נסתרה מעיני העובדה, כי ישנה עוד עבודה רבה והמטרה היא להגדיל את מספר הנשים המשתלבות בנקודות ובצמתיים החשובים והמכריעים במועצה. אף שבעשורים האחרונים חלו ביישובים רבים שיפור של ממש בייצוג הנשים בוועדים המקומיים ובמליאה, ברובם הוא עדיין לא מספיק. לצורך כך יש לעודד יצירת מכסות לנשים ברשימות המתמודדות לוועדים מקומיים ולוועדים חקלאיים, יש לעודד ברמה המועצתית והישובית פיתוח כישורים והעצמה נשית, יש לעודד תוכניות לשילוב נשים בפוליטיקה המוניצפלית, והחשוב הוא יצירת רשת של תמיכה ושיתוף פעולה בין נשים.

 

עו"ד רומי קנבל

פעילת ציבור

טל שחר

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?