דלג לתוכן העמוד
יום חמישי, 21 בינואר 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

כיצד ניתן לבטל צוואה

                     

כל עוד האדם (המצווה) בחיים, הרי הוא רשאי לשנות או לבטל את צוואתו, או לערוך צוואה חדשה כל אימתי שיחפוץ, ולצוואה האחרונה שיערוך יינתן תוקף משפטי מחייב.

בהתאם לסעיף 27 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן: 'חוק הירושה'), הוראה בצוואה המגבילה את המצווה, לבטל או לשנות את הצוואה - פסולה ומבוטלת.

בהתאם לסעיף 36 לחוק הירושה, ביטול הצוואה יכול וייעשה בצורה מפורשת באחת מן הדרכים לעשיית צוואה (ביטול בכתב יד, ביטול בנוכחות של עדים, ביטול בפני נוטריון/שופט/דיין וביטול בע"פ) או בהשמדת הצוואה.

להלן פירוט של הדרכים שבהן ניתן לבטל צוואה:

ביטול בכתב יד - על המצווה לכתבו בכתב ידו כי הצוואה שערך מבוטלת תוך שהוא מציין בכתב ידו את תאריך הביטול וחותם בחתימת ידו.

ביטול בפני עדים - על כתב הביטול להיערך בכתב הכולל ציון התאריך. המצווה חותם על כתב הביטול בפני שני עדים אשר מאמתים כי המצווה הצהיר בפניהם שהוא מבטל את הצוואה וכי חתם בפניהם על כתב הביטול.

ביטול בפני רשות - על המצווה להגיש לנוטריון או לרשם או לשופט או לדיין, מסמך המצהיר על ביטול הצוואה, הם מקריאים את מסמך הביטול בפני המצווה ומאשרים בחתימתם כי המצווה ביטל בפניהם את הצוואה.

ביטול בעל פה - רק מצווה שהוא שכיב מרע (גוסס) יכול להודיע בע"פ על ביטול הצוואה שערך ובלבד שהודיע זאת בפני שני עדים המבינים את שפתו.

השמדת הצוואה - אין בהשמדת הצוואה על דרך המקרה על מנת לאיין את תוכן הצוואה. על המצווה להתכוון להשמיד את הצוואה. ככל ויוכח, כי הצוואה הושמדה שלא ברצון המצווה, יהיה ניתן לתת לה תוקף ולקיימה אף אם יוגש העתק ממנה.

יש להדגיש כי הצוואה היינה מעשה אישי של האדם המצווה ולא ניתן לצוות באמצעות שליח או מיופה כח או אפוטרופוס (סעיף 28 לחוק הירושה). במידה ולאחר מותו של המצווה יוכח, כי הצוואה נשענת על רצונו של אדם אחר מלבד הרצון הבלעדי של המצווה, הרי שיהיה ניתן לתקוף את חוקיות הצוואה ואף להביא לבטלותה. במקרה זה, לא מן הנמנע כי בית המשפט יפסוק שהעיזבון יחולק ליורשים ע"פ דין בהתאם לחוק הירושה.

האמור לעיל, נאמר בתמציתיות ובכלליות ואין לייחס לו משום ייעוץ משפטי, והבוחר לעשות זאת, עושה זאת על אחריותו בלבד. לכל מקרה ספציפי, יש לקבל ייעוץ משפטי מתאים.

אבירם בווני, עו"ד ונוטריון

הכותב היינו עו"ד ונוטריון המתמחה בדיני מושבים, אגודות שיתופיות, משקים חקלאיים, בנים ממשיכים, צוואות, ירושות, משפחה, מקרקעין ותחום האזרחי המסחרי.

ליצירת קשר: רח' הרצל 5 בית שמש טל: 077-2110185 פקס: 077-2110186 נייד: 050-3752033 דוא"ל: abavani.law@gmail.com

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?