דלג לתוכן העמוד
יום שלישי, 19 באוקטובר 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

כפר אוריה: "הבתים המקצועיים" מסרבים לשלם עבור הביוב המרכזי

ועד האגודה השיתופית של מושב כפר אוריה הכולל 60 בעלי נחלות חקלאיות תובע כ-350 אלף שקל מקבוצה של 12 בעלי "בתים מקצועיים" (שאינם חברים באגודה), בטענה כי עליהם להשתתף במימון העלות של הקמת תשתית ביוב מרכזי ליישוב.

מכתב התביעה שהוגש לבית המשפט השלום בבית שמש עולה כי ב-2005 יזם ועד האגודה פרויקט של שכונת הרחבה ובחר כיזם לפרויקט חברה בשם "מקורות שליטה בע"מ" שהייתה בשליטתו של איש העסקים רוני בן יהודה.

כחלק מתנאי ההקמה של השכונה החדשה נאלץ המושב לממן הקמה של מערכת ביוב חדשה ומודרנית אשר החליפה את המערכת הקודמת שהייתה מבוססת על "בורות ספיגה". המערכת החדשה חיברה את כל בתי היישוב לקו ביוב מרכזי אשר הוליך את השפכים למכון טיהור שהוקם מחוץ ליישוב.

 

לטובת כולם

 

המושב טוען כי הקים את מערכת הביוב "לטובת כל התושבים והבתים, ללא הבדל בין בעל נחלה לבית מקצועי". לטענתו, בעלי "הבתים המקצועיים" התחברו בעצמם למערכת הביוב המרכזי מבלי לקבל את אישור המושב וכי ועד האגודה "עצם את עיניו" לפעולה זו מתוך רצון טוב והבנה כי בבוא הזמן בעלי הבתים המקצועיים יישאו בעלויות היחסיות של הקמת המערכת החדשה.

אולם, כשפנה ועד האגודה אל בעלי הבתים המקצועיים ודרש מהם להשתתף בעלות ההקמה של קו הביוב הוא נתקל בסירוב גורף. התוצאה, כך טוען המושב: "בעלי הנחלות החקלאיות מימנו מכיסם את כלל עלות המערכת החדשה ואילו בעלי הבתים המקצועיים עושים בה שימוש בלא שנשאו בחלק היחסי של העלויות".

המושב מקדים ומסביר כי העלות היחסית שנדרשים הבתים המקצועיים לשלם מקורה בעלות הקמת מערכת הביוב המרכזי "שבתוך" המושב, זו המערכת שבאחריות ועד האגודה, וזאת לעומת היטל הביוב שהטילה המועצה האזורית מטה יהודה על כל הבתים במושב, ללא יוצא מהכלל, אשר מימנה את סלילת קו הביוב המאסף שמחבר את המושב אל מכון הטיהור.

בעלי הבתים המקצועיים "מבקשים ליהנות מההפקר, ולהימנע מתשלום יחסי של חלקם היחסי בעלות הקמת הביוב הציבורי", נטען בכתב התביעה ובית המשפט מתבקש לחייב כל בית מקצועי בסכום של 29,000 שקל בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

 

המועצה שילמה למושב

 

בכתב ההגנה טוענים בעלי "הבתים המקצועיים" כי מדובר בתביעת סרק שהוגשה באיחור רב, יותר משבע שנים לאחר שהושלמה הקמת מערכת הביוב המרכזי, ויותר משבע שנים לאחר שהמושב ביקש מהמועצה לגבות את היטל הביוב, ומכאן שיש לדחות אותה על הסף.

לגופן של הטענות שמועלות בכתב התביעה טוענים בעלי "הבתים המקצועיים", כי אין מקום לחייב אותם בעלות הקמת הביוב המרכזי משום שבעלי הנחלות חברי האגודה נשאו בעלות מופחתת שעומדת על פחות מ-10,000 שקל  – וזאת בהתאם להסכם עם חברת "מקורות שליטה" אשר קיבלה את הזכויות לשיווק שכונת ההרחבה.

בנוסף, נטען בכתב ההגנה, כי ועד האגודה של כפר אוריה מסתיר מבית המשפט את העובדה שהמועצה האזורית מטה יהודה רכשה מהמושב את מערכת הביוב המרכזית, כולל את הקו המאסף ואת החיבור למכון הטיהור, ושילמה למושב את עלות המערכת, בסכום של יותר מ-3 מיליון שקל, כך שוועד האגודה זכה להחזר מלא על ההשקעה.

 

החברה כשלה

 

יש לציין כי ביוני 2012 פרסם "בקיצור" פסק דין של הבורר,  השופט בדימוס זאב המר, שקבע כי "מקורות שליטה" חייבת מיליוני שקלים לוועד האגודה של כפר אוריה וזאת משום שבניגוד להסכם בין הצדדים היא לא הפקידה את הכספים הנדרשים בחשבון נאמנות.

במהלך הדיון בתביעה, התברר כי חשבון הנאמנות המיוחד לא נפתח, משום שבוועד כפר אוריה חששו מהשלכות מס ומחיוב של מס ערך מוסף על כספי הפיתוח.

הבורר דחה את טענת החברה שיש לזכותה בגין הוצאה בהיקף של כ- 1.5 מיליון שקל, בקו המאסף לביוב וזאת משום שהחברה לא הצליחה להוכיח זאת.

לבסוף קבע הבורר, כי הסכום שאותו חייבת מקורות שליטה לוועד כפר אוריה בגין עבודות הפיתוח בשטח הציבורי, עומד על 3,591,589 שקל. לסכום זה התווסף סכום הוצאות הבוררות ועוד שכר טרחת עורכי הדין בהיקף של 20 אלף שקל.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?