דלג לתוכן העמוד
יום שני, 04 ביולי 2022
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

מאות דונמים יועברו ממטה יהודה לאבו גוש

הוועדה הגיאוגרפית ירושלים בראשותה של רות יוסף ממליצה על שורה של שטחים שיועברו ממטה יהודה לאבו גוש, העברה של כמה דונמים לקריית יערים ושימור של שטחים מסוימים בתחומי מטה יהודה.

ועדת הגבולות קריית יערים - אבו גוש - מטה יהודה עברה כמה וכמה גלגולים בשנים האחרונות מאז הוקמה במרץ 2017. במהלך השנים האלה הורחב המנדט של הוועדה ונוספו שטחים אותם ביקשו הרשויות המקומיות השונות לבחון לצורך העברתם.

בתום הליך ארוך של התדיינויות עם הרשויות המקומית הנוגעות לוועדת הגבולות פרסמה לאחרונה הוועדה את המלצותיה הכוללות העברת שטחים המיועדים להרחבת מועצה מקומית אבו גוש, שינויים מינוריים שנוגעים לשימושי התחזוקה והניקיון של כביש 425 (המפריד בין קריית יערים למטה יהודה), ושימור שטחים במטה יהודה.

הוועדה המליצה על העברת כ-87 דונם ממטה יהודה לאבו גוש וזאת לצורך הקמת טיילת היער המתוכננת לצאת מן היישוב לטובת הציבור. המועצה האזורית מטה יהודה לא התנגדה.

כמו כן, המליצה הוועדה על העברת 76 דונם ממטה יהודה לצורך הרחבת שכונות המגורים של אבו גוש, וזאת על אף שחלק מהשטח נכלל בשטחי המשבצת של קיבוץ מעלה החמישה. השטחים הועברו בהסכמת מטה יהודה.

עוד הועברו כ-127 דונם ממטה יהודה לאבו גוש לצורך פיתוח שכונת המגורים המתוכננת. וזאת בהסכמת מנהל התכנון ומטה יהודה.

מפת העברת השטחים ממט יהודה לאבו גוש ולקריית יערים (בירוק – השטחים שיעוברו לאבו גוש, בכחול – השטח שיועבר לקריית יערים, באדום – שטחים ללא שיוך מוניציפלי)

הוועדה המליצה לא לבצע שינוי בשיוך של שטחים, כ-160 דונם ממטה יהודה וכ-180 דונם ללא שיוך מוניציפאלי,  בנימוק שמדובר בשטחים בעלי ערכי טבע גבוהים, והמליצה לבחון בעתיד שוב את האפשרות להעברתם.

כמו כן, הוועדה קיבלה את הבקשה של ראש המועצה לדחות את העברת 960 דונם המהווים חלק ממכלול נופי, בעל הגנה סטטוטורית משמעותית. בעתיד ניתן יהיה לבחון את הבקשה, באם משרד השיכון יקדם תוכניות על השטח.

הוועדה קיבלה את הבקשה של מועצה מקומית קריית יערים להעברה של 28 דונמים הנמצאים לאורך כביש 425 (מחלף נווה אילן – הכניסה לאבו גוש) וזאת לצורך שטח תפעולי הדורש עבודת תחזוקה על ידי קריית יערים, וזאת בהסכמת מטה יהודה.

ראש המועצה ניב ויזל אמר בתגובה להמלצות הוועדה: "מדובר בהישג חשוב ובעל ערך לתושבים לדורות הבאים. מחובתנו לשמור ולהגן על השטחים הפתוחים, החקלאיים ועל הלב הירוק של ישראל". 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?