דלג לתוכן העמוד
יום חמישי, 21 בינואר 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

מבני מגורים יחוייבו להתקין מערכות לייצור אנרגיה

משרד האנרגיה מקדם חוק שיחייב בתים פרטיים, מבני מגורים בני 3-5 קומות ומבני ציבור להקים מערכות לייצור אנרגיה בהיקף הצריכה השוטפת שלהם

משרד האנרגיה, בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, פירסם השבוע את המתווה לקידום בנייה מאופסת אנרגיה במשק הישראלי. על פי מפת היעדים המופיעה במתווה, כבר החל משנת 2025, כל מבנה חדש צמוד קרקע יהיה מאופס אנרגיה. החל משנת 2030, 100% ממבני המגורים החדשים בבנייה רוויה של 3-5 קומות יהיו מאופסי אנרגיה, כמו גם בנייה של מבני ציבור ומבני חינוך חדשים. על פי יעד נוסף, החל משנת 2035, כל מבני המסחר החדשים בישראל יהיו מאופסי אנרגיה.

צריכת האנרגיה השנתית במבנים מאופסי אנרגיה, זהה או קרובה ליכולת המבנים לייצר בעצמם אנרגיה מתחדשת לשימושם.

המתווה, שהוכן בהמשך להחלטת הממשלה 3269 (אישור התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית) כולל סקירה של יעדים וכלי מדיניות לקידום הנושא במדינות מובילות בעולם, וכן והמלצות לקביעת יעדים לבנייה מאופסת אנרגיה בישראל. העבודה על המתווה נערכה בשיתוף גורמים מקצועיים במינהל התכנון, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבינוי והשיכון ובהתייעצות משרדי ממשלה נוספים, אדריכלים, מתכננים ובעלי עניין נוספים.

הראשונים שיעברו לבנייה מאופסת אנרגיה יהיו מבני ממשלה בבעלות מינהל הדיור הממשלתי, והחל משנת 2025, כל מבנה חדש שייבנה על ידי מינהל הדיור הממשלתי יחויב להיות מאופס אנרגיה. יעדים אלה צפויים להיות מאומצים במסגרת צוות ערים ומבנים בתהליך האסטרטגי "כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת 2050".

בנייה מאופסת אנרגיה היא צעד חשוב ומשמעותי להשגת היעדים של צמצום צריכת האנרגיה במשק הישראלי, נמסר ממשרד האנרגיה, ומהווה חלק מהתוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה, שיפרסם המשרד בחודשים הקרובים. לפי חישוב שנערך עבור תוכנית זו, התרומה של הבנייה מאופסת האנרגיה מוערכת בכ-6% מסך ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות עד שנת 2030.

ברחבי העולם, קודמו צעדי מדיניות תומכים במהלך של הקמת מבנים מאופסי אנרגיה וזאת בעיקר באמצעות סבסוד ישיר לקבלנים המבצעים או לבעלי המבנים.

המטרה: כל מבנה חדש שיוקם בישראל יתוכנן כמבנה מאופס באנרגיה. מערכת סולארית על גג בית
                

המתווה שגיבש אגף אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה כולל גם מספר פעולות תומכות על מנת לקדם את הבנייה מאופסת האנרגיה גם בישראל:

  1. הטמעת הדרישה לבניית מאופסת אנרגיה בתקנות התכנון והבנייה.

  2. שילוב מכרזי בנייה מאופסת אנרגיה במכרזים של מינהל הדיור הממשלתי.

  3. הקמת קרן מענקים לתכנון של מבנים מאופסי אנרגיה.

  4. הקמת קרן הלוואת בערבות המדינה לרשויות המקומיות לטובת הקמת מתקני PV ואגירת אנרגיה במבנים חדשים ובבנייה חדשה.

  5. הקמת צוות משותף עם בנק ישראל ומשרד האוצר לגיבוש מתן משכנתאות בתנאים טובים לבניית מבנים יעילים בצריכת אנרגיה.

סקטור המבנים בערים בישראל אחראי על חלק משמעותי מפליטות גזי החממה. כשליש מסך פלטות גזי החממה, הן בעיקר כתוצאה מצריכת חשמל לתאורה, לחימום ולקירור. כמות המבנים מאופסי האנרגיה בעולם נמצאת במגמת עלייה מתמדת, בעוד ישראל נמצאת בתחילת הדרך. בעולם, נכון להיום קיימים מעל ל-10,000 מבנים מאופסי אנרגיה, כשהמובילה בתחום היא ארה"ב, בה, בשנת 2019, נספרו 619 מבנים שכאלה. באירופה, כ-15 מדינות מהאיחוד האירופי קבעו יעדים לבנייה מאופסת אנרגיה. כיום, קיימים בישראל שני מבנים בלבד שהם מאופסי אנרגיה - גן ילדים בחדרה ובית פרטי ביישוב ארסוף. שני מבנים מאופסי אנרגיה נוספים שנמצאים בתהליכי בנייה הם ביהמ"ש בחדרה ומפקדה בבסיס נבטים.

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ: "משרד האנרגיה בהובלתי מקדם יעדים שאפתניים לייצור אנרגיה מתחדשת בישראל. נמשיך להוביל את הנושא במרץ, עד שכל מבנה חדש שיוקם בישראל יתוכנן כמבנה מאופס באנרגיה".

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?