דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 20 ביוני 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

דעה : סערת מחירי הצהרונים במבשרת ציון

לאחר מספר שנים בהם שלטו רשת 'צהרוני אופק' ביד רמה בהפעלת הצהרונים במבשרת ציון, בשנה החולפת יצאה המועצה למכרז בו הוגשו שתי הצעות בלבד, למרבה ההפתעה, הגם שבפעם הזו התמודדה חברה רצינית ומוערכת בשם 'הכוכב הבא' לה ניסיון עתיר בהפעלת צהרונים בתל-אביב ובערים נוספות, זכתה רשת 'צהרוני אופק' במכרז.

רשת צהרוני אופק, הזוכה במכרז, הגישה הצעה לפיה מחיר הצהרונים לחודש יהא 885 שקל, מנגד רשת הכוכב הבא שהציעה הצעה לפיה מחיר הצהרונים יהא 785 שקל, לא זכתה במכרז וזאת על אף הפער המשמעותי בין ההצעות.

לשם ההמחשה, ומנתונים שנמסרו על-ידי הורים ביישוב, בירושלים משלמים עבור צהרונים 275 שקל לילד עבור כל חודש, בחולון משלמים סך 700 שקל עבור כל חודש, באשדוד משלמים סך של 480 שקל לחודש, בבת-ים משלמים סך 630 עבור כל חודש, וברמת גן התשלום הינו בסך 600 שקל. בלוד הגדיל ראש העירייה לעשות והעמיד את מחיר הצהרונים על סך של 500 שקל לשנה (!!!).

בפגישה שנערכה עם ראש מועצת מבשרת ציון, מר יורם שמעון, בנוכחות נציגות הורים מובילי המחאה, עלו שאלות קשות כאשר מנכ"ל המועצה מר תמיר פרץ הציג בפני ההורים את מסמכי המכרז, ולאחר מכן התברר כי למרבה התדהמה, התייקרות המחירים הינה כתוצאה ישירה של דרישה עלומה לתשלום תוספת של 10% בגין תקורות בשל בלאי הנובע מקיום צהרונים בגנים.

משנשאל מנכ"ל המועצה הכיצד זכתה החברה היקרה יותר במכרז, מסר כי הדבר נבע בשל דרישה להשלמת מסמכים ועניינים פרוצדוראליים כאלו ואחרים. עד עתה לא ברור לי מדוע המועצה לא השכילה לנצל את ההזדמנות בה נותר מתמודד אחד כזוכה, בכדי לשפר את מחירי הצהרונים במישרין או בעקיפין.

חשוב להזכיר כי רשת הצהרונים בגנים מתקיימת כשעתיים ומחצה בלבד בכל יום, כך שתוספת תשלום של 10% בגין תקורות, מהווה מיסוי עקיף, בשנה בה הועלו אף מחירי הארנונה ביישוב, הינה דרישה מוגזמת ובוודאי לא הגיונית.

נציגי המאבק העבירו מסר חד משמעי כי בשל דרישת המועצה שהובילה לייקור כה משמעותי במחירי הצהרונים, הרי שכצעד ראשון על המועצה לסבסד באופן גורף ורוחבי לכלל ההורים, לכל הפחות סך של 10% ממחיר הצהרונים. עמדת המועצה הינה כי הגם שהתייקרות המחיר הינה תולדה ישירה של דרישה שבאה מטעמה, הרי שבכוונתה לסבסד באופן נקודתי ובהתאם לקריטריונים מוגדרים כפי ראות עיניה.

עיון בקבוצות הפייסבוק והווטסאפ בעניין המחאה, מעלה תמונה עגומה כי להורים תלונות משמעותיות אף בנוגע לאיכות הצהרונים שמפעילה רשת צהרוני אופק, בין היתר אודות להחלפות רבות בצוות הצהרונים, חוסר שביעות רצון מהתכנים ואף תלונות חמורות בנוגע לטיב ההזנה שמקבלים הילדים, עוד ניתן ללמוד כי בכוונת ההורים להחריף את המאבק באופן משמעותי, כאשר בין הצעדים שבכוונת ההורים לנקוט: הפגנת הורים בישיבת המועצה הקרובה, וכן הימנעות מרישום לרשת הצהרונים.

נכון למועד כתיבת שורות אלו, נראה כי המאבק נושא פירות של ממש, הורים טרם רשמו את ילדיהם לצהרונים, אחרים הודיעו על ביטול הרישום, כאשר רשת צהרוני אופק אף נאלצה להוציא הודעה רישמית על הארכת הרישום לצהרונים בשבוע נוסף, בשל התעצמות המחאה והימנעות הורים מלרשום את ילדיהם לצהרונים.

כותב שורות אלו מאמין כי ראש המועצה מר יורם שמעון יהא קשוב למצוקתם של ההורים ויפעל באופן אקטיבי לסיום המחאה, תוך סבסוד סך של 10% מעלות הצהרונים לשנת הלימודים הבאה.

 

צבי ויטקין, הורה שאכפת לו

מבשרת ציון

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?