דלג לתוכן העמוד
יום שישי, 29 במאי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

האם מבשרת ציון תעשה היסטוריה במועצה הדתית ?

לחברי המליאה של המועצה המקומית מבשרת ציון יש הזדמנות לבחור נשים למועצה הדתית ביישוב ובכך לתרום לשינוי היסטורי בהרכב המועצות הדתיות בישראל

המועצה המקומית מבשרת ציון צפויה לדון בקרוב בהרכב הנציגים שתשלח למועצה הדתית של היישוב. בעקבות הבחירות האחרונות, בהן נבחרו חמש נציגות ציבור למליאת המועצה, נוצר מצב שבו מבשרת ציון יכולה לעשות היסטוריה, לבחור בנשים למליאת המועצה הדתית, ובכך לתרום לשינוי המצב שנוצר במועצות הדתיות ברחבי הארץ.

בדו"ח מבקר המדינה שהתפרסם במאי 2018 נמתחה ביקורת חריפה על התנהלות המשרד לשירותי דת בנושא מינוי המועצות הדתיות.

למועצות הדתיות יש סמכויות נרחבות: הן מנהלות תקציבים שהוקצו להן מאוצר המדינה ומהכנסות עצמיות, מבצעות פעולות של רכש ובינוי, ממנות בעלי תפקידים, לרבות הפנייתם של משגיחי כשרות לבעלי עסקים וכמו כן הן מקצות תמיכות.

מבקר המדינה ציין כי הרכב המועצה הדתית צריך לשקף את הרכב מועצת הרשות המקומית, לייצג את אוכלוסיית היישוב לגווניה - מבחינה מגדרית, עדתית, וההשתייכות לקהילות שונות ביישוב. לאור העובדה ששליש מחברי המליאה במבשרת ציון הן נשים – אמור הדבר להשתקף גם בנציגים למועצה הדתית.

שליש מחברי המליאה הן נשים. מליאת המועצה המקומית מבשרת ציון

ממונים במקום נבחרי ציבור

 

יש לציין כי בשנים האחרונות לא נבחר הרכב למועצה הדתית מבשרת ציון, וזאת כנראה מסיבות פוליטיות.

בישראל פועלות 129 מועצות דתיות. מבדיקה שנערכה באוקטובר 2017, ארבע שנים לאחר הבחירות, התברר כי ב-78% מהמועצות הדתיות לא חודש ההרכב כפי הנדרש בחוק.

מדו"ח מבקר המדינה, עולה כי עשרות ראשי רשויות כלל לא הביאו לדיון את הדרישה לבחור נציגים למועצה הדתית. חמש מתוכן, ובהן מבשרת ציון וקריית יערים, אף הודיעו ללשכת השר כי המצב הנוכחי של ניהול המועצה הדתית באמצעות ממונה היא הדרך המועדפת עליהן בעת הזו.

כדי להבין למה זה קורה, צריך לצלול לרגע אל שיטת המינוי של הנציגים בהרכב המועצה הדתית. במועצה הדתית מבשרת ציון יש שבעה חברים. החברים מתמנים על ידי שלושה גופים שונים, אך עליהם לבוא מתוך המועצה המקומית: מועצת הרשות המקומית אחראית ל-45% מהמינויים; השר לשירותי דת ממנה 45% נוספים בהתאם להרכב הסיעות המקומי; ורב העיר, אם ישנו רב, ממנה עוד 10%. אך על מנת שהרכב מועצה יתחדש, שלושת הגופים, ובעיקר ראש הרשות והשר לשירותי דת צריכים להגיע להסכמה פוליטית ביניהם. אם אין הסכמה – אין הרכב.

כיום, מצב שבו אין הסכמה להרכב המועצה הדתית משחק לידיו של השר לשירותי דת. במקרה כזה הוא יכול למנות שני ממונים מטעמו שיישאו בסמכויות ובאחריות לתפקוד המועצה הדתית.

מבקר המדינה מדגיש כי הממונים לא מייצגים את הציבור וכי תהליך המינוי שלהם לא חשוף ולא גלוי לציבור. "מועצות המופעלות בידי ממונים פועלות בלי פיקוח הדדי שוטף של חברי מועצה, וללא מעקב אחר טיב הפעולות וההחלטות של הממונים. בהיעדר חברים במועצה קיים גם חשש לעירובם של שיקולים לא עניינים ואף פוליטיים לניצול תקציב המועצה, להתקשרויות ולמינויים במועצה”, נאמר בדו”ח הביקורת.

"מחצית מחברי המועצה הדתית – נשים”. ישי בנימין ודובי כדורי

חובת ייצוג הולם

 

לפי הנחייה של משרד המשפטים מחודש ספטמבר 2016, אמור משרד הדתות לוודא כי לנשים יהיה ייצוג הולם במועצה דתית. במקרה של מועצה המונה שבעה חברים ומעלה, 20% מחברי המועצה חייבות להיות נשים.

אולם, החובה להעניק ייצוג משמעותי לנשים במועצות הדתיות, גורמת למצב אבסורדי ומהווה תמריץ נוסף לשר לשירותי דת להמשיך בשיטת מינוי הממונים, משום שאז הוא לא ייאלץ לחדש הרכב המועצה הדתית. אם אין הרכב – אין נשים בהרכב.

המועצה הדתית של מבשרת ציון עשתה היסטוריה בעבר, כאשר אחת מחברות המועצה הייתה הרבה הרפורמית, אלונה ליסיצה. היא מונתה לתפקיד במאי 2012 , וזאת לאחר מאבק משפטי שכלל עתירה לבג"ץ. כאמור, מצב זה השתנה לאחר הבחירות ב-2013.

 

מינוי הרב מתעכב

 

החשיבות במינוי נשים למועצה הדתית מבשרת ציון בולטת על רקע הסאגה המתמשכת במינוי רב למבשרת ציון. כזכור, בינואר האחרון נבחר הרב שלמה בן עזרא לרבה הראשי של מבשרת ציון. המינוי אושר במליאת המועצה המקומית ונקבע שהרב יכהן ב-20% משרה.

מיד לאחר מכן הגיש רב שכונה ביישוב, הרב יוסי שריד, יחד עם קבוצת תושבים עתירה לבית המשפט ובה ביקש לבטל את הליך הבחירה ברב ראשי ליישוב מבשרת ציון. בעתירה נטען כי אין צורך ברב נוסף על רבני השכונות הקיימים, כי נפלו פגמים מהותיים בהליך הבחירה וכי לתפקיד נבחר מי שבעבר כבר נפסל מלכהן כרב היישוב מאחר ובית-המשפט מצא כי התערב באופן פסול בהליך הבחירה שלו עצמו. העתירה עדיין מתבררת בבית המשפט העליון.

תוצאות הבחירות במבשרת ציון הן הזדמנות לשינוי במועצה הדתית. חברי מליאת המועצה המקומית צריכים להיאבק על שילוב משמעותי של נשים במועצות הדתיות ובכך לתרום לשינוי המצב בישראל.

 

תגובות

 

חבר המליאה, שי בנימין: “מכיוון שנשים מהוות חצי מכלל הציבור הצורך שירותי דת, הרי שהיעד הראוי לדעתנו לייצוג נשי במועצה הדתית הוא כמובן 50%. תנאי הסף לכהן במועצה הדתית זהים לתנאי הסף להיבחר למועצה (גיל, העדר עבר פלילי ועוד), ובמבשרת ציון עומדות בתנאי סף אלו אלפי נשים. אנו בטוחים שיש בהן רבות הראויות לכהן במועצה הדתית. על פי המפתח המקובל יכולה סיעת "מבשרת ציון אחת" למנות נציג אחד במועצה הדתית. אנו נעמוד על מימוש מפתח זה ונמנה אישה לתפקיד”.

מהקהילה הרפורמית במבשרת ציון נמסר: “קהילת קמץ מאמינה ובטוחה שערב שנת 2019 חברותן של נשים במועצה דתית הינה ברורה מאליה. אנו מאמינים ומקווים שבמועצה הדתית הבאה של מבשרת יהיו חברות נשים רבות וכן שיהיו בה נציגים לזרמים השונים ביהדות הקיימים בישוב מבשרת ציון".

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?