דלג לתוכן העמוד
יום שישי, 10 ביולי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

הוועדות הירוקות של מבשרת

הפנינג שהתקיים בבית ספר מולדת בתחום בריאות וקיימות.

ביוזמת היחידה לאיכות הסביבה "שורק" ומחלקת החינוך במועצה המקומית מבשרת ציון, הוגש קול קורא למשרד להגנת הסביבה להפעלת ועדות ירוקות בבתי הספר בשנת הלימודים הנוכחית. בין המטרות של הוועדות הירוקות: פעילות עם משחקים בנושאי סביבה בזמן ההפסקות, הגברת הידע של התלמידים בתחום הסביבה: איכות האוויר, חשיבות הפרדת הפסולת והקטנת הפסולת שאנו מייצרים, חסכון במים, הכרת מגוון ביולוגי ושמירה עליו. כל בית ספר בוחר כיצד להקים את הוועדה ומהם הנושאים שעליהם יושם הדגש השנה. בתי הספר במבשרת המשתתפים השנה בתכנית: הדרור, השלום, מולדת, חמדת השקד, צלילי נועם ותיכון הראל. פעיל הסביבה והתחבורה, שי בנימין, שנבחר לאחרונה כחבר במליאת המועצה המקומית מבשרת ציון, הביע תקווה שהוועדות הירוקות יהפכו לוועדות קבועות שיעסקו בקידום תחום הסביבה והקיימות במוסדות החינוך.

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?