דלג לתוכן העמוד
יום רביעי, 15 ביולי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

הסכם גישור עם 'זמן מבשרת': המועצה תשלם 52 אלף שקל

הסכם בתביעה של חברת 'מבשרת מדיה פלוס', שהיא הבעלים של המקומון 'זמן מבשרת', כנגד המועצה המקומית מבשרת ציון נחתם בשבוע שעבר במסגרת הליך גישור. ההסכם קובע כי המועצה המקומית מבשרת ציון תשלם ל'מבשרת מדיה' 52,625 שקל (45 אלף שקל + מע"מ) ותאפשר לחברה להשכיר 20 מכוונים ברחבי היישוב בלא תמורה במשך שלושה חודשים.

במסגרת הסכם הגישור נדחו רוב טענות המועצה המקומית ודרישת המועצה ש'מבשרת מדיה' תשלם לה 237 אלף שקל נופצה לרסיסים.

 

פרסום ללא תמורה

 

כזכור, בתביעה שהגישה מבשרת מדיה בחודש ינואר 2018, נטען כי מזה כמה שנים היא מחזיקה בחוזה הפעלה של 8 מכוונים דו-צדדיים (16 שלטי חוצות) של המועצה המקומית, עבורם התחייבה לשלם למועצה סך של 300 שקל לחודש עבור כל שלט, ובסך הכל 4800 שקל לחודש.

מכתב התביעה עולה, כי החל מחודש מרץ 2016 ועד דצמבר 2017 (22 חודשים) סיפקה מבשרת מדיה שירותי פרסום בעיתון המקומי בהיקף של 196 אלף שקל. בנוסף, עוצבו, הופקו והודפסו שלטי חוצות עבור המועצה המקומית בהיקף של יותר מ-51 אלף שקל. סך כל שירותי הפרסום וההדפסה שבוצעו עבור המועצה נאמדים ביותר מ-247 אלף שקל.

במבשרת מדיה טוענים, כי היקף החוב שצברו מול המועצה המקומית בגין השימוש במכוונים עומד על 115 אלף שקל בלבד. את ההפרש בסך 132,281 שקל הם דורשים מהמועצה המקומית.

מבשרת מדיה טוענת כי ניסיונות לגישור בין הצדדים עלו בתוהו.

 

אין הזמנות עבודה

 

בכתב ההגנה שהגישה המועצה המקומית מבשרת ציון נטען כי עבור הפרסומים במקומון זמן מבשרת לא נחתם הסכם או כתב התחייבות ולכן המועצה פטורה מתשלום עבורם.

המועצה טענה כי המחיר שנקבע בין הצדדים עבור המכוונים עמד על 675 שקל לחודש עבור כל צד.

לטענת המועצה, בתקופת המחלוקת נוצר חוב של 237,600 שקל בגין דמי השכירות של המכוונים.

המועצה טענה כי היא לא נדרשת לשלם על שירותי הפרסום וההדפסה שקיבלה, משום שלא הונפקו כנגדם הזמנות עבודה מסודרות, החתומות על ידי ראש המועצה או הגזבר או החשב המלווה (בתקופה שבה היה חשב מלווה למועצה), וכי הסכום הכולל עולה על הסכום המותר בפטור ממכרז ולכן ההתקשרות בטלה.

המועצה ביקשה לדחות את התביעה, ובמידה שהתביעה לא תידחה במלואה, לקזז מסכום התביעה את הסכום המגיע לה מהשכרת שמונת המכוונים במשך 22 חודשים.

 

עמדת המועצה נדחתה

 

בית המשפט השלום בבית שמש הציע לצדדים לפנות לגישור במסגרת 'הבית לגישור ובוררות' של מרכז השלטון המקומי והם הסכימו למהלך.

בשבוע שעבר (26.12.2018) התקיים הליך הבוררות בפני עו"ד מיטל וינקלר-תשובה ועו"ד אמיר זימן. במהלך הדיון הסתבר כי לשני הצדדים יש נכונות רבה להגיע להסכמה. “המגשרים מודים לצדדים ולבאי כוחם אשר שיתפו פעולה בהליך הגישור באופן מופתי", התפעלו שני המגשרים בתיק.

המגשרים דחו את רוב טענות המועצה המקומית וקיבלו את עיקר הטענות של מבשרת מדיה.

לפי הסכם הגישור נקבע כי המועצה המקומית מבשרת ציון תשלם למבשרת מדיה סך של 52,625 שקל (45 אלף שקל + מע"מ) בתוך 30 יום מיום מתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה.

בנוסף, מבשרת מדיה תקבל מהמועצה 20 מכוונים למשך שלושה חודשים ללא תמורה ותהיה רשאית למכור בהם שטחי פרסום. רשימת המכוונים נכללת בנספח נפרד במסגרת הסכם הגישור. השימוש במכוונים יבוצע 14 ימים לאחר מתן תוקף להסכם הגישור.

20 מכוונים ללא תמורה למשך 3 חודשים. מכוונים במבשרת ציון

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?