דלג לתוכן העמוד
יום חמישי, 16 ביולי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

התקציב במבשרת ציון יעמוד על 156 מיליון שקל

  מליאת המועצה המקומית מבשרת ציון אישרה בישיבתה השבוע (21.1) את התקציב לשנת 2019. התקציב יעמוד על 156 מיליון שקל, גידול של 5% ביחס לתקציב של שנת 2018.

התקציב כולל כמה בשורות: קיטון בהיקף הגירעון הנצבר, צפי להכנסות מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה והגדלת תקציב החינוך והשירותים החברתיים.

המועצה ממשיכה להקטין בהתמדה את הגירעון הנצבר מהתקציב השוטף. בשנה החולפת עמד הגירעון הנצבר על 21.5 מיליון שקל – 14% מתקציב המועצה, זאת לעומת גירעון של כ-36 מיליון שקל בשנת 2013, שהיווה 30% מתקציב המועצה לאותה שנה.

מדיווח של גזבר המועצה עולה כי המועצה המקומית השתתפה בעלויות השונות של הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הראל בהיקף של 5 מיליון שקלים בשנה. פתיחת ועדה מקומית עצמאית צפויה להקטין את העלות השוטפת ב-50% וזו תעמוד ל 2.5 מיליון שקל בלבד לשנה. הוועדה צפויה להתחיל בעבודתה בחודש יולי הקרוב.

המחלקה לשיטור עירוני שראש המועצה, יורם שמעון, מקדם את הקמתה צפויה לעלות לקופת המועצה כמה מאות אלפי שקלים. עלות ההקמה מוערכת בכ-200 אלף שקלים ולזה יש להוסיף עלות משכורות עובדי המחלקה החדשה. המחלקה צפויה להתחיל בפעולתה בחודש יולי 2019.

תקציבי חינוך ותרבות נוער וספורט יוגדלו ב-4 מיליון שקלים ויהוו 44% מתקציב המועצה בפועל תקציב המחלקה לשירותים חברתיים יגדל במיליון שקל: 450 אלף שקל לאזרח הוותיק, 250 אלף שקל ליחידת הבריאות היישובית ו-150 אלף שקל לשיקום נכים.

עיקר הכנסות המועצה המקומית הן מדמי הארנונה שצפויים להסתכם בשנת 2019 בסכום של כ-73 מיליון שקל. היקף ההנחות בארנונה הוא משמעותי וצפוי לעמוד על כ-11 מיליון שקל, כ-7% התקציב הכולל. ההוצאה על שכר עובדי המועצה (ללא חינוך) – כ-30 מיליון שקל.

בהודעה שפרסם ראש המועצה לציבור נאמר: “הגידול בתקציב נובע בעיקר ממדיניות לא מתפשרת שהנחתי בנושא העמקת גביית ארנונה, מאותם בעלי נכסים שלא שילמו ארנונה שנים רבות, והשני - הבאת כספים ממשרדי ממשלה השונים, תחום בו אני משקיע מאות שעות ופגישות בשנה, על מנת להגדיל את תקציב המועצה ובהתאמה גם את סל השירותים לתושב".

לדבריו, 44% מהתקציב השנה מופנים לחינוך ותרבות ובכוונתו להגיע בתוך שלוש שנים לכך שתקציב החינוך והתרבות יהווה 50% מתקציב השוטף.

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?