דלג לתוכן העמוד
יום שבת, 16 בינואר 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

ועדת הערר של מחוז ירושלים ליועץ המשפטי לממשלה: יורם שמעון נקט בשפת שקר ובלשון מירמה

"איננו יכולים להתעלם משפת השקר ולשון הרמייה בה נקט ראש המועצה...ללא קשר להליך שבפנינו, תוך הצגת דברים שחוטאים לאמת וגובלים בהוצאת דיבה, אם לא למעלה מכך...”, כך כתבו חברי ועדת הערר של הוועדה המחוזית ירושלים על ראש המועצה המקומית מבשרת ציון, יורם שמעון, במסגרת החלטה לקבל את הערר של בעלי מרכז הקליטה במבשרת ציון ולבטל את ההחלטה של הוועדה המרחבית הראל, שניסתה לצמצם את זכויות הבנייה במתחם. הוועדה גם השיתה הוצאות על הוועדה המרחבית ועל המועצה המקומית מבשרת ציון.

ועדת הערר דנה בערר שהגישו בעלות הזכויות במתחם מרכז הקליטה לשעבר במבשרת ציון, קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י בע"מ וקרן ההשקעות בנדל"ן ריאליטי, כנגד הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה הראל והמועצה המקומית מבשרת ציון. העוררות טענו כי הוועדה המרחבית מונעת מהם למצות את זכויות הבנייה המלאות שניתנו להן במתחם וזאת בניגוד לחוק.

המועצה המקומית התנגדה להגדלת היקף יח”ד. מתחם מרכז הקליטה במבשרת ציון

תכנית מיתאר להרחבת היישוב

 

מתחם מרכז הקליטה הוא חטיבת קרקע בת 80 דונם, הממוקמת במרכז מבשרת ציון, ושבמשך שנים שימש כמרכז קליטה למגורי עולים חדשים. בשנת 1993 אושרה וקיבלה תוקף תוכנית המאפשרת הקמת 356 יחידות דיור על הקרקע, ללא מבני ציבור.

בדצמבר 2018 אושרה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים תוכנית מתאר כוללנית לישוב מבשרת ציון שיזמה רשות מקרקעי ישראל. התוכנית, מגדילה את הצפיפות במתחם מרכז הקליטה ב-600 יחידות דיור מעל המצב המאושר, כך שמספר הדירות המתוכננות בו יגיע ל-956 יחידות דיור. עוד נקבע כי המבנים יהיו עד8 קומות, ויתווספו לתוכנית גם שטחי תעסוקה, מסחר ומבני ציבור שהיו חסרים בתוכנית המקורית. תוכנית המתאר קיבלה תוקף באוגוסט 2019.

ראש המועצה המקומית מבשרת ציון, יורם שמעון, התנגד לתוכנית המתאר הכוללנית וטען כי במתחם מרכז הקליטה אושר היקף יחידות דיור מופרז שישנה את אופי הישוב. המועצה פנתה לוועדה המרחבית לתכנון בנייה הראל, שבה משמש שמעון כנציג המועצה ביחד עם שני נציגים ממבשרת ציון והם מהווים מחצית מחבריה. בדצמבר 2018 פרסמה הוועדה הודעה על תכנון מחדש של המתחם ועל כך שלא ניתן להוציא היתרי בנייה בתחום התוכנית בשלוש השנים הקרובות.

בינתיים בעלת הקרקע - קופת התגמולים והפנסיה של הסוכנות היהודית, מכרה את הקרקע במכרז, בו זכתה קרן ריאליטי במאי 2019 תמורת 266 מיליון שקל. בערר שהגישה קרן התגמולים, אליה הצטרפה קרן ריאליטי, נטען כי התוכנית שמקדמת הוועדה המרחבית בגיבוי המועצה המקומית, מצמצמת משמעותית את זכויות הבנייה במתחם, וסותרת את תוכנית המתאר וכל מטרתה לסכל את הבנייה במקום על פי תוכנית המתאר.

 

ניסיון לסכל את התוכנית

 

יו"ר ועדת הערר שדנה בערר, עו"ד בנימין זלמנוביץ, וחברי הוועדה: מנחם בלומנטל, אדר' מרים ארז ואדר' תומר אלבגלי, קבעו כי התוכנית החדשה שפירסמה ועדת הראל, עומדת בסתירה לתוכנית הכוללנית שאושרה למבשרת ציון בוועדה המחוזית. “השתכנענו שכל מטרתה לסכל את יישום וקידום התכנון במקרקעין בהתאם לתוכנית הכוללנית", פסקו חברי הוועדה.

"נציין, כי ועדת הערר הינה מוסד תכנון, אשר מטרתו, בין היתר, לפקח על הוועדות המקומיות ולשמור על שלטון החוק... משום כך, שעה שמובאות בפנינו טענות אי חוקיות, חוסר סמכות או חוסר סבירות חייבים אנו לבחון טענות אלו...”, הדגישו חברי ועדת הערר בהחלטתם.

התוכנית הכוללנית רואה במתחם מרכז הקליטה, פוטנציאל להתחדשות עירונית של מבשרת ציון ברוח החזון שנקבע לשנת 2040, קבעו חברי הוועדה והדגישו, "המרצע יצא מן השק...עיון בתכנון המתהווה, מלמד כי אין בכוונת הוועדה המרחבית להעצים בינוי במתחם המיועד להתחדשות עירונית, כי אם לאפשר תוספת של 20% יח"ד על הקיים בלבד ולייעד את יתר השטחים כשטח פתוח, ללא כל הקצאות למבני ציבור, בניגוד לאמור בסעיף 4.1.2 לתוכנית הכוללנית”.

"נדמה, אפוא, כי התכנון המוצע נועד בכוונת מכוון לסתור את מגמת התכנון המחוזית וזאת כפי שהצהיר בפנינו ראש המועצה בדיון", הוסיפו וציינו חברי הוועדה בהחלטתם, “...התוכנית המקומית משקפת תכנון מחודש למתחם כולו המתעלם מתוכנית כוללנית שאושרה זה מכבר".

בחר שוב ושוב לחזור על דברי השקר". יורם שמעון

שיקולים זרים בוועדת הראל

 

חברי הוועדה קבעו כי בוועדה המרחבית הראל היו מודעים לסתירה ולקושי בהחלטה לפרסם תוכנית אחרת למתחם, "עיון בפרוטוקולי הדיונים שהתקיימו מלמד שהמשיבות מבינות את הקושי...אלא שתכנון זה כעת עומד בפנינו ונדמה כי הוא סותר מניה וביה את התוכנית הכוללנית. לא נותר לנו אלא לקבוע כי שיקולים זרים הם העומדים ביסוד החלטת המשיבות”.

חברי הוועדה אף ציינו כי ראש המועצה עצמו, יורם שמעון, “...התגאה ראש המועצה בדיון בפנינו כי פרסם "הודעת אזהרה ליזמים" שמטרתה להבהיר ליזמים כי המועצה תסכל את התכנון המוצע בתוכנית הכוללנית. נדמה אם כן כי כוונת המשיבות היא לקדם תכנון תכסיסני שימנע את מימוש התוכנית הכוללנית הקובעות עקרונות תכנון עדכניים למתחם”.

לאור זאת החליטה ועדת הערר לקבל את הערר ולפסול את הודעת הוועדה המרחבית הראל. “...נדמה כי אין מנוס מלקבוע כי כוונותיה התכנוניות של המשיבות כפי שמשתקפים בתוכנית אינן יכולות להבשיל לתוכנית בסמכות הוועדה המקומית...והיא למעשה סותרת את התכנון שנקבע בתוכנית הכוללני... דין ההודעה בהתאם לסעיף 77 ו- 78 להתבטל בהיותה מהווה שימוש פסול בסמכותן של המשיבות... אין מחלוקת שעסקינן בפגם חמור ויסודי, הפעולה בטלה והמשמעות היא העדר כל תוקף משפטי לפעולה וכלשון בית המשפט”.

 

שפת שקר ולשון רמייה

 

מקום נרחב הקדישו חברי הוועדה לביקורת חריפה ביותר על התנהלותו של ראש המועצה המקומית מבשרת ציון, יורם שמעון במהלך הדיון בערר ובמיוחד כנגד יו"ר הוועדה שקדם לנוכחי.

"בטרם סיום, איננו יכולים להתעלם משפת השקר ולשון הרמייה בה נקט ראש המועצה שבחר להתעסק בגופו של אדם, יו"ר הוועדה במותב הקודם, משרתת ציבור, ולא בגופו של עניין, ללא קשר להליך שבפנינו, תוך הצגת דברים שחוטאים לאמת וגובלים בהוצאת דיבה, אם לא למעלה מכך. ביקשנו וביקשנו מראש הרשות שיחדל מדבריו, בבחינת ״מי האיש החפץ חיים...נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה״ (תהילים, לד, יג יד) העמדנו אותו על טענותיו השגויות, ביקשנו שיתנצל על דבריו הוא מיאן לחזור בו - מדבריו, ובחר שוב ושוב לחזור על דברי השקר; אין לנו אלא להצר על כך”.

חברי הוועדה קובעים בהחלטתם כי יורם שמעון ניסה לנצל את הליך הערר "על מנת להביא לרישומם של טענות שגויות ושקריות בפרוטוקול הדיון, כעולה מהצהרות ראש המעצה עצמו בדיון בפנינו, וזאת כדי לעשות בהם שימוש בהליכים משפטיים אחרים".

לאור ההתנהלות החמורה של שמעון החליטו חברי הוועדה להעביר את ההחלטה ואת פרוטוקול הדיון לידיעת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים אזרחיים.

לבסוף נקבע כי ועדת הראל והמועצה המקומית מבשרת ציון יפצו כל אחת את קרן התגמולים של הסוכנות היהודית ב-10,000 שקלים.

בקשה שהופנתה ליורם שמעון לקבל תגובה לדברים לא נענתה.

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?