דלג לתוכן העמוד
יום שישי, 29 במאי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

כצפוי: אושרה הקמת ועדה מקומית לתכנון ובנייה

  הישיבה הראשונה של מליאת המועצה המקומית מבשרת ציון שהתקיימה בשבוע שעבר (28.11) התנהלה בסדר מופתי וזאת בניגוד למהומה האדירה שבה נוהלו רוב ישיבות המליאה בקדנציה הקודמת. כל ההצעות שהביא ראש המועצה, יורם שמעון, לאישור המליאה אושרו פה אחד.

כצפוי, אושרה הצעת ראש המועצה, יורם שמעון, להקים ועדה מקומית לתכנון ובנייה. במהלך השנתיים האחרונות ניסה שמעון להעביר את ההחלטה אך נכשל על רקע עימות חריף שפרץ בינו ובין רוב חברי המליאה.

שמעון אמר כי החברות בוועדה המרחבית הראל עולה לקופת המועצה המקומית מבשרת ציון כ-3 מיליון שקלים בשנה, ועם הקמתה של ועדה מקומית עצמאית כספים אלה ייכנסו לקופת המועצה. בנוסף צפויה הוועדה המקומית לייצר הכנסות נוספות מאגרות ושירותים שונים. צפוי כי הוועדה המקומית החדשה תוקם בתוך כשנה, לקראת סוף שנת 2019.

חברי המליאה אישרו גם כי ראש המועצה המקומית מבשרת ציון, יורם שמעון, ימונה ליו"ר הוועדה לתכנון ובנייה, חבר בוועדת התכנון המרחבית הראל ונציג בוועדה המחוזית ירושלים. שמעון יכהן גם כיו"ר הוועד המנהל בתיכון הראל.

מינויים נוספים שאושרו על ידי המליאה: ד"ר איילת גייגו מיכאל – סגנית ראש המועצה וממלאת מקום (ללא שכר), אבי חיים – לסגן ראש מועצה, מחזיק תיק קהילה סטודנטים צעירים ותיק תחבורה (ללא שכר), אריה מלמד – יו"ר ועדת חינוך, הילה שביב – יו"ר ועדת ספורט, שי בנימין – יו"ר ועדת איכות סביבה, דובי כדורי – יו"ר ועדת רווחה, חדווה אלחנני – יו"ר ועדת בריאות, יגאל ברזני - יו"ר ועדת כספים.

המליאה אישרה את ההסכם עם חברת דואר ישראל להצבת מבנה לחלוקת דואר ברחוב החוצבים שבמעוז ציון.

אישור נוסף ניתן להקצאת קרקע בהיקף 670 מ"ר לעמותת עין חמד, המתעתדת להקים בשכונת עין חמד (שכונה י"א) בית כנסת. ההסכם קובע כי הקרקע תימסר לעמותה עד שנת 2043 עם אפשרות להארכה ב-20 שנים נוספות.

במסגרת ההסכם מתחייבת עמותת עין חמד להשלים את הקמת המבנה בתוך שלוש שנים (עם אפשרות להארכה בשנתיים נוספות) ובנוסף שלא לגרום מטרדים לתושבי הסביבה ולא להציב מבנים בלתי חוקיים. ראש המועצה, יורם שמעון, ציין כי להקמת בית הכנסת ממתינה תרומה של מיליוני שקלים מצד משפחת כדורי (אין קשר לחבר המליאה, דובי כדורי).

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?