דלג לתוכן העמוד
יום שבת, 11 ביולי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

רכז הצעירים לשעבר: המועצה מסרבת לשלם לי את שכרי

רכז הצעירים לשעבר במועצה המקומית מבשרת ציון תובע 37 אלף שקלים מהמועצה, שלדבריו מסרבת לשלם לו את שכרו. במועצה המקומית טוענים כי הרכז לא היה מועסק במועצה בחודשים שעבורם הוא תובע את השכר.

מכתב התביעה עולה כי עמק כהן שימש כיועץ אסטרטגי לאוכלוסיית הצעירים במהלך שנת 2014 והחל מנובמבר 2015 כמרכז הצעירים, וזאת כקבלן חיצוני המקבל תשלום חודשי כנגד חשבוניות. עבודתו התנהלה ללא אירועים מיוחדים עד סוף שנת 2016.

לדבריו, הוא פעל בהתאם להנחיות של מחזיק תיק הצעירים דאז, חבר המועצה, עו"ד אורי אורם, ובכפיפות למנכ"ל המועצה ולראש המועצה, יורם שמעון. עמק הצליח "להעמיד קשת רחבה של פעילויות לפיתוח הקריירה, ליווי וייעוץ אישי, הכשרות טכנולוגיות, הדרכות בתחום הפיננסים וכלכלת הבית ופעולות נוספות".

למרבה הפתעתו, בסוף חודש מרץ 2017 התקשרה אליו מנהלת כח האדם במועצה והודיעה לו כי לא ניתן לשלם לו את התשלומים החודשיים המגיעים לו וזאת באמתלה כי "לא ניתן לשלם לו את שכרו בהתאם להסכם שנחתם איתו". בשלב זה הייתה חייבת לו המועצה תשלום בגין עבודתו החודשים ינואר-פברואר-מרץ 2017.

לטענתו, הוא העביר את החשבוניות של החודשים ינואר ופברואר 2017 כסדרם, וזאת ללא כל תגובה מצד המועצה. ההודעה המפתיעה על הפסקת עבודתו לאלתר, הגיעה בעיצומה של עבודת הכנה לאירוע חשוב, ועל מנת להוציא את האירוע לפועל כמתוכנן הוא נאלץ להשקיע עוד כמה ימים בעבודה, וזאת עד סוף חודש מרץ 2017.

לאחר מכן, כאשר ניסה לקבל את שכרו עבור החודשים שבהם עבד הוא נתקל בחומה אטומה. לדבריו, כל פניותיו למועצה כדי להסדיר את החוב בגין החודשים שלא שולמו לא לא נענו. בכתב התביעה הוא טוען: “יודגש כי העסקתי, בחודשים ינואר-מרץ 2017, אושרה על ידי ראש המועצה, אך נתקלה בסירוב תשלום בעת שפניתי למחלקת הרכש".

במועצה המקומית אישרו כי עמק כהן הועסק על ידי המועצה לאחר שנבחר במכרז וזאת במסגרת הסכם התקשרות שקבע לו 80 שעות עבודה חודשיות לפי 118 שקלים לשעה ובתוספת דמי נסיעה.

בכתב ההגנה של המועצה נאמר כי העסקתו של עמק כהן הוארכה מדי שנה וזאת משום ש"לא הייתה ודאות לגבי תקצוב העבודה אותה ביצע". לטענתם, עם תום הסכם ההתקשרות לשנת 2016 לא נחתם איתו הסכם חדש לשנת 2017.

“ביזיון של המועצה". עו"ד אורי אורם

"מסיבות שאינן ידועות למועצה, התובע המשיך לעבוד במועצה, במשך שלושה חודשים נוספים, זאת ללא הסכם עבודה חתום על ידי גורמי המועצה המוסמכים ואף ללא הזמנת עבודה מתאימה".

"שכרו של התובע לחודשים 1-3/2017 לא שולם על ידי המועצה, זאת בשל העובדה כי עבד ללא הסכם עבודה בתוקף", טוענת המועצה, “...התובע המשיך לעבוד על דעת עצמו או בלא שהוא מקבל את אישור הגורמים המוסמכים במועצה...אין המועצה רשאית לשלם לתובע...היות ולא קיבל אישור להמשך העסקתו לאחר שההסכם עליו הוא חתום הסתיים".

חבר המועצה לשעבר, עו"ד אורי אורם: " מדובר בביזיון של המועצה, עמק ביצע את עבודתו וזכאי לשכר על כך. בשיחה עם ראש המועצה הובטח לי ששכרו ישולם אך זה לא קרה, מסיבות שלא ברורות לי עד היום".

התביעה מתנהלת בבית המשפט השלום בבית שמש.

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?