דלג לתוכן העמוד
יום שני, 25 באוקטובר 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

תביעה: מבשרת דורשת שנשלם ארנונה עבור נכסים שהיו בידי אחרים

חברה ששכרה נכס באזור הר חוצבים במבשרת ציון טוענת כי המועצה המקומית אינה מתחשבת בחוזי שכירות משנה שהציגה בפניה, ודורשת ממנה לשלם עבור תקופות בהן הנכס היה מושכר לאחרים.

החברה שכרה בניין ברחוב החוצבים בשנת 2002 ונרשמה במועצה המקומית מבשרת ציון כמי שמחזיקה בבניין לצורך מיסים ודמי הארנונה.

החברה טוענת כי חילקה את השטח בבניין ליחידות משנה והשכירה אותן בשכירות משנה לגורמים שונים החל משנת 2003, תוך שהיא מדווחת כחוק על שכירויות המשנה למועצה המקומית באופן שוטף.

למרות זאת, נטען בכתב התביעה, המועצה התעלמה מהדיווחים על שוכרי המשנה והמשיכה להוציא "...בחוסר תום לב מוחלט ובהיעדר סמכות חוקית וברשלנות רבתי, דרישת תשלום למבקשת בגין שטחים אלה".

לטענת החברה המועצה המקומית מבשרת ציון פועלת בשיטת "מצליח" ונוהגת "להוציא חשבונות בין אותם נכסים למספר אנשים לתשלום וככל שמעלה התרווד במחשב שלה, מבלי לבדוק מי המחזיק...".

בכתב התביעה מפורט כי במהלך השנים 2011-2012 פעלה המועצה המקומית כנגד החברה בהליכי גבייה אגרסיביים שכללו עיקולי חשבונות בנק של החברה ושל עובד החברה שאין לו קשר לנכס, אף שידעה כי שאין להם כל קשר ישיר לחובות הארנונה שהצטברו אצל שוכרי המשנה למיניהם. פעולות אלה אילצו את עובד החברה, שהוא אדם מבוגר כבן 80, לשלם סכומים שונים רק כדי להיחלץ מעיקולים וזאת כאשר אין לו קשר לחובות, כאמור.

המועצה המקומית "מתרשלת רשלנות רבתי ונוהגת בחוסר תום לב ובחוסר הגינות מנהלית בכך שהיא נמנעה ועדיין נמנעת מלהזין את הפרטים של המחזיקים בהתאם להודעות שנמסרו לה כחוק", ממשיכה החברה וטוענת בכתב התביעה.

במהלך שנת 2017 הודיעה המועצה המקומית לחברה ולעובד כי היקף החובות המצטבר בגין מיסים וארנונה עומד על כ-600 אלף שקל. "כל ניסיונות המבקשים לקבל הסבר כלשהו לדרישה זו נתקלו בקיר אטום", נאמר בכתב התביעה, "בדפים אלה מופיעים חיובים בגין ארנונה שכבר שולמה במלואה...והיא דורשת את אותם הסכומים פעמיים, פעם מהמחזיקים ופעם מהמבקשת...חיובים שונים ומשונים בגין התראות ושכר טרחה של עורכי דין...".

המועצה נוהגת בחוסר הגינות מנהלי וברשלנות רבתי ובחוסר תום לב", נאמר בכתב התביעה, "על רשות ציבורית חלה החובה לנהוג כלפי אזרחים בהגינות וביושר". בית המשפט התבקש להצהיר כי חובות הארנונה אינם חלים על החברה ועל העובד, ועל המועצה לפנות לשוכרי המשנה ולמצות מולם את הליכי הגבייה.

במהלך דיון שהתקיים בין הצדדים בבית המשפט המחוזי בשנת 2018 אמר בא הכוח של המועצה המקומית מבשרת ציון, עו"ד אלי אליאס, כי הניסיונות להגיע להסכמה עם החברה נתקלו באי אמון ולכן על בית המשפט למנות רואה חשבון שיוכל להשיב מה גובה החוב. ההצעה התקבלה בחיוב על ידי החברה והנושא הועבר לטיפול בית המשפט השלום בבית שמש, שמינה בורר מוסכם. הדיון בתביעה ממשיך להתנהל.

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?