דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 28 בפברואר 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

עלויות שכר בוועדים המקומיים: בצור הדסה משלמים הכי הרבה

12,000 תושבים. מזכירות צור הדסה

המועצה האזורית מטה יהודה פרסמה את עלויות השכר של עובדי הוועדים המקומיים ביישובי המועצה. הפרסום נעשה לפי הנחיה של משרד הפנים. מהטבלה (ראה בנפרד) עולה כי ישנם פערים משמעותיים בעלויות השכר בין היישובים השונים, בהיקפי המשרות ובתפקידים השונים בוועד המקומי.

יש לציין כי לא כל המושבים והקיבוצים מעסיקים עובדים ישירות באמצעות הוועד המקומי. חלקם מעמיסים את עלויות השכר של מזכירי הוועדים ונושאי משרה אחרים על האגודות השיתופיות, אשר הן בעלות נכסים חקלאיים ונושאות רווחים.

כמו כן, יש הבדל משמעותי בין מושבים "עשירים" שלהם תקציב ועד מקומי גדול לבין מושבים "עניים" אשר התקציב שלהם קטן והם נזקקים לסיוע של הקופה הציבורית כדי לשאת בעלויות הבסיסיות ביותר, כגון העסקת מנהל חשבונות.

כדאי לזכור שכל הנתונים הם "עלות שכר", כלומר כוללים מיסים, הפרשות לקופות גמל והטבות הקשורות לרכב. בפועל, ה"נטו" שנותר מהשכר הזה קטן באחוזים ניכרים.

                                    

צור הדסה בראש

 

במטה יהודה ישנם שלושה יישובים קהילתיים, שאינם מוגדרים כמושב ואינם בעלי קרקעות חקלאיות: צור הדסה, שריגים-ליאון וגיזו. הפערים בין היישובים הללו גדולים. התקציב השנתי של צור הדסה גדול פי 17 (!) מהתקציב השנתי של שריגים-ליאון ופי כ-60 (!) מהתקציב השנתי של גיזו. עלויות השכר הן בהתאם.

מטבלת השכר עולה כי ביישוב צור הדסה (תקציב שנתי של 17 מיליון שקל) מרוכזות המשרות המתגמלות ביותר. עלות השכר השנתית של מנכ"לית היישוב בן 12 אלף התושבים עומדת על 386 אלף שקל (כ-32 אלף שקל בחודש). עלות השכר של קצין הביטחון עומדת על 242 אלף שקל (כ-20 אלף שקל בחודש), עלות השכר השנתית של מנהלת החשבונות מסתכמת ב-202 אלף שקל (כ-17 אלף שקל בחודש) ועלות השכר השנתית של מזכירה בוועד מסתכמת ב-156 אלף שקל (כ-13 אלף שקל בחודש).

מנגד, ביישוב שריגים (תקציב שנתי של 1,054 מיליון שקל) מחזיקים רכזת קהילתית בחצי משרה בעלות שכר של 83 אלף שקל בשנה ומזכירה בשליש משרה בעלות שנתית של 78 אלף שקל (6,500 שקל בחודש).

ביישוב גיזו (תקציב שנתי של 300 אלף שקל) ויתרו על אחזקת מזכיר בשכר מסתפקים באחזקה של עובדת ניקיון ב-20% משרה ובעלות שנתית של 20 אלף שקל.

                                             

 

בית זית

פערים גדולים במושבים

מבין המושבים במטה יהודה בולט מושב בית זית בהיקף השכר שהוא משלם לעובדי הוועד המקומי. יש לציין כי בית זית הוא המושב הגדול ביותר במטה יהודה, מספר התושבים שלו הרשום במשרד הפנים עמד בשנת 2019 על כ-2000 תושבים אך ידוע כי במושב מתגוררות משפחות רבות של שוכרים ולפי ההערכות מספר התושבים גבוה יותר בכ-50%.

מטבלת השכר עולה כי בבית זית (תקציב שנתי של 4.4 מיליון שקל) עומדת עלות השכר השנתית של מזכיר היישוב על 245 אלף שקל (כ-20 אלף שקל בחודש). עלות השכר של עלות השכר השנתית של מנהלת המשרד מסתכמת ב-193 אלף שקל, עלות השכר השנתית של רכזת התרבות מסתכמת ב-153 אלף שקל (כ-17 אלף שקל בחודש) ועלות השכר השנתית של מנהלת החשבונות מסתכמת ב-73 אלף שקל. יש לציין, כי לבית זית אגודה שיתופית בעלת נכסים ואפשר כי משתתפת בעלויות שכר נוספות לבעלי התפקידים בוועד.

במושב טל שחר, שגם הוא נחשב בין המושבים הגדולים במטה יהודה (תקציב של 1.5 מיליון שקל בשנה) מעסיקים מזכירה בעלות שכר שנתית של 100 אלף שקל (8000 שקל בחודש), מנהלת פרויקטים בשכר שנתי של 98 אלף שקל ועובדת נוער וקהילה בשכר שנתי של95 אלף שקל.

במושב גבעת יערים (תקציב של 1.3 מיליון שקל בשנה), שגם הוא נמנה על המושבים הגדולים, מעסיקים מזכיר בהיקף משרה של 70% בלבד, בעלות שכר שנתית של 148 אלף שקל (12,300 שקל בחודש), עובד אחזקה בשכר שנתי של 143 אלף שקל ורכזת תרבות בחצי משרה בשכר שנתי של76 אלף שקל. כאמור, אפשר וגם כאן, ועד האגודה השיתופית משתתף במימון העובדים בשכר נוסף.

במושב רמת רזיאל (תקציב של 1.26 מיליון שקל בשנה) הנחשב בין המושבים ה"עשירים" במטה יהודה, המשרה בעלת התגמול הגבוה ביותר, היא מזכיר היישוב בעלות שכר שנתית של 157 אלף שקל (13,000 שקל בחודש).

לשם השוואה במושבים בהם המועצה מסייעת כדי להעמיד את התקציב השנתי שלהם על המינימום שהוא 350 אלף שקל בחודש, מעסיקים לרוב מזכיר יישוב בעלות שכר שנתית של 25-40 אלף שקל (2000-3300 שקל בחודש).

 

מזכירויות בקיבוצים

 

רוב הקיבוצים והיישובים השיתופיים במטה יהודה אינם מעסיקים עובדים במסגרת הוועד המקומי מכיוון שיש אצלם "זהות ועדים" – כלומר הוועד המקומי והוועד של האגודה השיתופית הם זהים. בכך הקיבוצים מטילים את כל עלויות השכר של עובדי המזכירות למיניהם על קופת האגודה ונמנעים מלממן את העובדים דרך קופת הוועד המקומי.

יוצא דופן הוא המושב השיתופי שורש (תקציב שנתי של 1.86 מיליון שקל) אשר כידוע כולל שכונת הרחבה גדולה, שאיננה חלק מהיישוב השיתופי. בשורש מעסיקים מזכיר בהיקף משרה של 50% בלבד, בעלות שכר שנתית של 109 אלף שקל (כ-9000 שקל בחודש), שני שומרים בשכר שנתי של 130 אלף שקל ומנהלת חשבונות ב-80% משרה בשכר שנתי 128 אלף שקל.

 

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?