דלג לתוכן העמוד
יום שני, 13 ביולי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

מיהו הבן הממשיך במשק החקלאי?

נחלה חקלאית (אילוסטרציה)

הגדרת "בן ממשיך" מעוגנת בסעיף 1 (א) לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל"ג- 1973.

בהתאם לסעיף זה, "הבן הממשיך" , חייב להיות בן אחד או נכד אחד של בעל משק או בת זוג של בעל משק. על מנת שמעמדו של הבן הממשיך יהיה בתוקף לאחר פטירת ההורים, חייב הבן הממשיך להחזיק בכתב התחייבות בלתי חוזרת של ההורים כלפיו, לפיו הם ממנים אותו לבן ממשיך במשק ובנוסף, הבן הממשיך חייב גם הוא לחתום על כתב הסכמה להתמנות לבן ממשיך במשק.

 

כיצד מתבצע המינוי?

 

הדרך למינוי הבן הממשיך מפורטת בהוראות האגף החקלאי 55 של רשות מקרקעי ישראל ( להלן: רמ"י). הוראות אלה קובעות, כי המינוי מתבצע באמצעות חתימה של ההורים ושל הבן הממשיך על טפסים יעודיים (הוראות בלתי חוזרות) של הסוכנות היהודית (להלן: "הסוכה"י") אשר הינה הגורם המיישב. בנוסף גם האגודה השיתופית של המושב נדרשת לאשר את המינוי וזאת באמצעות מורשי החתימה מטעמה. לאחר שכל הצדדים חתמו, מוחזרים הטפסים לסוכה"י לשם אישור סופי של המינוי. לאחר האישור הסופי, מודיעה הסוכה"י להורים, לבן הממשיך, לאגודה ולרמ"י על השלמת המינוי. יש להדגיש, כי בהתאם לפסיקה, התוקף המשפטי למינוי הבן הממשיך ניתן אך ורק לאחר אישור הסוכה"י. הרישום ברמ"י הינו אישור פורמאלי בלבד ואינו מקנה זכויות בפועל.

 

האם ניתן למנות בן ממשיך במושב בו חל ההסכם הדו צדדי?

 

במושבים בהם חל ההסכם הדו צדדי (האגודה השיתופית מול רמ"י, וללא הסוכה”י) ניתן למנות בן ממשיך באמצעות מתן הודעה לאגודה השיתופית. אולם, מינוי זה ישפיע אך ורק לצורך מינוי הבן הממשיך כחבר באגודה ומקנה לו זכויות הצבעה באסיפה הכללית בכפוף לתקנון האגודה, אך אינו מקנה לו זכות לקבלת המשק לאחר פטירת ההורים. במקרה זה, המשק יינתן ליורש אחד שנקבע בצוואה. במקרה שאין יורש אחד שנקבע בצוואה, היורש ייקבע בהתאם להסכמה בין יתר היורשים. במידה והיורשים לא יגיעו להסכמה, יחליט על כך בית המשפט לאחר בחינת מכלול השיקולים ובהתאם לנסיבות שיובאו לפניו.

 

מה קורה כאשר אחד הילדים בונה את ביתו בתחום הנחלה, האם יש להכיר בו כבן ממשיך?

 

כאשר אחד הילדים של בעלי המשק בונה את ביתו בתחום הנחלה, ללא שמונה לבן הממשיך כדין ובמקרים מסוימים ללא שהשלים את המינוי כדין, לרוב, לא יראו בו כבן ממשיך במשק החקלאי. ואולם, לא מן הנמנע, כי בהתאם לנסיבות מסוימות, לאחר פטירת ההורים, ככל והילד יוכיח זאת, בית המשפט ייטה להכיר בו כיורש המסוגל להמשיך ולקיים את המשק ויקבע, כי הוא יזכה לקבל את המשק החקלאי בכפוף לפיצוי יתר האחים. חשוב לציין, ילד שבנה בתחום המשק את ביתו ולא יוכר כיורש הזכאי לקבל את המשק – לרוב, יהיה זכאי לפיצוי בגין השקעותיו במשק ו/או פיצויי הסתמכות. את הפיצוי ניתן לקבוע בדרך של תשלום כספי או פתרון אחר של קבלת זכויות במגרש אשר יפוצל מהמשק ו/או כל דרך אחרת בהתאם לנסיבות.

 

האם הבן הממשיך חייב לפצות את יתר האחים?

 

ככל והמינוי הושלם עוד בחיי ההורים, וככל ולא נקבע אחרת בהסכם הפנים-משפחתי בין ההורים לבן הממשיך, אין כל מחויבות של הבן הממשיך לפצות את יתר האחים.

 

האם ניתן להתחרט ולבטל את מינויו של הבן ממשיך?

 

כעקרון, התחייבות מינוי הבן הממשיך, הינה התחייבות בלתי חוזרת. אולם, במקרים חריגים - למשל, במידה ונפלו פגמים מהותיים בהליך המינוי או שנכרת הסכם פנים-משפחתי, בין ההורים לבן הממשיך, במסגרתו הסכימו הצדדים על מילוי תנאים מסוימים מצד הבן הממשיך והוא נמצא כמי שמפר אותם - ניתן להגיש תביעה לבית המשפט לביטול המינוי בעילה של הפרת הסכם. במידה ובית המשפט ישתכנע, כי אכן, ההסכם הופר, קיימת אפשרות שבית המשפט יורה על ביטול המינוי. במידה ובית המשפט יחליט על ביטול המינוי, יוכל הבן הממשיך לתבוע פיצוי או השבה בגין השקעותיו במשק או פיצויי הסתמכות וכיו"ב.

(האמור לעיל, נאמר בתמציתיות ובכלליות ואין לייחס לו משום ייעוץ משפטי, והבוחר לעשות זאת, עושה זאת על אחריותו בלבד. לכל מקרה ספציפי, יש לקבל ייעוץ משפטי מתאים)

אבירם בווני, עו"ד ונוטריון

הכותב הינו עו"ד ונוטריון המתמחה בדיני מושבים, אגודות שיתופיות, משקים חקלאיים, בנים ממשיכים, צוואות, ירושות, משפחה, מקרקעין ותחום האזרחי המסחרי.

ליצירת קשר: רח' הרצל 5 בית שמש טל: 077-2110185 פקס: 077-2110186 נייד: 050-3752033 דוא"ל: abavani.law@gmail.com

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?