דלג לתוכן העמוד
יום שני, 04 ביולי 2022
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

שני מכרזים בוטלו


ברניר זכתה במכרז הנהלת החשבונות

 

חברת ברניר בע"מ הוכרזה כזוכה במכרז לשירותי הנהלת חשבונות למועצה האזורית מטה יהודה, וזאת לאחר שוועדת המכרזים החליטה בהחלטה קודמת לבטל את המכרז. את השינוי בעמדתם נימקו חברי ועדת המכרזים כך: "לאור מידע חדש שהגיע אלינו מהנהלת המועצה לעניין רה-ארגון של נותני שירות הנהלת החשבונות, לרבות לגייס עובדי מועצה לצורך חלק מהשירותים נשוא המכרז, אנו מעיינים מחדש בהחלטתנו וממליצים לאשר את זכייתה של חברת ברניר בע"מ...". בהחלטה תמכו רוב חברי ועדת המכרזים ובהם היו"ר ירמי דוד, סגן ראש המועצה, שלמי מגנזי, וחברי הוועדה: אילנה דוד, ימימה אליאס, שמעון ראובן ורביב כהן שני. התנגדו: ראובן צמח, אלמוג בן דוד, אחמד עוודאללה.

 

אמניר זכתה במכרז לפינוי קרטון

 

חברת אמניר בע"מ תפעיל את שירותי הטיפול בפסולת הנייר והקרטון בתחום המועצה האזורית מטה יהודה, כך אישרה ועדת המכרזים של המועצה בישיבתה האחרונה. בהחלטת הוועדה נימקו את הזכייה בכך שאמניר הציעו את "ההצעה הזולה ביותר שהוגשה למכרז ועומדת בתנאי הסף" ובכך שגם חוות הדעת המקצועית תמכה בזכייה.

 

בוטל המכרז לביטוחי המועצה

 

ועדת המכרזים, בראשותו של נציג מושב נווה מיכאל במליאה, ירמי דוד, הודיעה על ביטול המכרז לביטוחי המועצה האזורית מטה יהודה. חברי הוועדה נימקו את החלטתם בכך שרק חברת "איילון" הגישה הצעה למכרז וכי הצעתה הייתה מותנית בסייגים רבים. חברי הוועדה קבעו כי בנסיבות שנוצרו הם אינם מוצאים עניין בעריכת מכרז חדש ולאור זאת תתבקש מליאת המועצה לאשר לוועדה פטור ממכרז ובמקביל אפשרות לערוך משא ומתן עם חברות ביטוח שונות לצורך קבלת שירותי ביטוח לנכסי המועצה ועובדיה.

 

בוטל המכרז למכונות צילום

 

ועדת המכרזים של מטה יהודה ביטלה את המכרז לשירותי מכונות צילום (השכרה ותחזוקה) וזאת בנימוק כי למכרז הוגשה הצעה אחת בלבד, וגם היא הוגשה באופן לקוי. כמו כן, הוועדה מצאה כי לספקים השונים "לא ניתנה הזדמנות שוויונית לקבל את התיקונים שנעשו במכרז".

 

 

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?