דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 03 בדצמבר 2023
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

משרד האנרגיה מקדם: פטור מהיתר למתקני אגירת אנרגיה לחמ"לים

ישיבת הערכת מצב בחמ"ל מטה יהודה (צילום: יחצ) 

על רקע המלחמה, קידם משרד האנרגיה והתשתיות לאישור במועצה הארצית לתכנון ובנייה שני צעדים חשובים להבטחת אמינות אספקת האנרגיה והרציפות התפקודית של משק האנרגיה בעת חירום: מתן פטור מתוכנית ומהיתר לשם הקמת מתקני אגירת אנרגיה בהיקף של עד 600 קו"טש ובגודל של עד 30 מ"ר הן למתקני אגירה "קטנים" והן למתקני אגירה "זעירים".

בעקבות כך, תתאפשר הקמה של מתקני אגירת אנרגיה במתקני קליטה מקומיים ובמרכזי הפעלה (חמ"לים), כך שאלה יוכלו לפעול בכל תרחיש.

מתקני קליטה מקומיים הם מקומות כדוגמת בתי ספר, מתנ"סים ומבנים של העירייה המשמשים כאתרי פינוי בעת אירועי חירום שונים. מרכזי ההפעלה העירוניים הם בעצם החמ"לים מהם מנהלות הרשויות המקומיות והיישובים באמצעות מטה חירום את הפעילות במצבי חירום. בדומה למתקני הקליטה, גם בהם קיימת חשיבות לאמינות אספקת אנרגיה בשעת חירום.

מטרת המהלך היא להבטיח את אספקת החשמל למתקנים אלה, בין השאר על ידי קידום היכולת להשתמש בסוללות לאגירת אנרגיה שהינן בעלות ייצור חשמל באופן עצמאי, המסוגלות לתפקד בעת הצורך כמערכת אספקת חשמל אוטונומית במנותק מרשת החשמל.

הפטור מהיתר ומתוכנית להקמת מתקני האגירה בחמ"לים יאיץ את השימוש בסוללות במרכזים, כחלק מהאחריות של הרשות המקומית לדאוג לאוכלוסייה בשעת חירום.

קידום המהלך שמוביל המשרד, במסגרתו יינתן פטור מתוכנית ומהיתר לשם הקמתם של מתקני האגירה, יאיץ את התהליך ויאפשר לשירותים החיוניים בחירום במתקני הקליטה לפעול ללא הפרעה ובכל תרחיש.

תוקפו של הצו יעמוד על 18 חודשים, כאשר במקביל, עמלים במשרד האנרגיה והתשתיות ובמינהל התכנון לקדם תקנות קבועות ולהכילן על שימושים אלו ושימושים נוספים.


 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?