דלג לתוכן העמוד
יום שני, 21 באוקטובר 2019
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

משרד החינוך מקפיא פרסום תוצאות המיצ"ב הבית-ספרי

   בית הדין האזורי לעבודה קבע השבוע כי יש לאפשר למשרד החינוך לקיים את מבחני המיצ"ב באופן תקין, כבשגרה, והורה לארגוני המורים להימנע משיבושים. החלטת בית הדין באה לאחר שבשבוע שעבר הודיע משרד החינוך כי הוא מקפיא את פרסום נתוני המיצ"ב של בתי הספר לשנת הלימודים תשע"ח, ובוחן מודל פרסום חדש.

כזכור, לפני כמה שנים הורה בג"ץ למשרד החינוך לפרסם בפומבי את תוצאות סקר המיצ"ב בכל רחבי הארץ. לטענת משרד החינוך, עקב הפרסום חלה פגיעה בתהליכי הוראה ולמידה, פגיעה בתלמידים ובמורים ופגיעה חמורה במהימנות המבחנים של שכבת ה' בשנת הלימודים התשע"ח במקצועות מתמטיקה ואנגלית.

לאחרונה פנה משרד החינוך ליועץ המשפטי לממשלה, על מנת לבחון אפשרות להפסקת פרסום תוצאות המיצ"ב לפי חתך בית-ספרי, תוך התייחסות להוראות הדין ולפסיקת בית המשפט העליון. לאחר הדיון ובחינת הדברים, קיבל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד רז נזרי, את עמדת משרד החינוך כי חל שינוי נסיבות משמעותי, המחייב בחינה מחודשת של הנושא בכללותו.

במשרד החינוך מציינים כי מבחני המיצ"ב מהווים כלי חשוב והכרחי לניהול מערכת החינוך וקידומה וכי קיים את הנחיית בג"ץ מאז ניתנה, אך המשך פרסום תוצאות המיצ"ב באופן הנוכחי גורם "פגיעה של ממש בתפקוד התקין של מערכת החינוך".

בית הדין האזורי לעבודה קיבל את עמדת משרד החינוך וקבע בהחלטתו: "אנו מברכים על ההחלטה של משרד החינוך להשהות את פרסום תוצאות המבחנים, וכן להקים ועדה מקצועית שתבחן את מתכונת המבחנים ופרסום תוצאותיהם".

ממשרד החינוך נמסר כי בכוונתם להמשיך ולהפעיל את המיצ"ב ככלי לניטור ובקרה של אפקטיביות המערכת. במקביל, יערוך המשרד בחינת עומק מחודשת אשר תכלול, בין היתר, בחינת שינוי במתכונת הבחינה והפרסום. עד אז, ישהה משרד החינוך את פרסום תוצאות המבחנים ברמה הבית ספרית.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?