דלג לתוכן העמוד
יום שישי, 29 במאי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

משרד החקלאות: הקריטריונים לערכו של עץ - פתח לסחיטה

פקיד היערות החליט לשנות את הקריטריונים להגדרת ערכו של עץ במטרה ליצור אחידות ולמנוע מניפולציות

הקריטריונים להערכת ערכו של העץ מובילים לשונות קיצונית, לחוסר עקביות וחוסר וודאות ביישום הרגולציה, כך הבינו במשרד החקלאות. כעת, יוזם פקיד היערות במשרד החקלאות שינוי בקריטריונים להגדרת ערכו הכללי של עץ, כתנאי לאישור תכנית בנייה. השינוי צפוי לצמצם את חוסר הוודאות והמניפולציות שנעשות בהערכת ערכו של העץ על ידי גורמים בעלי עניין. התקנות החדשות ייכנסו לתוקף באופן מיידי.

סקר העצים הנוכחי מכיל קריטריונים סובייקטיביים כמו "ייחוד העץ", "תרומה סביבתית" ו"מצבו הבריאותי". הקריטריונים הללו פתוחים לפרשנות ואופיים הסובייקטיבי יוצר חוסר וודאות ומחלוקת בין הגורמים המעורבים בתהליך: היזם, האדריכל עורך התוכנית, הסוקר האגרונומי, מוסד התכנון ופקיד היערות.

עץ חרוב

לדברי פקידי היערות, כתוצאה מכך, הם נאלצים להתמודד עם הבדלים משמעותיים במסקנות של סוקרים שונים הנוגעים לעצים דומים. לאור זאת, על הצורך החשוב בקביעת קריטריונים ברורים, וודאיים ואובייקטיביים יותר שלפיהם יוצגו תוצאות סקר העצים.

לטובת צמצום חוסר הוודאות בהערכת ערכו של העץ, החליט פקיד היערות במשרד החקלאות לעדכן את התקנות ולאמץ קריטריונים אובייקטיביים ובלתי תלויים, שישקפו בצורה ישירה את האינטרסים הציבוריים לטובת העצים ושימורם. המהלך מבוצע כחלק מן התוכנית המשרדית לשיפור הרגולציה וצמצום הביורוקרטיה הקודמת לאישור תכנית בנייה.

ממשרד החקלאות נמסר כי הקריטריונים החדשים יצמצמו את התלות ואי הוודאות שיוצרת חוות דעתו של אגרונום כזה או אחר שעובד מטעם יזם, וימנעו פרשנויות שונות ופתח לסחיטה, דבר שצפוי להקל על פקידי היערות ברחבי הארץ בבואם לבחון את תוצרי הסקר. המעבר לקריטריונים ברורים ואובייקטיביים גם יצמצם ביורוקרטיה והליכים מיותרים שמבוצעים כיום בשל הסובייקטיביות של סקרי העצים.

עץ זית, פקיעין

במסגרת הקריטריונים החדשים הושארו הקריטריונים "מין העץ" ו"מצב בריאותי" והוחלפו הקריטריונים "ייחוד העץ" ו"תרומה סביבתית". בתוך כך, עודכנה שיטת הניקוד בכל קריטריון באופן הבא:

מצב בריאותי – מצבו הבריאותי של העץ נקבע על סמך בדיקה ויזואלית חיצונית ומתייחס למצב העץ במועד עריכת הסקר. שיטת הניקוד החדשה של המצב הבריאותי בוחנת שני פרמטרים מרכזיים: זווית נטיית הגזע ושיעור הנגעים, הפגעים והרקבונות בעץ.

מין העץ –רועננה טבלת ציוני מין העץ תוך התחשבות כוללת בערך של כל מין ובפוטנציאל של אותם עצים.

חופת העץ –הציון יקבע לפי הקוטר הגדול ביותר של החופה והוא נועד לשקף את התרומה הסביבתית של העץ

מיקום העץ – ניקוד מיקומו של העץ במרחב מתייחס לשני מצבים עיקריים: עץ בתחום היישוב (ערים, ישובים כפריים וקהילתיים וכו') ועץ במרחב הפתוח.

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?