דלג לתוכן העמוד
יום שבת, 20 ביולי 2024
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

משרד החקלאות יוצא ביוזמה לפינוי פסולת חקלאית


 

המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר הודיע כי הוא מקיים פעילות פינוי פסולת חומרי הדברה מחקלאים בכל רחבי ישראל. במסגרת הפעילות, מוזמנים חקלאים לפנות שאריות חומרי הדברה חקלאיים, פגי תוקף וכאלו שהוצאו משימוש, בעלי פוטנציאל לסיכון הציבור, בעלי החיים והסביבה. הפינוי, האיסוף והטיפול מתבצעים ללא עלות, ומבלי לנקוט בצעדי אכיפה וענישה לכל חקלאי שנרשם מראש. 

פעילות איסוף חומרי ההדברה והיא חלק מהמהלכים שמוביל המשרד במטרה לקדם סביבה נקייה ובריאה, תוך הפחתה משמעותית של הגורמים העלולים לזהם את הסביבה או להביא לאירוע חומרים מסוכנים שיכול לפגוע בבריאות הציבור. מבצע האיסוף יאפשר לחקלאים לפנות את שאריות החומרים הרעילים והמסוכנים, שאין בהם שימוש, באופן מסודר, בטוח וללא עלות.

משרד החקלאות יפרסם מועדים שונים, שייקבעו בכל אזור ברחבי הארץ, בהם יגיעו כלי רכב מיוחדים להובלת חומרים מסוכנים, מלווים בצוות בעל הכשרה מתאימה ונציגי המשרד להגנת הסביבה. החומרים יפונו בצורה מסודרת לאתרים מאושרים כקבוע בחוק.

ממשרד החקלאות נמסר כי השימוש בחומרי הדברה הוא חלק מהמציאות של החקלאות המודרנית ונועד למנוע נגעים ומחלות צמחים ולאפשר אספקה סדירה של פירות וירקות, אך לצד זה, פסולת תכשירי ההדברה ושאריות שלא ניתן לעשות בהן שימוש עלולה להגיע לסביבה, להזיק לאדם, לבעלי חיים ולזהם קרקע ומקורות מים.

מצבורים של פסולת חקלאית יכולים להוביל לאירוע של חומרים מסוכנים, שריפות ופליטת גזים רעילים לאוויר, מנמקים במשרד החקלאות את היוזמה ומוסיפים כי, פסולת תכשירי הדברה המושלכת ברשות הרבים עלולה להרעיל חיות בר ולגרום נזק חמור למערכת האקולוגית וכי על-פי חוק על החקלאים מוטלת החובה לפנות את פסולת חומרי ההדברה.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?