דלג לתוכן העמוד
יום שישי, 25 בספטמבר 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

גלובס: חקירת משטרה מסועפת כנגד מזכיר נווה אילן לשעבר

בימים אלה מתנהלת חקירת משטרה מסועפת שעוסקת, בין היתר, בהתנהלות של מזכיר היישוב נווה אילן לשעבר, שוקי פולק, וביחסיו עם אנשים המועסקים בחברה של איש העסקים האמריקאי קנת’ (קני) רוזנברג, אשר בנו, אלי, הגיש כעת הצעה לרכוש את חברת אל-על, כך טען השבוע העיתון 'גלובס'.

לפי המידע שבידי 'גלובס', החברה של רוזנברג, 'נקר פרוזדור ירושלים', הגישה תביעה כנגד ועד האגודה השיתופית נווה אילן, בטענה כי זמן קצר לאחר שהיא חתמה על הסכמים עם נווה אילן להשכרת השטח להקמת מיזם של יקב, עשה היישוב עסקה נוגדת על השטח עם חברה אחרת בשם 'י.מ.י. כדורי חברה לעבודות מתכת, ברזל, בניין, סחר ושיווק'. מי שעמד בראש הוועד במהלך ההתקשרויות הללו הוא המזכיר שלעבר, שוקי פולק.

פולק מסר בתגובה לגלובס באמצעות עו"ד יצחק בם: "ההתקשרות בהסכם עם חברת 'נקר פרוזדור ירושלים' של רוזנברג אושרה הן במזכירות והן באסיפה כללית של מושב נווה אילן...ההסכם בין מושב נווה אילן לבין החברה של רוזנברג הצריך שינוי תב"ע באופן שיתאים לשימוש בקרקע. הליך שינוי תב"ע הוא הליך ארוך ומורכב, אשר לפי הערכת הצדדים להסכם אמור היה לארוך כשבע שנים. לתקופת הביניים השטח הושכר לחברת 'י.מ.י. כדורי חברה לעבודות מתכת, ברזל, בניין, סחר ושיווק', לשימושים שתואמים את התב"ע הנוכחי...".

"פגיעה אנושה באמון". הפגנה בנווה אילן כנגד מזכיר המושב לשעבר, דצמבר 2018

"אכן נחקרתי במשטרה על טענות שונות שהעלו מבקשי רעתי. השבתי על כל השאלות באופן מלא, מכיוון שבתפקידי כמזכיר המושב פעלתי בתום לב לטובת המושב ואין לי מה להסתיר. במהלך חקירותיי במשטרה לא נשאלה אף שאלה ביחס להסכם עם חברת נקר", מסכם פולק את תגובתו לגלובס.

ממזכירות ועד האגודה השיתופית נווה אילן נמסר בתגובה: “כנגד שוקי פולק תלויה ועומדת חקירה פלילית בגין מעשים חמורים המיוחסים לו בזמנים בהם שימש בתפקיד מזכיר האגודה, בחשד בין היתר, להפרת חובותיו עפ"י דין ומעילה באמון שנתנו בו חברי המושב.

"על מנת לשים דברים על דיוקם יצוין כי בשלהי שנת 2018 התוודעו חברי המושב למעשים ומחדלים חמורים שנעשו מאחורי גבם, ותוך פגיעה אנושה באמון שנתנו בשוקי פולק. מעשים אלו אף הובילו להתפטרות שני חברי ועד ההנהלה של המושב, אשר לא הסכימו להמשיך ולכהן בהנהלת המושב תחת ניהולו של פולק”, נאמר בתגובת ועד האגודה.

"בהמשך בחרו חברי המושב להוציא את שוקי מהחברות והשותפות באגודה ברוב של למעלה מ- 90% מהחברים שהשתתפו בהצבעה. ההחלטה שהתקבלה ברוב עצום זה מעידה מעל הכול על דעתם של רבים וקרובים אשר מכירים את הפרטים בצורה הטובה ביותר. בימים אילו המושב עושה את צעדיו לקראת יציאה מהמשבר שנגרם בעקבות מעשיו ומחדליו של שוקי פולק בתפקידו כמזכיר המושב”, מדגישים בוועד האגודה.

ביחס להסכמים שנחתמו מול חברת נ.ק.ר הגיבו בוועד האגודה של נווה אילן: “לידי המושב הגיעו מידע ומסמכים המקימים חשדות כבדים, כי ההתקשרות בין הצדדים נגועה באי חוקיות היורדת לשורשה, הטעיה ותרמית מצד חברת נקר ושוקי פולק, אשר חברו יחדיו אל מול המושב, ולנוכח משבר האמון הקשה שנגרם כתוצאה מכך... במסגרת ההליך המתנהל בין המושב לבין חברת נקר, ובו מיוצג המושב ע"י משרד עורכי הדין קנולר ושות' טען המושב לקיומן של ראיות המעידות לכאורה, כי חברת נקר העבירה לשוקי פולק כספים וטובות הנאה פסולות מאחורי גבם של חברי ההנהלה וחברי המושב...”.

מהוועדה המקומי נווה אילן נמסר: "ועד מקומי נווה אילן מצפה מרשויות החוק בדיקה מלאה של העניין לפי כללי המנהל התקין ולנקיטת פעולות לפי כל דין".

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?