דלג לתוכן העמוד
יום שבת, 20 ביולי 2024
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

מטה יהודה תשלם 270 אלף שקל עבור סככת הענק בנחושה

מועצה אזורית מטה יהודה תשלם 270 אלף שקל עבור סככת ענק שהותקנה בשטח בית הספר 'האלה' שבמושב נחושה, וזאת במסגרת הסכם פשרה שנחתם עם חברת פטוריז בע"מ, שהקימה את הסככה. מהסכם הפשרה עולה כי המועצה נסוגה מטענתה הקודמת שהקמת הסככה נעשתה בנוהל לא תקין.

בחודש ינואר 2017 הגישה חברת פטוריז בע"מ, המתמחה בתחום פתרונות ההצללה, תביעה לבית המשפט השלום בבית שמש ובה היא פירטה כיצד הוזמנה ממנה עבודת הקמה של סככת הענק בנחושה בהיקף של מאות אלפי שקלים כשהיא מאושרת, לכאורה, על ידי הגורמים המוסמכים, אך לאחר ביצוע העבודה התכחשו במטה יהודה להתחייבות וסירבו לשלם.

מכתב התביעה עולה כי במהלך חודש יולי 2015 הזמין הוועד המקומי של מושב נחושה, באמצעות אחד מחברי הוועד, סככת הצללה בשטח מגרש הספורט של בית הספר 'האלה'. הסככה מסוג "רחפת פעמון ללא עמוד מרכז" משתרעת על שטח כולל של 987 מ"ר ועלותה היא כ-263 אלף שקל. החברה ביצעה את העבודה וסיימה אותה במהלך חודש נובמבר 2015. מאז, כל נסיונותיה של החברה לקבל תשלום עבור העבודה שבוצעה נופלים קורבן לכך, שבוועד המקומי נחושה טוענים שעל המועצה האזורית מטה יהודה לשלם את החשבון ואילו במועצה מתנערים מאחריות זו.

לטענת החברה, ועד מקומי נחושה וחבר הוועד שחתם על הזמנת העבודה, הם האחראים לתשלום עבור העבודה שבוצעה, משום שהציגו את עצמם כבעלי הסמכות לחתום על הזמנת העבודה, ובכך פעלו בחוסר תום לב. החברה מוסיפה וקובעת כי המועצה האזורית מטה יהודה אחראית גם היא, משום שהעבודה בוצעה בשטח בית הספר, ומכאן שמדובר בשטח של המועצה. החברה תובעת סכום של כ-300 אלף שקל ופיצוי על הוצאות המשפט שנגרמו לה.

 

ההזמנה אושרה ובוצעה כדין

 

בכתב ההגנה שהגישו הוועד המקומי נחושה וחבר הוועד, אמיתי רוסט, נטען כי בית הספר 'האלה' הוקם על ידי המועצה האזורית מטה יהודה והיא הבעלים שלו מתוקף היותה "רשות חינוך מקומית".

"במהלך חודש יולי 2015 פנה ראש המועצה הקודם, מר משה דדון, לחבר הוועד אמיתי רוסט, וביקש ממנו להיכנס בנעלי המועצה ולפעול במקומה ובשליחותה לקירוי המגרש", נטען בכתב ההגנה של הוועד המקומי נחושה, “לדברי דדון, הוועד ייטיב לעשות זאת למועצה, בשל היותו יעיל יותר ומשוחרר מהליכי ביורוקרטיה".

לטענת הוועד המקומי, “דדון הוסיף והבהיר כי המועצה תקצבה פרויקט זה וכי כל תפקידו של הוועד מתמצה בהוצאת הפרויקט מן הכוח אל הפועל בשם המועצה".

בהסתמך על פנייתו והתחייבותו של דדון, נחלץ הוועד המקומי לפעולה והסמיך את חבר הוועד, אמיתי רוסט, לפעול בשמו לקידום קירוי המגרש. לטענת הוועד, חברת פטוריז בע"מ היא הגורם היחידי בארץ הכשר להקים סככת הצללה מהסוג המבוקש, וזאת משום שבידיהם פטנט ייחודי בתחום.

הוועד המקומי טוען כי הציג את הנתונים בפני דדון והוא ביקש את חוות הדעת של היועצת המשפטית של המועצה בשאלה האם במקרה זה של ספק יחיד, פטורה המועצה והוועד המקומי מחובת מכרז. היועצת המשפטית ביקשה חוות דעת של מומחה, והוועד המקומי פנה למהנדס שנתן חוות דעת כאמור, ומשזו הוצגה בפני היועצת המשפטית היא אישרה כי אין מניעה "להתקשר עם החברה לביצוע העבודה ללא מכרז".

"בסביבות חודש יולי 2015, התקיימה שיחה נוספת בין דדון, אמיתי וגורמים מקצועיים במועצה...”, ממשיכים וטוענים בוועד המקומי נחושה, “כמו כן, התקיימה שיחה טלפונית עם אחראית מחלקת הפיתוח במועצה דאז...בשיחה זו הודיע דדון לאמיתי כי מבחינת המועצה הוסרו כל המשוכות וניתן אור ירוק לביצוע העבודה ולהשלמתה". הוועד מודה כי חברת פטוריז בע"מ ביצעה את העבודה והשלימה אותה לשביעות רצונו, אך כאשר פנה הוועד למועצה וביקש לשלם לחברה את החשבון הוא נדהם לגלות כי המועצה מתנערת מההסכמות שהיו.

"לתדהמת הוועד, המועצה ניערה חוצנה מהפרויקט ומתוצריו, כך שאין לה כל קשר אליו ואין לה כל זיקה לבית הספר ולמתקניו", נאמר בכתב ההגנה של הוועד המקומי, “כ-6 חודשים לאחר סיום העבודה התכנסה ועדת המכרזים לדון (בפרויקט)...בהחלטתה זו סירבה הוועדה לאשר את ההתקשרות מחמת שהעבודה כבר בוצעה...”

בוועד המקומי מציינים כי כשלושה שבועות בלבד לאחר שהסתיימה העבודה על הפרויקט נעצר ראש המועצה, משה דדון, ואיתו בכירים נוספים, במסגרת "פרשת מטה יהודה". “יש רגלים לסברה כי עובדה זו הובילה את המועצה להתכחש להתחייבותה", מדגישים בוועד המקומי. הם מבקשים מבית המשפט להסיר את חבר הוועד מכתב התביעה ודורשים מן המועצה לעמוד בהתחייבותה ולשלם את התמורה לחברה הקבלנית.

 

לא עמדו בחובת המכרזים

 

בכתב ההגנה של המועצה האזורית מטה יהודה שהוגש על ידי עו"ד עמיחי ויינברגר נאמר כי יש לדחות את התביעה כנגד המועצה וזאת משום שהעבודה בוצעה "ללא קבלת הזמנה מאושרת כדין על ידי מורשי החתימה במועצה ובניגוד לחובת המכרז הקיימת בדין".

במועצה טענו כי רק התחייבות של מורשי החתימה במועצה יכולה להוות אישור לחתימת חוזה ודוחים את הטענה כי חברת פטוריז בע"מ נהנתה ממעמד של "ספק יחיד" ולכן גם מ"פטור ממכרז". לטענת המועצה ועדת המכרזים היא היחידה הרשאית לאשר "פטור ממכרז לספק יחיד", ומכיוון שהנושא לא הובא לפני הוועדה במועד המתאים.

לטענת המועצה חברי ועדת המכרזים, שדנו בבקשת הוועד המקומי לאשר את חברת פטוריז בע"מ כספק יחיד, לא אישרו את הבקשה משום "שחברי הוועדה היו מודעים מנסיונם הקודם לכך שהתובעת אינה 'ספק יחיד' בתחום בניית מצללות למגרשי ספורט".

כאמור, למרות הטענות שהעלתה המועצה בכתב ההגנה, במסגרת הסכם פשרה שנחתם בתחילת חודש יולי בין הצדדים נקבע כי המועצה האזורית מטה יהודה תשלם לחברת פטוריז 270 אלף שקל וזאת בלא להודות בכל טענה או תביעה אחרת וכי כל צד יישא בהוצאות המשפטיות. בהסכם מודגש כי פטוריז  בע"מ תימנע מתביעות כלשהן כלפי ועד מקומי נחושה וכנגד נציג הוועד, אמיתי רוסט.

סככה במושב נחושה

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?