דלג לתוכן העמוד
יום חמישי, 21 בינואר 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

המחוזית אישרה מתקן מיחזור לפסולת בניין וגזם סמוך לנחם

הוועדה המחוזית ירושלים אישרה לאחרונה תכנית להקמת תחנת מעבר ומתקן מיחזור לפסולת בנייה וגזם סמוך למחצבת הר טוב ולמושב נחם. תוקף התכנית הוגבל לשבע שנים שבמידה והמתקן לא יוקם במהלכן, השטח ישוב לקדמותו.

בנימוקים לאישור התכנית נאמר כי יש צורך במענה לעודפי פסולת הבנייה, הנובעים מתנופת הפיתוח והבנייה בבית שמש ובסביבתה וכי השטח המוצע למתקן מממוקם במרחק מספק מן הישובים באזור. המתקן יוקם על שטח של כתשעה דונם המיועדים לתעשייה. סלילת דרך הגישה למתקן, העוברת לאורך ערוץ נחל שורק, מותנית בפתרון שיגן על המסדרון האקולוגי הסמוך ועל מעבר בעלי חיים. תנאי להיתר יהיה שילוב נטיעת עצים גבוהים בעלי עלווה צפופה בדופן הפונה לכיוון מושב נוחם וטופס 4 יינתן כנגד אישור תכנית ניטור אבק.

הדמיה של מתקן המיחזור

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?