דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 11 באפריל 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

נס הרים: נדחתה תביעת האגודה כנגד היו"ר לשעבר גדליה בטענת התיישנות

"מחובתו של ועד האגודה לבדוק החלטות וניהול תקין של המערכת במושב". הכניסה למושב נס הרים

מפח נפש לוועד האגודה השיתופית נס הרים אשר תבע את יו"ר הוועד לשעבר, נורי גדליה, בסכום של 45 אלף שקל, בטענה שהסכום הועבר אליו שלא כדין. בית המשפט קבע כי הוועד לא הצליח להוכיח את טענותיו וכי על אירועי התביעה חל חוק ההתיישנות ופסק כי הוועד יפצה את גדליה ב-10,000 שקל.

השתלשלות העניינים כפי שפורט בכתב התביעה אכן מעוררת תמיהות ניכרות על התנהלות ועד האגודה בתקופתו של גדליה, שכיהן כיו"ר הוועד במשך 10 שנים, עד לאמצע שנת 2013.

מפסק הדין עולה רצף האירועים הבא: ביום 4.9.06 נערכה ישיבת ועד האגודה ובה, לכאורה, התקבלה החלטה על חלוקת שי ראש השנה ל-90 חברי האגודה בסכום של 500 שקלים. כעבור כשבועיים הודיע מזכיר האגודה ליו"ר כי אין מספיק צ'קים כדי לחלק לכל חברי האגודה את השי לחג וכי אין מספיק זמן לפני החג כדי להזמין ולקבל פנקסי צ'קים חדשים. בתגובה הורה גדליה להעביר לחשבונו הפרטי סכום של 45 אלף שקל וזאת כדי שהוא יוכל לחלק את השי לחברי האגודה. מזכיר הוועד באותה עת טען בעדותו כי גדליה יידע אותו בזמן אמת שהוא משך את הצ'ק מהבנק וחילק את כסף לחברים.

בכתב התביעה נטען כי בספר הפרוטוקולים של ועד האגודה כלל לא נרשמה החלטה על חלוקת השי. הוועד טען כי גדליה פעל תוך חריגה מסמכות ותוך ניגוד עניינים חמור מבלי שטרח ליידע את חברי האגודה והאסיפה הכללית בכך שמשך כספים לחשבונו הפרטי ותוך הסתרת פעולותיו.

בהתייחס לחלוקת הכספים נטען בכתב התביעה כי כל חברי הוועד הנוכחיים לא קיבלו את השי לחג וכי בבדיקה שנערכה עם רבים מבין חברי האגודה במושב הם טענו כי לא קיבלו את השי. הוועד דרש מגדליה להשיב לקופת האגודה את הסכום המלא בסך 45 אלף שקלים וזאת בתוספת ריבית והצמדה.

בכתב ההגנה שהגיש נורי גדליה נטען בתגובה, כי בעת שנבחר ליו"ר ועד האגודה הוא קיבל לידיו "אגודה מפורקת עם חובות של 18 מליון שקל כאשר חברים רבים היו חייבים לאגודה מאות אלפי שקלים, לא שילמו את חובם והאגודה לא נקטה כנגדם בצעדים".

גדליה טען כי באגודה ישנן "חמולות" וכמי שמשתייך למשפחת מיעוט הוא נאלץ לנווט את דרכו במים הסוערים שבין החמולות תוך שמירה על החוק.

גדליה הוסיף וטען כי לאחר שעמד על ניהול תקין ומניעת פלישות של חברים לשטחי האגודה הוא "זכה" לתגובה נבזית של חברי אגודה אשר הגיעה לכדי כך שהכלב של בנו נשחט וראש הכלב הערוף הונח בפתח ביתו לאות אזהרה. מאוחר יותר אלמונים הציתו את מרסקת הגזם שמשמשת אותו בעיסוקו כגוזם עצים, ואחד התושבים אף זרק רימון הלם לביתו, מעשה שהתושב הועמד עליו לדין פלילי.

החל משנת 2013 מפיצים עלי מלעיזים במושב דברי שקר המתארים אותי כגנב וכרמאי, טען גדליה בכתב ההגנה, אך כל הפניות של ועד האגודה לרשם האגודות ולמשטרה לא העלו דבר.

גדליה מציין כי בשל הפצת השמועות הגיש תביעת לשון הרע בסך 400 אלף שקל כנגד אחת מתושבות המושב, ותביעה נוספת בסך מליון שקל כנגד יו"ר ועד האגודה הנוכחי, ירון סולימני, וכנגד עוד שלושה חברי מושב. בתגובה הוגשו כנגדו תביעות נגדיות ובהן תביעה זו של ועד האגודה. "תביעה זו כמו יתר התביעות, לא רק שאין בהן כלום אלא התביעות התיישנו לפני זמן רב", טען גדליה והדגיש כי יש לדחות את התביעה על הסף משום חלה עליה "התיישנות".

אני קורבן להשמצות. נורי גדליה

בכתב התשובה של ועד האגודה נטען כי יש לדחות את הטענה להתיישנות משום שהעברת הכספים התגלתה רק לאחר שגדליה סיים את תפקידו כיו"ר הוועד וכי עד לסיום כהונתו לא יכלה האגודה לתבוע אותו.

בפסק הדין של הרשמת בכירה אביגיל ון-קרפלד מבית המשפט השלום בירושלים, נדחו כל הטענות של ועד האגודה. הרשמת קבעה כי הוועד לא הוכיח כי הכספים לא חולקו לחברים, וכי מזכיר האגודה הנוכחי היה חבר ועדת הביקורת של האגודה בשנת 2008 ויו"ר הוועד הנוכחי הוא חבר ועד האגודה משנת 2009 והם בדקו את חשבונות האגודה. "מצופה היה שבמסגרת בדיקה זו לגבי ההתנהלות הכספית של כספי האגודה בתקופה שלפני שנת 2008, יעלה גם העניין מושא התיק שלפני. העובדה שהדבר לא אירע מדברת בעד עצמה נגד טענות התובעת", הודגש בפסק הדין.

הרשמת הבכירה הוסיפה ודחתה את הטענה לאי-התיישנות וציינה כי "חוק ההתיישנות קובע, כי התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה בשאינו מקרקעין היא שבע שנים ושתקופת ההתיישנות מתחילה ביום בו נולדה עילת התביעה...”. לאור זאת קיבלה הרשמת את טענתו של גדליה להתיישנות המחייבת את סילוק התביעה על הסף.

לסיכום, הודגש בפסק הדין כי מדובר במקרה שבו "הנתבע נדרש ולהוכיח בשנת 2018 שכספי השי לחג חולקו בשנת 2006 , דהיינו, 12 שנים לאחר מעשה. טענה זו, כמו גם דרישת יו"ר האגודה הנוכחי, ירון סולימני, שהנתבע יציג כיום הוכחה להעברת הכספים במזומן בשנת 2006...היא בדיוק הסיטואציה שחוק ההתיישנות ביקש למנוע”.

הרשמת הוסיפה ומתחה ביקורת על כך "...שמתוך 90 נחלות וכ-180 חברים באגודה הובאו לעדות רק העדים לעיל על כל הבעייתיות שבעדותם...ההתרשמות היא שמדובר בתביעת פישינג שנועדה למצוא פגמים בהתנהלות הנתבע כיו"ר ועד האגודה שנים רבות אחרי סיום תפקידו ועולה חשש של חיסול חשבונות".

לאור זאת נפסק כי התביעה נדחית וכי ועד האגודה ישלם לגדליה הוצאות משפט בסך של 10,000 שקל וכן הוצאות העד מטעמו בסך של 400 שקל.

מוועד האגודה השיתופית נס הרים נמסר בתגובה: "נדהמנו לקבל את ההחלטה הלא נכונה של בית המשפט, ואנו שוקלים לערער על תוכן ההחלטה. אם לא היה התיישנות על האירוע בוודאי שהתוצאות היו אחרות לגמרי".

בוועד דחו את האמירה בפסק הדין שמרמזת לחיסול חשבונות. "זה לא נכון. מחובתו של ועד האגודה לבדוק החלטות וניהול תקין של המערכת במושב. קל וחומר בתקופה שנעשו טעויות במהלך הכהונה של הוועד היוצא".

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?