דלג לתוכן העמוד
יום שבת, 15 באוגוסט 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

נס הרים: נחלות חקלאיות שלא עמדו בתנאי המינהל – יפורקו

מושב נס הרים (שכונת ההרחבה). צילום: בקיצור

פסק דין חמור שפורסם בשבוע שעבר חושף פרשה עגומה במושב נס הרים, במהלכה בני המושב שזכו בנחלה חקלאית, לא עמדו בתנאים שנדרשו מהם והנחלות נלקחו מהם. בפסק הדין נקבע כי ארבעה בעלי נחלות ייאלצו לפנות את משבצות הקרקע שלהם ולהרוס את בתיהם, לאחר שבית המשפט קבע כי אין להם זכויות בנחלות. עם זאת, לבעלי הנחלות שמורה הזכות להגיע להסדר עם רמ"י, במסגרתו הם יסכימו לפירוק הנחלות לשלושה מגרשים, שאת אחד מהם הם יוכלו לרכוש במחיר מלא ולשלם דמי שימוש בקרקע.

בפסק הדין שניתן בתביעה מפורט, כי מושב נס הרים הוקם על בסיס 62 נחלות חקלאיות ובתחילת שנות ה-90 ניתנה לו אפשרות להוסיף 27 נחלות חקלאיות, וזאת בתנאי שיעביר רשימת מועמדים לנחלות המאושרת על ידי הסוכנות היהודית עד ל-1.4.1997 .

מכיוון שהאגודה החקלאית של המושב הייתה מסובכת בחובות כבדים ונמצאה תחת ניהול של כונס נכסים ("המשקם") וזה קבע כי על בעלי 27 הנחלות החקלאיות להסדיר את חובותיהם לאגודה. משהתברר כי הם מתמהמהים הורה המשקם להחזיר את צווי המניעה, הטיל עיקולים ואסר על כל פעולת בנייה בנחלות, עד אשר יוסדר החוב.

בהתאם לנהלי המינהל, מסירת הנחלה הפנויה מותנית בכך שהמתיישב החדש יקים את ביתו בנחלה תוך שלוש שנים ויתחייב לגור בה מגורי קבע, ואם לא יעשה כן, האישור מתבטל.

ביוני 2001, לאחר שחלפו שלוש השנים בהם התחייבו חלק מבעלי הנחלות החדשים לבנות את בתיהם, בדק מינהל מקרקעי ישראל את המצב ומצא כי מתוך ה-27 נותרו 15 נחלות פנויות, כלומר לא הוקם בהן בית, ולכן הודיע לבעלי המגרשים כי כל זכות וכל רשות שהייתה להם ביחס לנחלה – בטלה. כשנתיים לאחר מכן הקפיא המינהל את איוש הנחלות הפנויות בכל המושבים במרכז הארץ.


 

הסדר עם רמ"י

בשנת 2015 הושג הסדר עם 11 מבעלי המגרשים שזכויותיהם במגרשים הופקעו. לפי ההסדר שהושג הנחלות יפוצלו לשלושה מגרשים בני 500 מ"ר. בעל הנחלה המקורי יוכל לרכוש את זכויותיו באחד המגרשים וזאת במחיר מלא, 91% מערך הקרקע המהוונת. כמו כן, נקבע כי בעל נחלה אשר בנה את ביתו בלא היתר ישלם למינהל דמי שימוש של 6% מערך הקרקע למשך שבע שנים אחורה מיום וההסכם, ובנוסף דמי שימוש בשווי של 5% מערך הקרקע למשך עוד ארבע שנים קדימה.

בנוסף לכך, יוכל בעל הנחלה להמליץ על רוכשים עבור שני המגרשים הנוספים. במידה והמומלצים יאושרו על ידי ועד האגודה, הם יוכלו לרכוש את הזכויות במגרשים במחיר מלא. בעל הנחלה יהיה חבר אגודה אך ללא זכויות חקלאיות ואילו רוכשי שני המגרשים הנותרים יהיו תושבי המושב ולא חברי אגודה.

ארבעה מבין בעלי המגרשים, אשר בנו את בתיהם בנחלות אלה בלא היתר, החליטו לעתור לבית המשפט כנגד המינהל ולדרוש כי יכיר בהם כבעלי נחלה חקלאית ויורה לצרף אותם לאגודה החקלאית. פסק הדין שניתן בשבוע שעבר ניתן בעניינם.

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי זכותם של התובעים, שהייתה זכות חוזית של בר רשות, פגה והם מצידם לא עשו דבר כדי לשמר זכות זו.

"אין מחלוקת כי התובעים אכן בנו בתים בנחלות מבלי שיהיה בידיהם היתרי בנייה כדין", קבע בית המשפט, “מאחר ונקבע כי לתובעים, כיום, אין כלל זכויות במקרקעין בנחלות, הרי שאין מנוס מקביעה כי יש לפנות את המקרקעין מכל הנמצא עליו – להרוס את הבניינים ולהשיב את המצב לקדמותו".

השופט המליץ לתובעים לנסות ולהגיע להסדרי פשרה עם רמ"י והורה כי במידה ולא יגיעו לפשרה עליהם לבצע את צו ההריסה עד לתאריך 1.1.2020 .


נורי גדליה

תגובות

בוועד האגודה של נס הרים אמרו כי הם שבעי רצון מהחלטת בית המשפט. “מתוך 27 הנחלות שהתווספו למושב בשנת 1997 הצליחו 12 בעלי מגרשים לבנות את בתיהם ונרשמו כנחלות חקלאיות במינהל. 15 הנותרים קיבלו מספר פעמים אפשרות להתחיל לבנות את הנחלות, להכשיר קרקע וכיו"ב, דבר שלא נעשה עד להקמת מינהלת המשקם. תחת החלטה של בית המשפט הגיעו המינהל, ועד האגודה ו-11 בעלי הנחלות לפשרה, במסגרתה, כל נחלה תפורק לשלושה מגרשים, בעל הנחלה ירכוש אחד מהם בפטור ממכרז ויוכל להמליץ על רוכשים לשני המגרשים האחרים. כעת גם ארבעת בעלי המגרשים הנותרים יכללו בפשרה. כמובן שוועד האגודה יבחן את המומלצים ואם ימצא לנכון שפלוני אלמוני לא ראוי להיות חבר תושב, אז הוא לא יתקבל. כמובן שהנושא יובא לאסיפה הכללית, שהיא הריבון במושב, לאישור כל החברים".

אחד מבעלי המגרשים, גדליה (נורי) נוריאל, אשר בעבר שימש כיו"ר ועד האגודה של המושב אמר ל'בקיצור' כי הוא וחבריו יחתמו על הסדר פשרה עם רמ"י.

נוריאל תקף את עמדת ועד המושב ביחס לתביעה שהגישו ארבעת המגרשים הנותרים: "אין לנו כוח להמשיך את המלחמות עד אין קץ. עד היום אנחנו מאמינים בזכותנו בנחלות שהיינו צריכים לקבל. לרוקדים על הדם לא צריכים לשמוח לאידם של אחרים. אנחנו נפעל על פי החלטת בית המשפט והמלצתו להצטרף לאחרים. נס הרים נגועה בהרבה נגעים, כמו הרבה מושבים אחרים, של מימושים חורגים ואחרים, אנחנו לא נשמח אם חלילה המינהל יגיע לצווי הריסה. על כולנו לקבל את ההחלטה של בית המשפט ולהפיק מזה את התועלת. אני מציע ליישר שורות ואז, מעז ייצא מתוק".

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?