דלג לתוכן העמוד
יום שלישי, 07 ביולי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

סופי: מקב"ת מבוא ביתר יידחה במספר שנים

ועדת הערר של הוועדה המחוזית ירושלים דנה בערר שהגיש בעל חברת 'אור מבואות ירושלים' לשעבר, היזם אהרון בלום וחברת 'אור מבואות ירושלים' (בבעלות כונסי הנכסים) על ההחלטה להתנות את שיווק הקרקעות במתחם המקב"ת (מכרז קרקע בלתי מתוכננת) במבוא ביתר בפתרון נושא הביוב ונושא התחבורה.

הערר הוא על החלטת הוועדה המקומית מטה יהודה מחודש דצמבר 2017, שבה נקבע כי בנושא הביוב: “הוועדה השתכנעה כי לא ניתן להעמיס ולו יח"ד אחת נוספת על הפתרון הקיים וגם לא על ידי שיפוץ הקו הקיים. על כן קובעת הוועדה, כי תנאי למתן היתר בנייה ראשון בתכנית יהיה, פתרון קצה בעמק האלה מאושר ומתוקצב".

בנוסף, הוועדה המקומית קיבלה את ההתנגדות של עמותת התושבים בצור הדסה, אותה ייצג עו"ד אמיר זהר, וקבעה כי אין בסמכותה לשנות את התנאים המוקדמים לפתרון תחבורתי הולם, שהתקבלו על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה.

כאמור, מי שטוענים לחזקה בקרקע של המקב"ת, עררו על ההחלטה וטענו כי אין בה צורך והיא "נגועה בשיקולים זרים".

ועדת הערר בראשותו של עו"ד אליעד וינשל, קיבלה את העמדה של המועצה האזורית מטה יהודה, ועד צור הדסה, עמותת תושבי צור הדסה, החברה להגנת הטבע וועד מושב מבוא ביתר, וקבעה כי "מקבלים אנו מן הבחינה המהותית...שלפיה נכון להתנות הנפקת היתרי בנייה בקיום פתרון ביוב בפועל ליחידות הדיור עבורן מתבקש ההיתר".

ועדת הערר שבה ואישרה כי הוועדה המקומית היא הסמכות לאשר את היתרי הבנייה במתחם המקב"ת. בנוסף, קבעה ועדת הערר כי עמדת הוועדה המחוזית בנוגע לצורך ב"פתרון תחבורתי הולם" יוטמעו במסמכי התכנית.

היועץ המשפטי של ועד צור הדסה, עו"ד ענר חפץ הביע שביעות רצון מהחלטת ועדת הערר: "ההחלטה טובה. בנושא התחבורה יוטמעו קביעות הוועדה המחוזית בתכנית. דהיינו, תנאי למתן היתר בנייה ראשון מכוח תכנית המקב"ת יהיה תחילת עבודה בפועל להרחבת כביש 60 ותוספת המנהרות... בנושא הביוב נקבע שמוצדק לקבוע תנאי מפורש להיתר בנוגע לתשתית הביוב, אך לא ניתן לחייב דווקא פתרון ביוב בעמק האלה".

בא הכוח של עמותת התושבים, עו"ד אמיר זהר, אמר כי ההחלטה מקבעת ומדגישה את העקרונות שחשובים לצור הדסה ובעצם מהווה החלטה סופית בנושא שיווק קרקע המקב"ת. "יש לנו, סוף סוף, תכנית מקב"ת מתוקנת ומאושרת במקום התוכנית הפגומה הקודמת. ביחד עם ההחלטה בתוכנית המתאר והחלטת בית המשפט יהיה קשה למשרד השיכון לנסות ולעקוף את בעיית התחבורה והביוב באמצעות "תרגילים מסריחים" כגון הסכם הגג. זה יוריד את הלחץ מהמועצה, זה יקל את התקשורת שלנו עם משרד השיכון".

המקב"ת במבוא ביתר נדחה

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?