דלג לתוכן העמוד
יום ראשון, 25 ביולי 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

עורכי הדין של מבשרת ציון תובעים מהמועצה 200 אלף שקל

משרד עורכי הדין שהעניק שירותים משפטיים למועצה המקומית מבשרת ציון תובע כעת 200 אלף שקלים בטענה שהמועצה לא שילמה להם עבור השירותים שהעניקו לה. בכתב ההגנה טוענת המועצה כי עורכי הדין נוהגים ב"סחטנות" וב"עזות מצח". בית המשפט הפנה את הצדדים להליך גישור אך זה הסתיים ללא הצלחה.

במהלך יולי 2017 מונתה עו"ד נועה בן אריה ממשרד עורכי הדין 'אליאס-בן אריה' ליועצת המשפטית הקבועה של המועצה המקומית מבשרת ציון.

בין משרד עורכי הדין ובין המועצה המקומית נחתם הסכם העבודה שהיה מבוסס על ריטיינר קבוע של 120 שעות ייעוץ בחודש. בהסכם העבודה המקורי נקבע כי במהלך 3-4 החודשים הראשונים לעבודה לא יגבה המשרד תוספת כלשהי עד לתקרה של 180 שעות בחודש, אך לאחר מכן יחייב בתוספת כאמור.

לטענת עו"ד בן אריה, במהלך הראיון לקבלת התפקיד היא הבהירה למועצה כי לא תעניק שירות במסגרת של שעות נוספות "גם במחיר של ויתור על ההתקשרות...”, וזאת משום שבמועצה אמרו כי היקף השירות אינו מוגבל בשעות. למרות זאת נחתם הסכם שירות בין שני הצדדים בתחילת יולי 2017.

 ראש המועצה, יורם שמעון 

פיצוץ בין הצדדים

 

בנובמבר 2018 דרשו התובעים כי בנוסף לדמי הריטיינר הקבועים עבור 120 שעות עבודה ישולמו להם השעות הנוספות שהשקיעו במהלך חודש אוקטובר. הדרישה גרמה לפיצוץ בקשר שבין הצדדים.

"במהלך ישיבת עבודה שוטפת בין מנכ"ל המועצה לבין עו"ד בן אריה, הבהיר מנכ"ל המועצה כי חרף העובדה שהיקף שעות העבודה אינו מוכחש והמשאבים הדרושים למתן השירות ידועים, הערכתו היא שראש המועצה לא ישלים עם דרישה זו", נטען בכתב התביעה. לטענת התובעים, עו"ד בן אריה הבהירה באותה ישיבה כי היא עומדת על המגיע לה בגין השירותים הנוספים שסיפק משרדה.

כחודש לאחר מכן, בדצמבר 2018, במהלך שיחה בין השותף במשרדה של בו אריה, עו"ד אלי אליאס, לבין ראש המועצה, יורם שמעון, הבהיר האחרון כי אין בכוונתו לשלם "ולו שקל מעבר לריטיינר", וזאת משום שאין הרשאה תקציבית. בשיחה זו הבהיר עו"ד אליאס כי אין בכוונת המשרד לוותר על התוספת המגיעה לו, וזאת בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים. בכתב התביעה נטען כי ראש המועצה הכחיש את קיומו של הסכם כזה והצדדים סיכמו לברר את הנושא במועד מאוחר יותר.

הפגישה בין הצדדים התקיימה ב-22 בדצמבר 2018 ובמהלכה שב ראש המועצה והבהיר כי אין בכוונתו לשלם "ולו שקל בודד מעבר לחשבון השעות" ואיים לתבוע את עורכי הדין. “לראשונה, בפגישה זו, הציף ראש המועצה אמתלות שווא ובדיות, כאילו שהשירות היה לקוי, וחזר על הכחשתו כי המועצה התחייבה לשלם בגין השעות העודפות", נטען בכתב התביעה.

לאחר פגישה זו הודיעה המועצה לעורכי הדין על סיום ההתקשרות המשותפת.

 

"פעולה גסה וכוחנית"

 

בתגובה לדרישת עורכי הדין להתחייבות כי שירותיהם יינתנו בתמורה להתחייבות של תשלום בסך 250 שקל לשעה בתוספת מע"מ הודיעה מנכ"ל המועצה כי סיום ההתקשרות נקבע ל-1.1.2019 ועד אז עורכי הדין מחוייבים לתת את השירות לו התחייבו ללא כל תוספת.

עורכי הדין טוענים בכתבת התביעה כי למרות שההתקשרות עם המועצה המקומית מבשרת צין הסתיימה בדצמבר 2018, המועצה מסרבת לשלם להם את הכספים המגיעים להם כולל את דמי הריטיינר בגין 120 השעות, שצויינו בהסכם המקורי.

"אי תשלום התמורה החודשית (ריטיינר) בגין השירותים המשפטיים אותם סיפקו התובעים היא פעולה גסה וכוחנית...ואי תשלום עבור כל שעת עבודה החורגת מ-120 שעות אף היא פעולה גסה וכוחנית...”, נטען בכתב התביעה.

התובעים מציינים כי הם פעילים במתן שירותים משפטיים בתחום השלטון המקומי מזה למעלה מ-20 שנה, ומעולם לא נאלצו לפנות לבית המשפט כדי לדרוש את שכר הטירחה שלהם. “מצער מאוד שהמועצה בחרה לסיים את ההתקשרות באופן זה", מצויים בכתב התביעה.

לאור זאת דורשים עורכי הדין את תשלום דמי הריטיינר לחודשים נובמבר-דצמבר 2018 בסך של 35,100 לכל חודש, ואת השעות הנוספות שהושקעו מעבר לריטיינר בהיקף כולל של 58,821 שקל, ואת דמי ההודעה מראש על סיום ההתקשרות בהיקף של חודשיים בסך של 35,100 לכל חודש ובסך הכל 199,221 שקל.

 

"טעות משרדית"

 

בכתב ההגנה של המועצה המקומית נטען כי עיכוב התשלום בעבור החודשים נובמבר-דצמבר 2018 מקורו ב"טעות משרדית" וכי התשלום הועבר לתובעים מיד עם קבלת כתב התביעה. (התובעים טוענים כי התשלום הגיע לאחר ששבו ודרשו אותו וזאת לאחר עיכוב של תשעה חודשים)

המועצה מוסיפה וטוענת כי הדרישה לתשלום עבור השעות הנוספות ועבור החודשיים של ההודעה מראש הינם "עזות מצח ממש וניצול לרעה של הליכי המשפט".

המועצה מדגישה כי בתנאים המוקדמים לקבלת הצעות נקבע כי "שכר הטרחה הוא גלובלי במסגרת מתן השירותים" וכי במהלך בחירת המשרד הזוכה המועצה חזרה והדגישה כי לא ישולם כל סכום מעבר לריטיינר החודשי.

המועצה מדגישה כי פעלה לפי הנחיית משרד הפנים אשר קבע כי יועץ משפטי יועסק בשכר טרחה "כולל" ו"קבוע" וכי הבהירה את הדברים הללו גם לעורכי הדין איתם נחתם הסכם העבודה.

המועצה מציינת בכתב ההגנה כי התובעים שרבבו לכתב התביעה נספח שמעולם לא היה חלק מהחוזה המקורי וכי מדובר בנסיון "להוליך שולל את בית המשפט בטענות סרק".

בכתב ההגנה טוענת המועצה כי התובעים נהגו בסחטנות, הפסיקו באופן חד-צדדי את מתן השירותים המשפטיים, סירבו להופיע לפגישות, וכי ידעו היטב כי "בנסיבות אלה הם אינם זכאים להודעה מוקדמת".

בתגובה לכתב ההגנה, אשר אותו תקפו בשלל טענות, הודיעו עורכי הדין כי הם מבקשים להוסיף את ראש המועצה, יורם שמעון כנתבע "ראש המועצה הנו מי שמנהל את ענייני המועצה...כתב ההגנה הנו על דעתו ובידיעתו. ולכן מתבקש לצרפו כנתבע באופן אישי...”.

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?