דלג לתוכן העמוד
יום רביעי, 22 בספטמבר 2021
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

עלות שמירה ממוצעת ביישובי מטה יהודה – 276 אלף שקל בשנה

מליאת המועצה האזורית מטה יהודה אישרה בישיבתה האחרונה את התחשיב לחוק העזר שבמסגרתו מוטל היטל השמירה. יש לציין כי מדובר בחוק וולונטרי שאינו חובה, ועל הוועדים המקומיים ביישובי המועצה החופשיים לאמץ אותו בהחלטת ועד.

המתכונת הסטנדרטית לשמירה ביישוב במטה יהודה היא שומר המועסק 7 שעות בשמירת לילה בין השעות 23:00 עד 6:00. בנוסף, ביישובי קו התפר, מממנת המשטרה שומר נוסף בשעות הלילה.  

יישובי קו התפר במטה יהודה הם: אביעזר, אדרת, אורה, בית נקופה, בר גיורא, מבוא ביתר, מטע מעלה החמישה, נחושה, עמינדב, צפרירים, קרית ענבים, רוגלית, רמת רחל, נטף, צור הדסה.

עלות שמירה ממוצעת ביישוב הגובה אגרת שמירה ומפעיל שומר לילה עומדת על 276 אלף שקל בשנה, המורכבת מעלות השכר השנתית לשומר (192,000), עלות אחזקת רכב הסיור (66,000), עלות תקשורת (10,000).

במסגרת הדו"ח עולה כי ביישוב צור הדסה מתחזקים מערך ביטחון המבוסס על שומר 24/7 + סייר לילה בהיקף של 1.82 מיליון שקל בשנה, ובמושב טל שחר הוועד המקומי משקיע מערך הביטחון המבוסס על שומר 24/7 כ-632 אלף שקל בשנה.

במסגרת התחשיב שאישרה המליאה עומד התעריף המירבי שיישובי מטה יהודה יכולים לגבות במסגרת היטל השמירה על 7.36 שקל (5.94 שקל תעריף מירבי + תוספת של מועצה בדירוג 7 סוציואקונומי - 1.42 שקל) ויישובי קו תפר יכולים לגבות עד 8.07 שקל.

לשם הדוגמא, ביישובים המפעילים כיום היטל שמירה גובים היטל שמירה כדלהלן (בשקלים):  ישעי -4.04  , נוה אילן - 4.18 , צור הדסה - 5.50 , שואבה - 7.36, שורש - 3.29, שריגים –   . 7.20

מטבלת התעריפים החדשה שאישרה מליאת המועצה עולה כי היטל השמירה המירבי שיישובים יוכלו לגבות יעמוד על 3.14 שקל (צרעה) ועד ל- 8.07 שקל (נטף).

 

 

 

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?