דלג לתוכן העמוד
יום שלישי, 14 ביולי 2020
אשר שימוש בשירותי מיקום להצגת מזג האוויר

פוליטיקה - לא לגברים בלבד!

שלי ירמיהו

״המהפכה הפמיניסטית היא המהפכה החשובה והמשמעותית ביותר בתולדות האנושות״, פרופ׳ ישעיהו לייבוביץ׳.
מטרת המהפכה הפמיניסטית היא להשיג ולמסד זכויות לנשים מבחינה פוליטית, חברתית, כלכלית ואישית, לשפר את מצבן ומעמדן ולפעול לשיוויון הזדמנויות בחברה. יום האשה הבינלאומי מוקדש לבחינת מימוש מטרות המהפכה הפמיניסטית ומידת השתלבותן של נשים בכלכלה, בפוליטיקה ובחברה ולציון הישגיהן בתחומים אלה.
לפנינו, הבחירות לרשויות המקומיות בישראל אשר עתידות להתקיים בכ"א בחשוון תשע"ט, ב- 30 באוקטובר 2018. לכן אתמקד בשילוב נשים בפוליטיקה המקומית: בהנהלת המועצה האזורית מטה יהודה, במליאת המועצה ובוועדים המקומיים.
אציין כמה נתונים רלוונטיים: במועצה אזורית מטה יהודה, בשלושת התפקידים הבכירים, ראש המועצה ושני סגניו, מכהנים גברים. מליאת המועצה האזורית מטה יהודה מונה 59 חברים, מתוכם רק 3 נשים (צור הדסה, אשתאול, צפרירים). גם בוועדים המקומיים המצב היחסי דומה, קרי רוב מוחלט של גברים. נתונים אלה מעידים על כך שנוכחות הנשים במוקדי ההשפעה וקבלת ההחלטות, נמוכה עד אפסית.
״הפוליטיקה בהגדרתה המסורתית, אינה נתפסת כתחום פעילות מובן מאליו בעבור נשים״, כותבת חנה הרצוג במאמר בשם "נשים בפוליטיקה ופוליטיקה של נשים”, ״הסטריאוטיפים הרווחים הם שפוליטיקה היא עניין (מלוכלך) לגברים״.
אם נבחן את המציאות, נמצא כי לנשים זיקה חזקה לנושאים המצויים על סדר יומה של הרשות המקומית, נושאים המוכרים לנשים ונוגעים להן במיוחד, הן בתחומי החינוך, התרבות ושעות הפנאי, והן בתחומי התחבורה, הכלכלה, הבריאות וכו׳. לפיכך, זה אך טבעי שנשים תהיינה שותפות מלאות בהתווית מדיניות ועשייה בתחומים אלה במועצה.
ככל שנשים יובילו יותר וישתלבו במוקדי קבלת החלטות, יתחיל שינוי בדרך החשיבה וההתנהלות ותהיה צמיחה והתפתחות שנובעת משפע של דרכי חשיבה ודרכי פעולה.
לאור זאת, אסיים בשאלת השאלות: מדוע יש יותר גברים מאשר נשים שרואים עצמם ראויים ומתאימים להיבחר ולפעול למען הכלל? ומה עוד ניתן לעשות כדי שנשים תפרוצנה את ״תקרת הזכוכית״, תשתבצנה בתפקידים בעלי השפעה וכח ותהיינה חלק מהסגל המוביל?
אחרי הכל, גם נשים ראויות ומתאימות לכך!

 

שלי ירמיהו

פעילת ציבור

צור הדסה

אהבתם? התרגזתם? יש לכם מה להגיד?